XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Стародуб Д.М. ПРОБЛЕМИ ОРГАНІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ

Стародуб Дмитро Миколайович

Національного Університету Державної Податкової служби України                                                          

ПРОБЛЕМИ ОРГАНІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ

 Контроль за виконанням є важливим елементом будь-якої діяльності, а особливо фінансової. Завдяки якісному та ефективному фінансовому контролю досягається необхідний соціальний та економічний ефект фінансової діяльності. Особливо проблемним це питання є в сфері державного фінансового контролю.

Зміни, що сталися протягом останніх років в політичному житті, економіці та фінансових відносинах України, розвиток підприємництва та стратегічний курс інтеграції до Євросоюзу потребують докорінної перебудови управлінських функцій держави, у тому числі контрольних. Не можна забувати, що фінансовий контроль є одним із засобів яким досягається дотримання податкової дисципліни та законне використання коштів централізованих та децентралізованих фондів, що обґрунтовує його необхідність на всіх стадіях фінансових відносин. Виходячи з цього, питання фінансового контролю є надзвичайно актуальним у наш час.

Питання організації фінансового контролю досліджувало багато українських науковців, серед яких необхідно виділити: І.В. Басанцова, О.Д. Василика, О.А. Долгого, О.П. Кириленка, Є.В. Калюгу, М.П. Мельника, Л.А. Савченко, І.Б. Стефанюка,В.О. Шевчука, Ф.О.Ярошенка. Дослідженню і класифікації органів фінансового контролю у практиці інших держав світу та їх функції присвячено праці Єпіфанова А.О, Дороша Н.І., Мельничука В.Г., Іванової І.М.

Дискусії щодо функціонування системи фінансового контролю в Україні часто зводяться до питань розподілу повноважень між різними її органами та пошуку відповіді на запитання типу: як удосконалити роботу діючої системи фінансового контролю. Проте в їх затінку залишаються недостатня дієвість та невідповідність нинішньої системи державного фінансового контролю умовам та завданням сьогодення, інші нагальні проблеми реформування сфери державного фінансового контролю, які вимагають серйозного вивчення й аналізу. [2, с.16]

Сьогодні система державного контролю є простим набором міністерств, відомств і установ, які виконують неузгоджені, роз'єднані й невпорядковані контрольні функції. Ці функції, статус і сфери контрольної діяльності визначаються різноманітними законами, постановами уряду й інших нормативно-правових актів. Часто згадані законодавчі та правові акти не лише не забезпечують системність державного фінансового контролю, а, навпаки, спричиняють дублювання й паралелізм у його здійсненні. Все це свідчить про те, що назріла нагальна потреба створення єдиної системи державного фінансового контролю в країні. [3, с.14]

Аналіз нормативно-правових і практики діяльності органів фінансового контролю дає можливість простежити дублювання функцій та неузгодженість контролюючих органів , що значно знижує ефективність фінансового контролю. Наприклад, повноваження органів Головного фінансового управління часто дублюються Рахунковою палатою України при здійсненні останньою контрольно-ревізійних заходів. Ця ситуація виникає тому, що неправильно було визначено пріоритети у функціях Рахункової палати. Так Законом України «Про Рахункову палату»[1, с.112] визначені такі напрями роботи цього органу: контрольно-ревізійний, експертно-аналітичний, інформаційний.

Неузгодженість дій між різним контролюючим органами й неефективність методів здійснення контролю виникає через відсутність чітких критеріїв при визначенні підконтрольних об'єктів. Наявність колізій і прогалин у численних нормативних актах, які регламентують порядок проведення контрольних заходів і притягнення винних до відповідальності, створює проблеми при застуванні чинного законодавства. Прикладом може служити те, що у законодавстві відсутні визначенні ознаки та методики оцінювання ефективності виконання бюджетних програм призводить до того, що органи Головного фінансового управління на практиці не можуть вчасно виявити порушення, а отже, і запобігти цього вчиненню у майбутньому, що призводить до значних втрат під час виконання бюджетних програм відповідними установами.

Здійснюючи перевірку, контрольний орган констатує виявлення порушень тоді, як бюджетні кошти вже витрачено. Ця парадигма, яка зводиться до алгоритму "спочатку планування, а потім контроль", зародилась дуже давно, декілька століть тому. Кардинально змінилась політична й економічна обстановка у світі, але у питаннях контрольної діяльності все залишилося по старому. [4, с.45]

Реформування системи фінансового контролю має не лише важливе соціально-економічне значення, а й відіграє першочергову роль у становленні демократичного суспільства. Слід зазначити, що реформа системи державного фінансового контролю практично вже почалася одночасно з процесами економічних перетворень, оздоровлення складових державного устрою. Однак подібне реформування може і не привести до бажаних результатів, до створення цілісної системи фінансового контролю, у зв'язку з тим, що для нього характерна відсутність чіткої стратегії, яка базується на ретельно продуманій концепції.

Об'єктивною є необхідність проведення грунтовного аналізу можливих наслідків, їх впровадження з використанням економіко-математичного моделювання і комп'ютерної обробки інформації та врахуванням іноземного досвіду формування системи фінансового контролю.

 

Література:

1. Про Рахункову палату Верховної ради України: Закон України від 11 липня 1996р. //Відомості Верховної ради України. - 1996.-№ 43.- С.212

2. Петренко П. Рахункова палата України: нові виклики і проблеми державного фінансового контролю // Голос України - 2008. - №11. С. 16-24.

3. Симоненко В. Чому потрібна єдина державна система фінансово-економічного контролю //Дзеркало тижня - 2005.-№15. С. 14-18.

4.  Головань М.М. Державний фінансовий контроль і його реформування. // Фінанси України.-2003. - С. 45-68.

 

e-mail: Lackroix@mail.ru


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>