XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Тарасенко Ю.І. ІННОВАЦІЙНА КОНЦЕПЦІЯ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ АПК

Тарасенко Ю. І. аспірант,

Сумський національний аграрний університет

ІННОВАЦІЙНА КОНЦЕПЦІЯ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ АПК

Сьогодні світ перебуває у стані так званої «інформаційної революції». На думку провідних економістів світу створення та впровадження новітніх технологічних систем виробництва не є достатнім для розвитку цивілізації на постіндустріальному етапі. Головною причиною цього явища є надрізноманіття, з одного боку попиту, з іншого - асортименту товарів аналогічного призначення. Окрім цього, в різних регіонах світу, а також в величезній кількості країн діє фактично необмежена кількість підприємств, які потенційно можуть конкурувати один з одним на відповідному сегменті світового ринку.

Найскладнішою ситуація видається у виробництві продуктів харчування. За даними ООН більше дев'ятисот мільйонів людей по всьому світу голодують і ситуація щоденно погіршується [1]. Вона зумовлена по-перше, демографічним вибухом у малорозвинених країнах і по-друге, виходом капіталу з політично нестабільних країн світу.

Ситуація погіршується тим, що вже на протязі півстоліття все більше поширюється виробництво дешевих продуктів харчування з застосуванням генетично модифікованих організмів (ГМО). З цього приводу провідний американський учений, доктор наук, професор молекулярної біології Джон Рейган дійшов висновку, що для  спасіння людства потрібно заборонити використання методів генної інженерії, ГМО в сільському господарстві, де є ризик вторгнення ГМО в природні екосистеми [2]. Таким чином, антропогенний технологічний прогрес сам себе руйнує, тому на думку вчених постіндустріальний етап розвитку суспільства припиняє своє існування. Натомість, саме інформаціоналізація є сьогодні головним процесом трансформації світової економіки. 

Як визначено в наукових колах найрозвинутіших країн, подальший розвиток світової економіки неможливій без використання комплексних інноваційних систем. Стосовно АПК та виробництва продовольчих товарів пропонується два напрямки.

Перший - використання потужних виробничих комплексів, які мають свою велетенську виробничу сировинну базу з надзвичайно великими територіями землі сільськогосподарського призначення з повним циклом виробництва і своєю фірмовою науково-економічною політикою.

Другий, - суттєве прискорення створення системи підприємств малого бізнесу з широким асортиментом виробництва товарів та надання послуг.

Саме другий напрямок на думку більшості крупних економістів, видатних вчених світового рівня, потребує найбільшої уваги і має найвищій потенціал. Це пов'язується, головним чином, з потребою різноманітних ринків у дуже широкому асортименті товарів АПК та продуктів харчування, які не можуть бути рентабельними при застосуванні промислового виробництва, а традиційно є товарами з відносно невеликим місцевим попитом, але в цілому складають значну сумарну частку загального попиту на відповідні продукти.     

Окрім цього, малі підприємства здатні виконувати роль експортно-експериментальної ланки для великої індустрії з взяттям на себе ризиків пілотного освоєння нових товарів та нових сегментів ринку.

Одним з напрямків розширення долі малого бізнесу у сільськогосподарському виробництві є виробництво та реалізація надзвичайно трудомістських товарів, що мають обмежений, але сталий попит на конкретних територіях або в середовищі окремих соціальних груп.

Найперспективнішим напрямком малого бізнесу в АПК є власне інноваційна діяльність по виготовленню, розробці та поширенню нових видів товарів сільськогосподарського виробництва та продуктів харчування (позитивним прикладом є торгова марка «Живчик»).

Важливо створення у суспільстві сталого позитивного відношення до пропорційного розвитку великого і малого бізнесу в АПК. Саме баланс у відношенні великого та дрібного бізнесу є головним завданням місцевих органів влади. Наскільки майстерним буде регулювання стосунків малого та великого бізнесу у кожному регіоні, настільки ж і збалансованим буде і виробництво і цивілізованим та перспективним попит на товари і послуги.

Місцеві органи влади мають великий потенціал саме в царині  організації пропорційного розвитку, як малого, так і великого бізнесу на території областей, а з огляду на перспективи, мають створювати умови для перетворення малих підприємств на середні, а середніх на великі.  А головною метою цього процесу в плані виробництва товарів АПК є формування переважної частини ринку регіону саме з товарів місцевого виробництва для забезпечення товарно-грошового обігу саме на території конкретного регіону для недопущення вивезення прибутків за межі областей. Створення пріоритетних умов для прискорення обігу капіталу - мета влади кожної адміністративної одиниці.

Література:

1. За даними ООН, в світі голодує більше 900 млн. людей. [Електронний ресурс].//Новини Newsru.ua. - Режим доступу: http://www.newsru.ua/world/17sep2008/oon.html

2. Правове регулювання біоетичних проблем, пов'язаних із застосуванням генної інженерії та обігом ГМО у відкритих і закритих системах. [Електронний ресурс]. /В.Третьякова.//Віче: журнал Верховної Ради України. - Режим доступу: http://www.viche.info/journal/723/

 

 

 e-mail: Ulia-ua@yandex.ru


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>