XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Столяр О.А. СУБ’ЄКТИ ПРОТИДІЇ РОЗСЛІДУВАННЮ ЗЛОЧИННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В СФЕРІ ЕКОНОМІКИ

Столяр Олег Анатолійович

здобувач кафедри організації оперативно-розшукової діяльності

Київського національного університету внутрішніх справ

  СУБ'ЄКТИ ПРОТИДІЇ РОЗСЛІДУВАННЮ ЗЛОЧИННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В СФЕРІ ЕКОНОМІКИ

1. Протидія розслідуванню злочинної діяльності в економічній сфері з боку обвинувачуваних (підозрюваних), їх родичів і близьких, інших зацікавлених осіб, свідків є розповсюдженою. Сьогодні в Україні така протидія розслідуванню має тенденцію до розширення й ускладнення форм і методів негативного впливу на повноту і якість досудового слідства.

Проаналізувавши дослідження науковців О.В. Александренко (2002 р.), Е.У. Бабаєвої (2001 р.), В.П. Бахіна (1988 р.), М.В. Даньшина (2000 р.), К.Є. Дьоміна (2007 р.), С.Ю. Журавльова (1992 р.), В.М. Карагодіна (1982 р.), Н.С. Карпова (2008 р.), В.П. Корж (2007 р.), О.М. Кустова (1996 р.), Б.Б. Рибнікова (1974 р.), Шехавцова Р.М. (2001 р.), ми прийшлим до висновку, що діяльність по протидії розслідування є сукупністю навмисних дій, спрямованих на перешкоджання діяльності правоохоронних органів, метою якої є досягнення об'єктивної істини по кримінальній справі і здійснення правосуддя.

2. До основних елементів механізму протидії злочинній діяльності в економічній сфері відносяться суб'єкти протидії розслідуванню. Суб'єкти протидії і форми протидії пов'язані між собою. Кожний суб'єкт обирає найбільш прийнятну для нього форму протидії розслідування і, навпаки, кожна форма протидії припускає використання її певними суб'єктами.

Криміналістична значимість інформації про суб'єкта, як елемента механізму протидії, полягає в тому, що вивчення властивих йому закономірностей дозволяє адекватно реагувати на поведінку цього суб'єкта. Кожна особа індивідуальна й відрізняється від інших тільки їй властивим поєднанням фізичних, інтелектуальних, моральних, вольових, соціальних і інших ознак та якостей, які виділяють її із загальної маси, індивідуальні властивості людини проявляються й у її соціальному статусі, ступені її зацікавленості в справі, процесуальній чи професійній ролі, можливостях і результатах її діяльності, в тому числі й щодо перешкоджанню розслідуванню. Якщо суб'єкт протидії встановлений, то інформація про нього дозволяє вибрати правильну тактику проведення слідчих дій, за його участю чи визначитися з дорученням органу дізнання провести відповідний комплекс оперативно-розшукових заходів спрямованих на нейтралізацію протидії.

Під час розслідування злочинної діяльності в економічній сфері протидія можлива не тільки з боку обвинувачуваного (підозрюваного), свідків, захисника, але й з боку інших осіб. При розслідуванні аналізованих злочинів, коло реальних або можливих суб'єктів протидії істотно розширюється за рахунок таких осіб, як керівник установи де вчинено злочин, колеги по службі, зацікавлені керівники та працівники суміжних підрозділів та інші особи (якщо вони не допитувалися як свідки). Ці особи не беруть участь у кримінальному процесу й пов'язані з розслідуванням лише побічно, однак мають можливість вплинути на його хід та результати.

Отже, суб'єктів протидії розслідуванню злочинів у сфері економічної діяльності, виходячи з їх відношення до процесу розслідування, можна умовно розділити на дві групи. Першу групу становлять учасники кримінального процесу, до яких відносяться підозрювані, обвинувачувані, свідки, слідчий, судовий експерт, спеціаліст, захисник, поняті, прокурор та інші.

До другої групи можна віднести осіб, які не є учасниками процесу - керівників і співробітників підприємств, установ і організацій, зацікавлених представників громадських організацій, керівників і співробітників правоохоронних органів, засобів масової інформації, а також осіб із числа зв'язків обвинувачуваного й зв'язків самого слідчого, який розслідує даний злочин.


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>