XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Стоян Д.В. ОБГРУНТУВАННЯ ЕССЕНЦІАЛІСЬКОЇ МЕТОДОЛОГІЇ В ФІЛОСОФСЬКІЙ КОНЦЕПЦІЇ Ю.І.ВАССИЯНА

Стоян Дар'я Владиславівна

Київський університет імені Т.Г.Шевченка, аспірант

ОБГРУНТУВАННЯ ЕССЕНЦІАЛІСЬКОЇ МЕТОДОЛОГІЇ В ФІЛОСОФСЬКІЙ КОНЦЕПЦІЇ Ю.І.ВАССИЯНА

В наш час питання про предмет філософії в своєму розгляді набуває своєрідної специфіки. Критика раціоналізму та субстанційності, комунікативний поворот, характерні для постмодерну багатоманітність, плюральність та динамізм, призводить до відмови від ессенціаліського підходу, згідно якого головним питанням філософії є питання про єдину сутність, що обґрунтовує багатоманітність явищ.

Справа в тому, що «суть» явища  кожен бачить по-своєму, що здебільшого і призводить до відмови від пошуку  єдиної абсолютної істини і всезагальних законів та робить можливим зосередження на суто методологічних питаннях, а основним критерієм істини виявляється функціональність.

Проте неможливо не відзначити, що категоріальний апарат класичної філософії не втратив своєї актуальності і дає змогу впорядковувати процес пізнання, послуговуючись звичною для  нас схемою «суб'єкт - об'єкт».

Концепція західноукраїнського мислителя 20-х - 50-х рр., Юліана Вассияна,  дає змогу розглянути дане питання під іншим кутом зору та знайти нові аргументи на користь ессенціалізму. В своїй дисертації він  обгрунтовує необхідність фундаменталіського підходу, зазначаючи, що відправним пунктом в постановці даного питання слугує дійсність як проблематична даність, осягнення якої є основною метою людського пізнання.

Дійсність в своїй єдності не дається нам безпосередньо, вона виступає перед нами як певне багатоманіття, що є доступним для сприйняття, але в процесі пізнання потребує  узагальнення та абстрагування, що руйнує дану безпосередність. Отже, проблема пошуку методологічного підходу до пізнання дійсності не передбачає зміну основного об'єкту пізнання - дійсності в своїй єдності, плюралізм методів пізнання не означає дроблення предмету пізнання на окремі фрагменти. Основна проблема полягає в тому, що історична обмеженість людини як суб'єкта пізнання зумовлює історичну обмеженість досвіду, який сам по собі є нескінченим, а отже і робить неможливим вирішення проблеми пізнання, дійсність же сама по собі залишається єдиним недосяжним об'єктом пізнання.

Але Вассиян не замикається на позиції детермінізму, а, навпаки, обґрунтовує тезу, що дана принципова непізнаваність дійсності створює обумовлює динамічну природу суб'єкта, тобто створює передумову постійного прагнення до пізнання. В своєму прагненні вийти за межі власної суб'єктивності, людина є принципово відкритою у нескінченість, що і робить її такою, якою вона є - вольовою, духовною істотою, що прагне до постійного самовдосконалення. Принципова непізнаваність дійсності виступає тут проблематичністю, дієвістю, цілепокладаючою метою життя людини.

Теорія Ю.І.Вассияна є актуальною і в наш час в тому сенсі, що питання про єдину сутність розглядається під кутом зору єдиного прагнення, що виступає вищим за наукові схеми та поняття.

Отже, тією основною сутністю, що обумовлює багатоманітність життя в даному випадку виступає дійсність як єдність, що зумовлює різноманітність життя та динамізм людського волевиявлення, обґрунтовує процес пізнання, провокує створення нових наукових та світоглядних парадигм.

Література:

•1.     1. Вассиян Ю.І. Змаг Основ. - За самостійність. - Мюнхен, 1948 -
ч.1 - 2 - с.22 - 24

•2.     Вассиян Ю.І. Поєднання розуміння філософії у її відношенні до наук про основи гносеології та метафізики. -  Archives of Charles University in Prague, Czech University -  dissertation nr. 1506

•3.     Історія філософії: Підручник/ Ярошовець В.І., Бичко І.В., Бугров В.А. та ін..; за ред. В.І.Ярошовця. - К.: Вид. ПАРАПАН, 2002 - 774 с.

 dariastoian@ukr.net


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>