XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Стус Н.А., Цвігун С.П. ФОРМУЄМО ТВОРЧОГО СПЕЦІАЛІСТА

Стус Надія Анатоліївна

Цвігун Світлана Петрівна

Могилів-Подільський технолого-економічний коледж ВНАУ

ФОРМУЄМО ТВОРЧОГО СПЕЦІАЛІСТА

( З досвіду організації та виконання курсових і дипломних проектів)

З початку свого існування наш світ докорінно змінився і постійно продовжує вдосконалюватися, набувати нового вигляду, разом із тим він вимагає від суспільства нових знань вмінь та навичок, тому суспільство постійно повинно вдосконалюватися та надавати нових знань підростаючому поколінню. З розвитком технічного прогресу відбулася докорінна перебудова нашого суспільства, на основі принципово нових економічних, соціальних і політичних факторів ставить підвищенні вимоги до підготовки  кадрів, їх освітнього рівня та професійної майстерності. Вони мають здійснювати важливу функцію задоволення поточних і перспективних потреб виробництва у кваліфікованих робітниках, які відповідають вимогам науково-технічного розвитку, володіють професійною майстерністю.

Одним із видів індивідуальних завдань навчально-дослідницького, творчого та проектно-конструкторського характеру є курсове проектування, яке має мету закріпити і систематизувати знання студентів із загальнотехнічних і спеціальних дисциплін,  розвивати в студентів навики самостійної роботи і навчити їх практично застосовувати одержані ними теоретичні знання при вирішенні питань виробничого характеру.

        В Могилів-Подільському технолого-економічному коледжі  Вінницького національного аграрного університету курсовий проект виконується з дисципліни  "Сучасні технології виробництва" після  закінчення теоретичної  частини  навчальних  дисциплін, які забезпечують  наявність  знань, достатніх для його виконання  з конкретного  напряму: "Технологія приймання, обробки і  зберігання  зерна", "Борошномельно-круп'яне  виробництво" або "Комбікормове  виробництво". В результаті  виконання  курсових  проектів  формується  комплекс професійних  знань і  умінь з  технології  виробничих  процесів,  технології приймання, обробки, зберігання  і переробки  зерна в готову  продукцію. Звертається особлива   увага на  формування творчих  вмінь по впровадженню нових прогресивних  технологій, по забезпеченню  раціональних прийомів переробки зерна, ресурсозберігаючих  технологій, організації  виробничих процесів. При  виконанні курсових проектів у студентів  формується  система  логічно завершених  професійних знань, адекватних  їм  умінь  та навичок.

       Тематика  курсових проектів досить різноманітна і передбачає проектування технологічних процесів на  борошномельних, круп'яних і комбікормових  заводах, елеваторах та хлібоприймальних підприємствах. Теми курсових проектів базуються на загальних завданнях, які поставлені перед елеваторною та зернопереробною промисловістю, вони враховують сучасний стан  галузі, досвід роботи передових базових підприємств. Завдання на курсове  проектування  являються  індивідуальними і різноманітними  по  змісту, але  приблизно однаковими по ступені складності  поставлених перед  студентами  завдань.

       При виконанні курсового проекту  кожний студент має на основі рекомендацій Правил організації і ведення технологічного процесу запропонувати технологічний процес із застосуванням нових технологічних прийомів на основі впровадження нового покоління сучасного обладнання, що характеризується високою економічністю затрат, нових підходів до організації технологічних процесів, які забезпечують розширення асортименту продукції, підвищення  її якості на основі використання природного потенціалу зерна та підвищення її конкурентоспроможності.

Досвід, набутий під час роботи над курсовим проектом, використовується студентами у подальшій роботі над дипломним проектом i у майбутній професійний дiяльностi.

Дипломний проект відображає рівень теоретичних знань і практичних навичок випускника, його здатність до професійної діяльності як фахівця. Теми  дипломних  проектів реальні і  враховують сучасний стан  та досвід роботи  базових підприємств Вінницької, Черкаської, Київської, Житомирської та інших областей. Вони розробляються  на основі даних передових базових підприємств галузі і передбачають удосконалення та реконструкцію  технологічних процесів на елеваторах, борошномельних, круп'яних і комбікормових заводах: ТОВ «Вінницязерносервіс», ВАТ "Вінницяхлібопродукт",  ВАТ Концерн «Хлібпром», ВАТ «Катеринопільський елеватор», ТОВ "Ера - грейн", ТОВ "Луї Дрейфус Комодітіз Україна ЛТД",  ВАТ "Вапнярський елеватор" та інші.

       Основною метою  роботи над дипломними проектами є  самостійна розробка та обґрунтування  оптимального  варіанту  удосконалення або реконструкції  діючої технології  з урахуванням сучасних  та реальних умов  кожного підприємства.  Позитивним є те, що дипломні проекти носять аналітичний характер і розробляються з урахуванням умов конкретного підприємства,  попиту   на  продукцію або послуги .

    Справжнім фаховим випробуванням для студентів  ІV  курсу спеціальності «Зберігання і переробка зерна» стало проведення громадського захисту курсових та дипломних проектів зі спеціальності. Під керівництвом досвідчених викладачів борошномельно-круп'яного  виробництва, комбікормового виробництва, технології приймання, обробки і зберігання зерна Деркач О.І., Жовтої Л.О., Кондрук А.М., Гаїни Т.І., Стус Н.А., Цвігун С.П. студентами виконано курсові та дипломні  проекти, де вони проявили свою творчість та ініціативність. Така спільна робота студентського та педагогічного колективів з організації та проведення захисту виконаних робіт сприяє всебічному розвитку особистості, виявленню та розвитку талантів і здібностей, професійній майстерності та науковому мисленню.

На сучасному етапі розвитку суспільства необхідні фахівці середньої ланки, які б зуміли поєднати фундаментальну практичну підготовку з умінням ефективно вирішувати проблеми та завдання, поставлені перед ними. А для цього потрібно мати значний запас знань, великий творчий та інтелектуальний потенціал. Сучасний фахівець повинен не тільки володіти певною сумою спеціальних знань, а й уміти самостійно підвищувати свій фаховий рівень, працювати творчо, з ініціативою, знати проблеми своєї галузі та активно включатись в їх вирішення. Викладачі спецдисциплін Могилів-Подільського технолого-економічного коледжу ВНАУ вважають своїм головним завданням формування майбутнього спеціаліста як висококваліфікованого фахівця, який буде постійно поглиблювати свої знання та прагнути до нового.

 

 


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>