XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Співак М.В. АДМІНІСТРАТИВНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ЗБЕРІГАННЯ, ТРАНСПОРТУВАННЯ АБО РЕАЛІЗАЦІЮ ПРОДУКТІВ ХАРЧУВАННЯ ЧИ ПРОДОВОЛЬЧОЇ СИРОВИНИ, ЗАБРУДНЕНИХ МІКРООРГАНІЗМАМИ ТА ІНШИМИ БІОЛОГІЧНИМИ АГЕНТАМИ ПОНАД ГРАНИЧНО ДОПУСТИМІ РІВНІ

Співак Марина Вікторівна
ад'юнкт кафедри адміністративного права і процесу КНУВС
АДМІНІСТРАТИВНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ЗБЕРІГАННЯ, ТРАНСПОРТУВАННЯ АБО РЕАЛІЗАЦІЮ ПРОДУКТІВ ХАРЧУВАННЯ  ЧИ ПРОДОВОЛЬЧОЇ СИРОВИНИ, ЗАБРУДНЕНИХ МІКРООРГАНІЗМАМИ ТА ІНШИМИ БІОЛОГІЧНИМИ АГЕНТАМИ ПОНАД ГРАНИЧНО ДОПУСТИМІ РІВНІ
Питання пов'язані з раціональним режимом харчування, достатньо широко висвітлені в популярній медичній літературі та різноманітних посібниках з здорового та вірного харчування. Але, навіть за умов виконання науково обгрунтованих рекомендацій з складу продуктів та режиму харчування, людина не завжди захищена від негативної дії забруднених продуктів харчування і продуктів, для яких перевищені допустимі терміни чи порушені режими зберігання.
         Різноманітність сучасної продукції (харчової, фармацевтичної, сільськогосподарської тощо) потребує постійного контролю у відповідності до існуючих стандартів. Питання безпеки здоров'я населення при зростаючих об'ємах застосування генетично модифікованих організмів (ГМО), біологічно активних добавок (БАД), стабілізаторів тощо сьогодні є надзвичайно актуальними і недостатньо вивченими. Тому основними завданнями напряму екологічна та біобезпека є: вивчення впливу різних біологічних агентів на здоров'я людини,  на стан природних угруповань та екосистем, методи та механізми контролю якості сировини та продукції, стандартизація та сертифікація продукції і технологій її отримання, шляхи підвищення якості та безпеки сировини і продукції.
Загальним питанням притягнення до адміністративної відповідальності присвячено досить багато наукових праць, зокрема таких відомих авторів, як Д. Бахрах, В. Колпаков, Ю. Битяк, І. Галаган, І. Голосніченко, І. Коліушко, В. Шкарупа. Але питання адміністративної відповідальності за виробництво, зберігання, транспортування або реалізацію продуктів харчування чи продовольчої сировини, забруднених мікроорганізмами та іншими біологічними агентами понад гранично допустимі рівні буде розглядатися нами вперше.
Кодекс України про адміністративні правопорушення доповнено статтею 42³ згідно із Законом України № 352-XIV від 23.12.98 р. [1,с.78-80]. Стаття є дуже актуальною і набуває своєї значимості з розвитком багатьох природничих та хімічко – біологічних наук. Особливо, якщо враховувати, що в організм людини з їжею і напоями надходить до 80 % шкідливих речовин. До них належать сполуки, що утворилися в процесі технологічної та кулінарної обробки, харчові добавки, а також побічні забруднювачі. Останні діляться на дві основні групи : екзогенні та ендогенні. До екзогенних належать сполуки, які потрапили в харчові продукти із зовнішнього середовища. Наприклад, у рослинну продукцію – внаслідок застосування понаднормативних доз мінеральних добрив, пестицидів; у тваринницьку – стимуляторів росту тварин, антибіотиків. До цієї ж групи належать екстракти тари, технологічного обладнання, рештки дезинфікуючих або мийних засобів, промислових відходів тощо. Гормональні препарати використовують для стимулювання м’ясної і молочної продуктивності худоби, несучості птиці. Найчастіше застосовують статеві гормони, їхні синтетичні аналоги й анаболітні стероїди: естрадіол, тестостерон, прогестерон, ацетат мегестролу, зеранол та інші. До препаратів, які гальмують функцію щитоподібної залози, належать бетазин, АХК (амоній хлорно-кислий), МХК (магній хлорно-кислий), білкові. Також широко застосовуються у харчових продуктах антибіотики, вони можуть мати таке походження: природні антибіотики, властиві вихідній харчовій сировині; антибіотики, що утворюються в процесі виготовлення харчових продуктів; антибіотики, що потрапляють у харчові продукти в результаті лікувально-ветеринарних заходів; антибіотики, що потрапляють у продукти тваринництва під час використання їх як біостимуляторів росту тварин; антибіотики, застосовані як консерванти [2].
     Об'єктом посягання даного правопорушення є здоров'я населення.  Об'єктивна сторона правопорушень, передбачених коментованою статтею, полягає у вчиненні таких дій: виробництво; зберігання; транспортування; реалізація продуктів харчування чи продовольчої сировини, забруднених мікроорганізмами, іншими біологічними агентами, біологічно активними речовинами та продуктами біотехнологій понад гранично допустимі рівні.  .
         Відповідно до коментованого КУпАП продукт харчування – будь-який продукт, що в натуральному вигляді чи після відповідної обробки вживається людиною в їжу або для пиття [1, с.79]. Закон України  «Про безпечність та якість харчових продуктів» визначає харчовий продукт   (їжу)  як  будь-яку  речовину  або  продукт (сирий,  включаючи сільськогосподарську  продукцію,  необроблений, напівоброблений   або   оброблений),  призначений  для  споживання людиною.  Харчовий  продукт  включає  напій,  жувальну  гумку   та будь-яку іншу речовину,  включаючи воду,  які навмисно включені до
харчового продукту під час виробництва, підготовки або обробки.
             Окремо виділяють    харчові продукти  для  спеціального   дієтичного   споживання (використання) під якими розуміють харчові продукти,  які спеціально перероблені або  розроблені для задоволення конкретних дієтичних потреб, що існують через  конкретний  фізичний  чи  фізіологічний  стан людини та (або) специфічну хворобу або розлад,  і які реалізуються як такі, у тому числі продукти дитячого харчування,  харчування для спортсменів та
осіб похилого віку. Склад таких харчових продуктів повинен значною
мірою  відрізнятися від складу звичайних продуктів подібного роду,
якщо такі звичайні харчові продукти існують,  але не  можуть  бути
замінниками лікарських засобів. Безпечність харчового продукту - стан харчового продукту,  що є результатом діяльності з виробництва та обігу,  яка здійснюється з  дотриманням  вимог,  встановлених  санітарними  заходами та (або) технічними регламентами,  та забезпечує  впевненість  у  тому,  що
харчовий продукт не завдає шкоди здоров'ю людини (споживача), якщо
він спожитий за призначенням; безпечний харчовий  продукт  -  харчовий  продукт,  який   не створює  шкідливого  впливу  на  здоров'я  людини безпосередньо чи опосередковано за умов його виробництва  та  обігу  з  дотриманням вимог   санітарних   заходів   та   споживання  (використання)  за
призначенням [3].

Продовольча сировина – продукція рослинного, тваринного, мінерального, синтетичного чи біотехнологічного походження, що використовується для виробництва харчових продуктів.
Мікроорганізми – це дуже дрібні, невидимі неозброєним оком живі істоти. Мікроорганізми відіграють велику роль у кругообігу речовин у природі. До них також належать віруси.
Продукти біотехнологій – це продукти, які вироблені при використанні живих клітин організмів (мікроорганізмів, рослин. тварин). Термін «біотехнологія» був запроваджений К.Ерекл на початку ХХ століття.  Новітня біотехнологічна ера бере свій відлік від початку 80-х років минулого століття, коли в наукових лабораторіях вивели перші рослини з використанням методів генетичної інженерії. Вчені-аграрії вважають, що для України досить перспективними ГМ-культурами є цукровий буряк, стійкими до гербіцидів і шкідників є рапс, соя, а також кукурудза[4].  В той же час мікроорганізми широко використовуються рядом вітчизняних виробників для виготовлення молочних продуктів, зокрема біокефіру що набув великої популярності серед споживачів. Серед таких виробників можна виділити: "Біо Преміум збагачений кальціем" (АТ "Галактон", м. Київ), "Біо баланс" (ВАТ "Галактон",  м. Київ), "Білосвіт Біокефірний" (ТОВ "Молочний будинок", м. Павлоград, Дніпропетровська обл.), "Живинка Біокефірна" (ТОВ "Данон", м. Херсон), "NEO 2Bio Кефірний" (ВАТ "Вімм-Білль-Данн Україна", м.Вишневе, Київська обл.), "Активія Кефір" (ЗАТ "Данон Волга", Самарська обл., Росія), "Веселий молочник" (ВАТ "Вімм-Білль-Данн Україна", м. Вишневе, Київська обл.), "Галичина" АТ "Галичина" Радехівський молокозавод, м. Радехів, Львівська обл.) та інші [5].
Роль сучасної біотехнології є вирішальною для становлення економіки України, розвиток котрої базується на впровадженні високотехнологічних виробництв. Залучення біотехнологічних розробок уможливлює розв’язання актуальних завдань сучасної медицини, сільського господарства, фармакології, екології, низки галузей промисловості. Прогнозування розвитку біотехнології в Україні, зокрема розробка способів ефективної його підтримки, є надзвичайно важливими для подальшого становлення не лише даної галузі, але й супутніх – пов’язаних з життєдіяльністю людини та станом довкілля.
У рамках прогнозно-аналітичного дослідження “Державна програма прогнозування науково-технологічного інноваційного розвитку України” з тематичного напряму “Біотехнології” у складі  якої були такі провідні вчені як  Єльська Г.В.,  Підгорський В.С.,  Волков Г.Л.,  Колибо Д.В. визначино, що в Україні низка напрямів біотехнології успішно розвиваються і в них досягнуто здобутків світового рівня. Найбільш успішними з-поміж них названо технології виробництва біопалива, біодеструкції та утилізації відходів, створення пробіотиків, біофармакологічні, генно-інженерні, діагностичні розробки [6].
Корисні в певних дозах мікроорганізми при перевищені таких доз стають небезпечними для організму людини. Правом становлення гранично допустимого рівня мікроорганізмів у харчових продуктах та продовольчій сировині наділений Головний санітарний лікар (МОЗ) та Державний департамент ветеринарної медицини, що очолюється Головним державним інспектором ветеринарної медицини. Контроль додержання цих норм органи санітарно-епідеміологічної служби України та Міністерство аграрної політики України.  Для встановлення факту забруднення продуктів чи продовольчої сировини проводиться відповідна експертиза. У випадку встановлення, що продукти харчування або продовольча сировина не відповідає встановленим вимогам, такі продукти (продовольча сировина) вилучаються і в установленому законом порядку знищуються або утилізуються.
Вживання продуктів харчування чи продовольчої сировини, забруднених мікроорганізмами та іншими біологічно активними агентами понад гранично допустимі рівні, становить небезпеку для життя та здоров'я людини. Тому  цією статтею встановлюється відповідальність за вчинення дій, що складають об’єктивну сторону правопорушення.
Виробництво – діяльність, пов’язана з випуском продукції, яка передбачає всі стадії технологічного процесу, а також реалізацію продукції власного виробництва.
Транспортування – виробничий процес, який передбачає накопичення, вантаження, вивантаження, перевезення, а також зберігання вантажів на транспортних складах.
Реалізація - передача, обмін, поставка за договором та відчуження іншим шляхом  продуктів харчування чи продовольчої сировини від однієї особи до іншої. До того ж не має значення реалізація відбувалася платно чи в якій - небудь іншій формі.
Суб'єктом даного правопорушення можуть бути як громадяни так і посадові особи. Це правопорушення може бути вчинено як з умислом, так і з необережності
Ці склади правопорушень є активними, тобто вчинюються шляхом дії.  Статтею 42³ передбачено вчинення правопорушення і шляхом бездіяльності – зберігання зазначених харчових продуктів чи продовольчої сировини, тобто їх знаходження у певних місцях і до того ж створюється можливість забруднення навколишнього природного середовища або чистих продуктів.  Такими місцями можуть бути приміщення, склади, сховище які перебувають у володінні певної особи. Підсумовуючи викладене, зазначимо, що досягнення певної мети (в даному випадку - запобігання можливому негативному впливу мікроорганізмів та інших біологічних агентів на людський організм) можливе шляхом застосування певної сукупності засобів різнопланового характеру, що реалізуються здійсненням відповідних заходів. Вибір конкретних засобів та процедури їх втілення в життя залежить від того, що потрібно отримати, яка кінцева мета такої діяльності, а також від особливостей об'єктів (суб'єктів), щодо яких ці засоби застосовуються. Мета правового регулювання адміністративної відповідальності за правопорушення в галузі охорони здоров'я населення зокрема напрямку зберігання, транспортування або реалізації продуктів харчування чи продовольчої сировини, забруднених мікроорганізмами та іншими біологічними агентами понад гранично допустимі рівні в частині забезпечення  біобезпеки є зрозумілою – захист довкілля та людини від можливих небезпечних наслідків такої діяльності шляхом її належного впорядкування. При цьому необхідно виділити та врахувати особливості розвитку і функціонування цієї галузі, які підлягають правовому регулюванню, а отже, мають бути закріплені та впорядковані за допомогою правових норм.
Література:
1.Кодекс України про адміністративні правопорушення : Науково- практичний коментар / Р.А. Калюжний, А. Т. Комзюк, О.О. Погрібний та ін.; – К.: Всеукраїнська асоціація видавців «Правова єдність», 2008.- 780с.
2. Іван Кужда .Що ми їмо? Нова Ера.–Режим доступу/http://www.novaera.te.ua  /articleview.php?article=2289  .–Заголовок з екрану.
3. Закон України  Про безпечність та якість харчових продуктів . – Режим доступу/
http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=771%2F97-%E2%F0 .–Заголовок з екрану.
4. Дзеркало тижня/Людина.№ 44 (419) 16 — 22 листопада 2002 .Лідія Суржик/  БІОТЕХНОЛОГІЇ — ШАНС ЧИ ВИБІР?.–Режим доступу/http:/ /www.dt.ua/ 30 00/3100/36760/ .– Заголовок з екрану.
5. Портал здоров'я .–Режим доступу/http:/ /health.intermedia. org.ua/ ua/articles/ 14265.– Заголовок з екрану.
6.Результати прогнозно-аналітичного дослідження за окремими тематичними напрямами Державної програми .–Режим доступу http://www.f oresight .nas. gov.ua/DocLib1/_06_td02_biotechnology.htm. – Заголовок з екрану.


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>