XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Сташко Т.С., Білокопита Н.О., Заєць К.Д. САМОМАРКЕТИНГ ЯК ЗАСІБ ПРЕДСТАВЛЕННЯ СВОЇХ МОЖЛИВОСТЕЙ НА РИНКУ ПРАЦІ

Сташко Тетяна Сергіївна,

Білокопита Наталія Олегівна

Науковий керівник: Заєць К. Д.

Буковинська державна фінансова академія

САМОМАРКЕТИНГ ЯК ЗАСІБ ПРЕДСТАВЛЕННЯ СВОЇХ МОЖЛИВОСТЕЙ НА РИНКУ ПРАЦІ

Кар'єра людини являє собою процес довжиною в життя, який можна умовно розділити на етапи: отримання професійної освіти, влаштування на роботу, становлення і просування по службових сходах, збереження та закріплення, а також завершення до періоду виходу на пенсію. Поняття «кар'єра» має широке тлумачення. У суспільній свідомості закріпилося уявлення про кар'єру, перш за все, як про підйом по посадових сходах, кар'єрі керівника. Та поступово формується розуміння кар'єри як трудового шляху, основної форми реалізації свого потенціалу, здібностей, набуття певного соціального статусу, розвиток системи соціальних ролей індивідуума [2].

У сучасному світі кар'єру прийнято планувати і керувати нею, тому що сучасній людині доводиться жити в часи конкуренції на ринку праці, в епоху змін. Кар'єра лежить в зоні особистої відповідальності і ніхто не зробить її за людину. Основною рушійною силою в побудові кар'єри є мотивація, що включає в себе мотиви, пов'язані з бажанням самореалізації в процесі творчої діяльності, сенс якої, як доведено багатьма дослідниками, завжди глибоко соціальний. Як показує аналіз літературних джерел і власний практичний досвід, самомаркетинг має прямий вплив на кар'єрне зростання фахівця і знаходяться в прямій залежності від факторів, що впливають на кар'єру.

Вивченням питання представлення фахівця на ринку праці займалися наступні вчені: Фатхутдинов Р.А. [2], Фрэнк Беттджер [3],  СеменоваЛ. [4] , Кельчевская Н. Р. [5], Шкавро С. Л. [5], Котлер Ф.

 

«Самомаркетинг» - організація самореклами та вигідного представлення себе, своїх можливостей і навичок на ринку праці з метою викликати інтерес потенційного роботодавця [1]. Крім того, самомаркетинг є одним із шляхів підвищення конкурентноздатності, успішності фахівця, що дозволяє надалі прискорити просування по службі або перейти на нове місце роботи.  У поняття самомаркетингу входить не тільки успішна самореклама з метою працевлаштування або ж просування по службових сходах - це ще й спосіб періодично підвищувати власну «ринкову ціну» і рівень особистої «актуальності».

Відповідно до твердження Філіпа Котлера про те, що особистість може бути товаром, кожен з нас - товар. Сучасна реальність така, що при високій конкуренції на ринку праці людина стає товаром. Продаж товару «робоча сила» це перш за все організація грамотної комунікації в системі «продавець - покупець».

Самомаркетинг - систематичне підвищення ринкової вартості самого себе, що допомагає прискорити просування по службових сходах і бути успішним. Маркетинг набагато полегшує життя всім, тому що його призначення - виявити, чого хочуть люди, а потім запропонувати їм це чи то - товар, послуга, спеціаліст.

Самомаркетинг - процес, що складається з двох частин:

1. Зосередити увагу на собі, своїх знаннях, уміннях, навичках, особистісних якостях;

2. Звернути увагу і вивчити вимоги роботодавця, якому ви хочете сподобатися [3].

Істотне значення в самомаркетингу має програма self-brandinga, тобто створення і «розкрутки» себе як професіонала, що фахівець повинен складати і оновлювати кожні п'ять років. У програму включаються конкретні дії з удосконалення професіоналізму, методи і терміни виконання.

Виділяють наступні етапи самомаркетингу:

Етап 1. Визначити себе і свої цілі в пошуках роботи. Розібратися з ситуацією на ринку праці, визначити яка ваша дійсна ціна. На основі цього правильно скласти своє резюме. Найнадійніший спосіб дізнатися свою ціну - шукати роботу, ходити на співбесіди і дивитися, що вам пропонують;

Етап 2. Інтенсивно проводити роботу по доведенню інформації про себе до потенційних роботодавців;

Етап 3. При телефонному та особистому контакті з потенційним роботодавцем (або його представником) вигідно представити себе як потенційного працівника і в результаті отримати пропозицію про роботу;

Етап 4. Отримавши пропозицію про роботу, грамотно провести переговори і виторгувати вигідні умови роботи.

Етап 5. Підтвердити своє резюме. Купуючи товар, покупець не повинен розчаруватися в покупці. Ця стадія відноситься до так званого після продажного обслуговування товару [5].

Кожен з цих етапів - окрема й велика проблема, яку потрібно докладно вивчати, успішному вирішенню якої потрібно вчитися. Є кілька загальноприйнятих у цій галузі правил, дотримання яких є обов'язковими для найбільшої ефективності самомаркетингу.

Перше правило: ніколи не забувайте про те, що які б цілі не переслідувалися в результаті, основне призначення самомаркетингу - самопізнання. Професіонал, котрий береться за впровадження у власну професійну діяльність принципів self-marketing, повинен знати свої сильні і слабкі сторони. При цьому слабкі знати так, що б завжди вміти приписати їх до розділу сильних. І так, що б всі у це повірили - особливо ті, хто в результаті може вам зробити пропозицію, від якої в здоровому глузді ніхто не відмовляється.

Друге правило: не применшувати важливість першого враження. Правильно і грамотно подати себе на першій зустрічі - вже половина всієї справи. Необхідно розширювати коло знайомств - нові люди завжди міняють щось у житті. До того ж це - чудова можливість для самомаркетингу.

Наступне правило: важливо скласти план найближчих «заходів» а самомаркетингу, і дотримуватися його.

Останнє правило: які б цілі не переслідувалися, займаючись саморекламою, найголовніше - залізна впевненість у власних силах. А тому - тільки впевненість [4]!

Отже, самомаркетинг і цілеспрямована робота над власним іміджем мають прямий вплив на кар'єру спеціаліста та підвищують конкурентноздатність на професійному ринку праці. Необхідно займатися самомаркетингом. Необхідно вчитися робити це грамотно і ефективно.

Література:

•1.  Большой экономический словарь / Гл. ред. А.М. Прохоров. 2-е изд., перераб. и доп. М.- 1997. -1456 с.

•2.  Фатхутдинов Р.А. Конкурентоспособность организации в условиях кризисна / Р. А. Фатхудинов / Экономика, маркетинг, менеджмент. М. - 2002. -886 с.

•3.  Фрэнк Беттджер. Вчера неудачник - сегодня преуспевающий бизнесмен. - М. - 1998.

•4.  Семенова Л. Как можно испортить свой имидж / Л. Семенова// Корпоративная имиджелогия. - 2008. - №02.

•5.  Кельчевская Н. Р. Самомаркетинг- необходимое условие инновационного организационно-экономического управления вузом / Н. Р. Кельчевская, С. Л. Шкавро // Университетское управление: практика и анализ. - 2003. - N 5-6(28). С. 47-51.

 

e-mail: tanja_1992@i.ua

 

 


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>