XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Сова В.В. МАРКЕТИНГ У СОЦІАЛЬНИХ МЕДІА

Сова В.В.

Київський національний торговельно-економічний університет

 МАРКЕТИНГ У СОЦІАЛЬНИХ МЕДІА

У сучасних умовах розвитку інформаційних технологій все більшої популярності здобуває цифровий маркетинг - просування брендів з використанням всіх цифрових каналів, до яких належать телебачення, радіо, Інтернет, мобільний телефон та інші.

На сьогодні Україна відчуває активне зростання популярності Інтернет, а кількість інтернет-користувачів зростає щодня. Так, дослідження провідних українських аналітичних фірм (GFK Ukraine, InMind, Bigmir) свідчать, що найбільш привабливими для інтернет-користувачів є соціальні мережі (вКонтакте, Одноклассники, Facebook, Profeo), блоги (LiveJournal, Blogger, Wordpress) та сервіси мікроблогінгу (Twitter, FriendFeed), а також сайти відео- та фотохостингу (Youtube, Flickr) [1]. За таких умов все більше вітчизняних компаній виділяють в окрему статтю комунікаційного бюджету маркетингову активність у соціальних мережах.

Social media marketing (SMM) - маркетинг у соціальних медіа - це просування брендів, товарів або послуг у соціальних мережах (блогах, форумах, мережевих спільнотах).

Існує два основні напрями маркетингу у соціальних мережах:

1. Інтернет-магазини розглядають онлайн-спільноти як ефективний канал продажів.

2. Підвищення репутації бренда та лояльності цільової аудиторії.

У рамках реалізації концепції Social media marketing корпоративний профіль на базі соціальних мереж стає обов'язковим елементом комунікаційного міксу вітчизняних підприємств.

До критеріїв оцінки ефективності корпоративної сторінки у соціальних мережах належить:

• обсяг аудиторії (кількість послідовників «followers» - у мережі Twitter, а також кількість переглядів кожної публікації на корпоративній сторінці у мережі Facebook);

• рівень залучення аудиторії (кількість дискусій, коментарів та рекомендацій:  «retweets» у Twitter та «likes» на Facebook);

• якісні характеристики аудиторії (у більшості послідовників заповнені профілі користувачів, серед яких є і лідери думок).

Для більш глибокого аналізу ефективності здійснення маркетингових комунікацій у соціальних мережах, їх кількісної оцінки, а також для дослідження комунікаційних дій конкурентів можна використовувати безкоштовні он-лайн сервіси, що активно застосовують у  своїй роботі західні компанії, наприклад, Social Bakers (http://www.socialbakers.com), що дозволяє аналізувати корпоративні сторінки брендів у Facebook, та сервіс для оцінки корпоративних аккаунтів у Twitter - Klout (http://klout.com) [2].

Як підсумок, слід зазначити, що незважаючи на те, що український інтернет-ринок знаходиться в процесі розвитку, за темпами росту він випереджає всі інші засоби комунікацій. Враховуючи той факт, що інтернет-аудиторія зростає та компанії з різних галузей усвідомлюють привабливість даного медіа каналу, ринок інтернет-маркетингу, а разом з тим і social media marketing, продемонструє значне зростання у найближчі роки.

Література:

1. Цели социальных медиа [Електронний ресурс] / Социальные Медиа в Украине : [сайт]. -  Режим доступу до ст.: http://www.social-media-ukraine.com/p/blog-page_4641.html. - Назва з екрану.

2. Социальный эффект [Електронний ресурс] / : ReklaMaster - первый портал о маркетинге и рекламе [сайт]. -  Режим доступу до ст.: http://www.reklamaster.com/articles/show/mark_articles/year/2011/id/28441/index.html. - Назва з екрану.

  

e-mail: vlada_sova@inbox.ru


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>