XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Ступарик Г.В., Підгірна В.Н. СПІВПРАЦЯ УКРАЇНИ І СВІТОВОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ТОРГІВЛІ

студентка ІІІ курсу, Ступарик Г.В.

Буковинська державна фінансова академія

Науковий керівник: Підгірна В.Н.

СПІВПРАЦЯ УКРАЇНИ І СВІТОВОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ТОРГІВЛІ

Світова організація торгівлі (СОТ) - це міжнародна організація, метою якої є розробка системи правових норм міжнародної торгівлі та контроль за їх дотриманням. Головними цілями СОТ є забезпечення тривалого і стабільного функціонування системи міжнародних торговельних зв'язків, лібералізація міжнародної торгівлі, поступове скасування митних і торговельних обмежень, послідовне проведення справедливої торговельної політики, забезпечення прозорості торговельних процедур.

Членство в СОТ є суттєвим фактором формування привабливого іміджу України на міжнародній арені, що, насамперед, впливає на формування ефективного ділового середовища як для національних, так і іноземних компаній, а також на її економічний розвиток [1].

Деякі питання даної теми висвітлюються у роботах Дахно І.І., Осики С.Г., Пятницького В.Т., Осташко Т.О., Кобути І., А.А. Грищенко та інших, але на разі не достатньо розкрито проблематику.

Метою роюоти є аналіз наслідків вступу України до СОТ.

З 16 травня 2008 року Україна стала повноправним членом СОТ. Найбільш відчутними стали наслідки торговельної лібералізації для сільського господарства та харчової промисловості країни.

Членство України в СОТ є актуальним питанням, оскільки пройшло вже 3 роки після вступу.

Розглядаючи аграрний сектор української економіки, то у 2008 році, Україна експортувала продукції  на суму близько 67 млрд. дол. США, де майже 11 млрд. дол. припадало на сільськогоподарські товари. В 2009 році експорт знизився до 39,7 млрд. дол., з яких 9,5 млрд. дол., належало аграрному сектору. Така ситуація пов'язана зі скасуванням експортних квот на зернові культури внаслідок вступу до СОТ, що має позитивний вплив на розвиток сільського господарства.

Аналізуючи експорт та імпорт товарів, ми бачимо, що у 2009 році експорт складав 39702,9 млн. дол. США, а імпорт - 45435,6млн. дол. США, а в 2010 році - експорт товарів становив 51430,5 млн. дол. США, імпорт - 60739,9 млн. дол. США. Отже, видно що у 2010 році експорт товарів збільшився на 11727,6 млн. дол. США, що становить 129,6%, а імпорт - 15304,3 млн. дол. США, що становить 133,7%.

Якщо розглядати членство України в СОТ на такі провідні галузі-експортери як металургійна і хімічна, то частка експорту чорних металів зменшилась до 39% з 40-43%, а хімічної продукції - до 8% у порівнянні з 9-11% в попередні роки.

Зовнішньоторговельний обіг продукції агропромислового комплексу України за січень - грудень 2010 року склав 11 млрд. дол. США або 14,6% зовнішньоторговельного обігу України. При цьому, експорт продукції аграрного сектору за вказаний період становив - 6,8 млрд. дол. США або 18,8% від загального експорту України; імпорт - 4,2 млрд. дол. США або 10,7% від загального імпорту України; сальдо позитивне і склало 2,6 млрд. дол. США.

Порівняно з відповідним періодом 2009 року зовнішньоторговельний обіг сільськогосподарської продукції збільшився на 5,8% (на 603 млн. дол. США), експорт збільшився на 0,4% (на 29 млн. дол. США), імпорт збільшився на 15,8% (на 573 млн. дол. США), сальдо зменшилось на 17,5% (на 545 млн. дол. США).[6]

 Отже, ми бачимо, що найбільш важливі зміни відбулися на металургійному, сільськогосподарському та хімічному ринку збуту, що вплинуло на зростання добробуту в країні. А.А. Грищенко зазначає, що лише ці зміни привели до 6,4% кумулятивного зростання добробуту та 2,7% зростання реального ВВП. Це відбувається завдяки зростанню експорту та, відповідно, підвищенню попиту та цін на фактори виробництва всередині країни. [2]

На думку експертів Україна не використовує всі можливості, які отримала внаслідок вступу три роки тому до Світової організації торгівлі. Експерти збігаються в думці, що наразі українська влада просто не опанувала в достатній мірі ті механізми, які дає членство в організації [4].

Після приєднання до Світової організації торгівлі Україна включилася в усі можливі переговорні процеси з членами організації з лібералізації тарифних та нетарифних бар'єрів у торгівлі сільськогосподарською продукцією, торгівлі послугами тощо. Головним своїм досягненням влада називає започаткування перемовин з Євросоюзом зі створення зони вільної торгівлі. Разом з тим, кінця цим переговорам не видно. Також і стан української економіки не відповідає прогнозам, які озвучувалися напередодні вступу України до СОТ.

Але відкритість внутрішнього українського ринку змушує українських виробників конкурувати з імпортерами і, як наслідок, українці отримують якісніші товари та послуги. «Конкуренція це нормальний ринковий процес. Хтось виграє, хтось програє. З точки зору держави, потрібен такий механізм. Цей чинник змушує національних виробників конкурувати, можливо, з більш розвиненими компаніями і ця конкуренція дозволяє якось розвиватися нашій економіці», - констатує економіст Національного інституту стратегічних досліджень Дмитро Покришка [2]. Але деякі галузі української економіки таки не витримали конкуренції з партнерами з СОТ. Нині цукрова галузь зазнає збитків через скорочення об'ємів виробництва цукру, бо є сильніші гравці на цьому ринку. А уряд не може  дотувати цю галузь саме через правила Світової організації торгівлі.

Розглядаючи  основні наслідки вступу України до СОТ, варто зазначити, що для держави відбувається зменшення адміністративних витрат на роботу державних органів, покращення інвестиційного клімату та збільшення прямих іноземних інвестицій. Для виробників основними наслідками є створення прозорого ділового середовища, полегшений доступ до іноземних ринків товарів та послуг, технологій, капіталів, швидкий вихід товарів на зовнішній ринок в разі зміни кон'юнктури внутрішнього ринку, збільшення прибутків внаслідок зниження торговельних бар'єрів для українських товарів практично на всіх світових ринках.

Отже, аналізуючи наслідки вступу України до СОТ, на такі сфери вітчизняної економіки, як сільське господарство, металургійна, хімічна промисловість, варто зазначити, що всі вони володіють значним потенціалом для участі у конкурентній боротьбі на умовах членства у цій міжнародній організації.

Література:

1. Вступ України до СОТ - переваги і прорахунки 3 роки опісля [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.dw-world.de/dw/0,,657,00.html

2. Україна вчиться грати за правилами СОТ [Електронний ресурс] . - Режим доступу: http://www.radiosvoboda.org/

3. Умови реалізації національних економічних інтересів України в регульованій системі СОТ / А.А. Грищенко // Актуальні проблеми економіки. - 2009. - №9. - с.18-26

4. Структурна перебудова національної економіки після вступу України до СОТ / В.Н. Підгірна // Науково-методологічні засади і механізми виходу України та інших європейських держав з фінансової економічної кризи: матеріали міжнародної науково-практичної інтернет конференції молодих учених та студентів, 25-26 березня 2010 р. / МФУ, МОНУ, БДФА: гол. ред. В.В. Прядко. - Чернівці, 2010. - с.88-90

5. Державний комітет статистики України  [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/

6. Міністерство аграрної політики [Електронний ресурс]. - Режим доступу: www.minagro.gov.ua

 


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>