XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Сумарюк Х. ПРИЧИНИ ДЕФІЦИТУ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ ТА ПРОБЛЕМИ ЙОГО ВИРІШЕННЯ

бакалавр Сумарюк Христина

Чернівецький торговельно-економічний інститут

КНТЕУ

ПРИЧИНИ ДЕФІЦИТУ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ ТА ПРОБЛЕМИ ЙОГО ВИРІШЕННЯ

Відповідно до існуючих нормативних документів в Україні під фінансовою діяльністю треба розуміти таку діяльність суб'єктів господарювання, яка відбувається в сфері формування та використання фінансових ресурсів і призводить до зміни складу та обсягу власного і залученого капіталу підприємства.

Особливе місце в системі фінансових відносин належить державним цільовим фондам, що представляють собою фонди, які створено відповідно до законів України, а їх доходи формуються за рахунок визначених законами податків і зборів (обов'язкових платежів). До їх складу належить і Пенсійний фонд України.

Актуальність теми. Пенсійний Фонд України займається удосконаленням методів фінансового планування, звітності та  ефективним і цільовим використанням коштів - це вважається головним завданням Пенсійного фонду. А також здійснює планування своїх доходів та видатків, розподіляє фінансові ресурси для пенсійного забезпечення, розробляє проект бюджету Пенсійного фонду України тощо.

На сьогоднішній день до Пенсійного фонду надходить  досить значний розмір коштів, що фактично наближається до розміру державного бюджету України. Але дефіцит коштів з кожним роком все зростає, що призводить до змушення платників внесків платити більше для збільшення бюджету Пенсійного фонду,і звідси випливає  збільшення кількості пенсіонерів, підвищення розмірів пенсій тощо.

Теоретико-методологічною основою роботи є праці таких дослідників, як Базилевич В.Д., Василик О.Д., Єпіфанов А.О., Кириленко О.П., Л.К. Воронова, Орлюк О.П, Єхануров Ю.І. та ін.

Об'єктом дослідження є Пенсійна система України та її місце в фінансовій науці.

Предмет дослідження - діяльність Пенсійного Фонду України щодо збирання та акумулювання коштів, призначених для пенсійного забезпечення, та ефективного і цільового використання цих коштів.

Пенсійний фонд України під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє в установленому законодавством порядку з Міністром праці та соціальної політики, центральними та місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, об'єднаннями громадян, підприємствами, установами і організаціями, відповідними органами інших держав.

Основним джерелом наповнення доходної частини бюджету Пенсійного фонду є власні надходження, які включають: страхові внески на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування(крім частини внесків, що з часом буде спрямовуватися до накопичувального фонду); суми від фінансових санкцій, застосованих відповідно до чинного законодавства України до юридичних і фізичних осіб за порушення встановленого порядку нарахування, обчислення і сплати страхових внесків і використання коштів Пенсійного фонду, а також суми адміністративних стягнень, накладених відповідно до законодавства на посадових осіб і громадян за ці порушення; благодійні внески юридичних і фізичних осіб; добровільні внески; інвестиційний дохід від інвестування резерву коштів для покриття дефіциту бюджету Пенсійного фонду в майбутніх періодах після створення резерву [4, с. 190].

Кошти Пенсійного фонду України, що зараховуються на єдиний рахунок Фонду і зберігаються на окремих рахунках його органів в уповноваженому банку, визначеному Кабінетом Міністрів України, обслуговують органи Державного казначейства. Кошти Фонду використовуються виключно за призначенням і вилученню не підлягають.

Видатки бюджету Пенсійного фонду України розраховують, виходячи з чисельності одержувачів виплат, розміру виплати, яка склалася за попередній період, за кожною бюджетною програмою, а також з урахуванням індексації відповідно до чинного законодавства.

Видатки бюджету Пенсійного фонду формуються відповідно до програм, які визначають цілі та спрямування коштів.

Отже, фінансова діяльність Пенсійного фонду України, як неприбуткової організації, полягає в ефективному бюджетному плануванні. Бюджетне планування - це централізований розподіл і перерозподіл у процесі складання і виконання бюджету коштів за всіма складовими ланками бюджетної системи на основі соціально-економічного розвитку України.

Бюджетне планування здійснюється на основі таких показників як: демографічна ситуація, стан використання трудового потенціалу, досягнутий рівень розвитку економіки і соціальної сфери та інших чинників, а також очікуваних тенденцій зміни цих чинників у перспективі. Та чи не найважливішим чинником є показники отримані за попередній перед звітним рік [6, с. 28].

В разі неефективного бюджетного планування в попередньому році в звітному виникає дефіцит - перевищення видатків над доходами. Його розмір може бути закладений в бюджеті, та, найчастіше, його сума перевищує заплановану.

Прогнозоване проектом держбюджету на 2011 рік скорочення дефіциту Пенсійного фонду з 64 млрд. гривень до 58,3 млрд. гривень є результатом маніпуляції з цифрами макропоказників держбюджету, а не наслідками проведення пенсійної реформи в України . Фонд оплати праці працівників та грошового забезпечення військовослужбовців прогнозується у 2011 році на рівні 390,8 млрд. гривень, що на 15% більше плану на 2010 рік, коли цей показник склав 338,9 млрд. гривень [7, c.15].

Проте, дані Держкомстату засвідчують, що фонд оплати праці у 2010 році буде значно меншим від прогнозного показника. Протягом січня-жовтня цього року фонд оплати праці становив лише трохи більше 240 млрд. гривень [9].

Таким чином, на  думку Кабінету міністрів, навіть за найбільш оптимістичним варіантом розвитку подій ФОП у 2010 році складе не більше 310 млрд. гривень. На основі такого показника можна зробити висновок, що реальний фонд оплати праці 2011 року становитиме, в кращому випадку - 350 млрд. гривень, що на 40,8 млрд. гривень менше показника прогнозу Кабінету міністрів .

Реформа прикривається шляхетними намірами скорочення бюджетного дефіциту та перспективами подальшого кредитування іноземними інвесторами, або правильніше підштовхування країни в боргову пастку.

В даний час змінилася демографія в країні, а також треба згадати про чисельні міграції дорослого населення на заробітки до Європи. Система, що працювала як часи, коли багато працівників з малими пенсійними внесками підтримували меншу кількість громадян, які доживали до пенсійного віку і ставали пенсіонерами за віком, дала збій.

Нещодавно відбулись парламентські слухання з питань пенсійної реформи. Доповідачі наводили ряд слушних аргументів, що дозволили б вирішити проблеми ПФ без збільшення пенсійного віку.

Так, головна причина дефіциту ПФ не демографічні проблеми, а загальна недосконалість економіки та наявність у її структурі великого тіньового сектору. Щороку 120 мільярдів гривень видаються людям у конвертах. Виведення зарплати з тіні збільшить надходження до ПФ на 42 мільярди гривень. Наприклад, якщо тільки керівники підприємств приватного сектору задекларують свою зарплату лише на рівні середньої, а це близько 2240 гривень, то річний бюджет Пенсійного фонду додатково поповниться 700 мільйонами гривень .

        Заборгованість підприємств із заробітної плати. На початок цього року залишається не виплачено понад 1,3 мільярдів гривень заборгованості по зарплаті. Крім того, заборгованість із сплати страхових внесків без врахування списаних сум складає понад 2,2 мільярди гривень, це ще один ресурс для стабілізації ПФ [8].

Не забуваємо і про додаткові 1,5 мільярди гривень, які могли б надійти від операцій з купівлі-продажу безготівкової іноземної валюти і від яких парламент відмовився.

Теоретично створення тільки 500 тисяч робочих місць поповнить фонд додатковими 4 мільярдами гривень на рік.

     Високий податок для працюючого населення створює ситуацію, коли люди йдуть в тіньову економіку, емігрують і менше працюють. Масовий перехід до сплати єдиного податку фізичними особами-суб'єктами підприємницької діяльності і не сплата ними відрахувань у ПФ також створив проблему дефіциту ПФ. Низький пенсійний вік згідно із законодавством і велика кількість привілейованих груп, котрі можуть виходити на пенсію раніше, поглиблюють проблему.

Для вирішення  проблеми дефіциту Пенсійного фонду є два шляхи: або зменшувати розмір пенсії, або просити громадян працювати довше. Зменшувати розмір пенсій неможливо, так як рівень пенсій більшості осіб, що досягли пенсійного віку, й так вкрай низький. До прикладу, в області майже 31% (132 тис. осіб) від загальної кількості одержувачів пенсій отримують її в розмірі до 800 грн. та 45% (193 тис. осіб) - від 800 до 1000 грн., тобто, 70% одержувачів мають пенсій до 1000 грн. Трохи більше 16% отримують пенсії у розмірі від 1000 до 1500 гривень і 8% - понад 1500 гривень. Тому, враховуючи такий низький рівень пенсійних виплат, Україна обрала другий варіант.

Підвищення з 5 до 15 років страхового стажу, використання заробітної плати для обрахунку пенсій з бази даних персоніфікованого обліку і введення накопичувальної системи стимулюватиме молоде покоління до сплати страхових внесків і підвищення розмірів майбутньої пенсії. Сьогодні в області з 557 тисяч працюючих осіб у віці до 45 років беруть участь у пенсійному страхуванні 236 тисяч, або 42%.

        Отже, джерел для вирішення дефіциту ПФ вистачає, проте влада вперто підвищує пенсійний вік.

Латання дірок у ПФ за рахунок бюджету не вихід із ситуації, тому на часі пенсійна реформа за європейськими стандартами, тому що пенсійна система України потребує суттєвих змін, а точніше комплексного реформування.

Література:

•1.  Закон України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" // Відомості Верховної Ради. - 2003,  №1058 - ІV із змінами  від 09.02.2011р.

•2.  Постанова Кабінету Міністрів України "Про створення Пенсійного фонду України" від 01.06.94. (із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ від 25.03.97 ) - База законодавчої та судової інформації.

•3.  Положення "Про Пенсійний фонд України"  затверджене указом Президента України від 6.04.2011 р. № 384/2011- Офіційне інтернет- представництво.

•4.  Воронова Л.К. Фінансове право України - К.: Прецедент, Моя книга,  2006р - 448 с.

•5. Орлюк О.П. Фінансове право - К.: Юрінком Інтер, 2008 - 528 с.

•6. Пасічник Ю.В. Бюджетна система України: Навч. посіб. - 2-ге вид., перероб. і доп. К: «Знання» - 2008 р. - 670 с.

•7. Шпак  Ю. Справжня причина пенсійної реформи // Економічна правда від  2.03.2011 р. - с. 15-18

•8. http://www.pfu.lg.ua/ - сайт Пенсійного фонду України.

•9. www. ukrstat. gov. ua  - офіційний сайт Державного комітету статистики України.


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>