XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Телькова К.В. СПОСОБИ ПЕРЕКЛАДУ НЕОЛОГІЗМІВ

Телькова Катерина Володимирівна НТУУ «КПІ»

СПОСОБИ ПЕРЕКЛАДУ НЕОЛОГІЗМІВ

Постійний розвиток і еволюція суспільства вимагає від мови перебування на рівні вимог часу, оскільки вона повинна задовольняти потреби людей, що нею користуються. Зміни в різних сферах життя соціуму: суспільно-політичній, економічній, науково-технічній, духовній, культурній та ін. породжують для мови нові об'єкти найменування і формують потребу в неологізмах.

Неологізми (гр. neos "новий" і logos "слово") - слова, а також їх окремі значення, вислови, які з'явилися в мові на даному етапі її розвитку й новизна яких усвідомлюється мовцями (загальномовні) або були вжиті тільки в якомусь акті мовлення, тексті чи мові певного автора (стилістичні, або індивідуально-авторські неологізми). Неологізми вживаються в різних сферах нашого життя, відповідно у різній кількості. Керуючись «масс-медійним» принципом у зборі матеріалу для своїх досліджень низка таких вчених як Дітер Герберг, Гільке Ельзин, Едіта Дзіковіч, Штефані Боманн та Доріс Штеффенс окреслили коло тих галузей, які на їх думку найбільше „потерпають" від оновлення свого словникового складу. Дітер Герберг вважає такими [Herberg Dieter, 2004, s. 269-300]: комп'ютерні науки: Onlinezeit - онлайн-час, E-mail - е-майл; засоби масової інформації: Newsgruppe  - група новин, соціальна сфера/суспільство: Mobbing - скупчення великої кількості людей, спорт: Bungeespringen - прижки-банджі,  економіка: E-Commerce - електрона комерція.

Менш піддалися оновленню наступні сфери: банківська справа: Elektronic Cash - електронна готівка, сфера розваг та відпочинку: Karaoke - караоке; ринок праці та освіти: Telelearning - інтерактивне навчання, мода: piercen - робити пірсинг, транспорт: Jobticket, телефонія та телекомунікація: Handynummer - номер телефону.

Такі галузі як: охорона здоров'я: Knopflochchirurgie, музика: Techno - техно,

  

продукти харчування та стиль життя: Energydrink - енергійний напій, Partydroge - легкий наркотик, слабо представлені новоутвореними словами.Існують різні класифікації неологізмів та відповідно різні способи перекладу. В перекладацькій практиці, в тих випадках, коли відсутній еквівалент перекладу, при передачі неологізму з німецької мови на українську використовують ряд прийомів: транслітерація, транскрибування, калькування, описовий переклад і пряме включення.

1. Передача неологізмів за допомогою перекладацької транслітерації та транскрипції. Спосіб транслітерації заключається у тому, що за допомогою українських букв передаються букви, з яких складається німецьке слово. Спосіб транскрипції в перекладі заключається в передачі українськими літерами не орфографічні форми, а звучання - німецького слова. Наприклад: der Kandidat - кандидат.

2. Переклад неологізмів за допомогою калькування заключається в заміні складових частин, морфем чи слів (у випадку стійких словосполучень) одиниці оригіналу їх лексичними відповідниками в мові перекладу, наприклад:  der Ministerrat - рада міністрів, der Verkaufsleiter - менеджер з продажу, die Wahltechnologie - виборча технологія, die zentrale Wahlleitung - центральна виборча комісія, die Recall-Kampagne - гучна передвиборча кампанія

3. Переклад неологізмів за допомогою напівкальки: die Ganztagsarbeit - робота на повний робочий день, die Wahlkampfhilfe - підтримка у передвиборчій боротьбі, der Power-Wahlkampf - ефективна передвиборча боротьба; der Pole-Position-Politiker - провідний політик

4. Описовий переклад використовується у випадку якщо перекладач не може передати неологізм за допомогою раніше висвітлених прийомів. Найчастіше це трапляється тоді, коли поняття, явище, предмет, який називає неологізм відсутній в мові перекладу. Наприклад, die Jugendweihe - урочистий акт, який знаменує визнання громадянської зрілості молоді та прийом її в колектив свідомих членів суспільства, das Wahlspiel - гра, що нагадує процес голосування, коли вже вказано, за кого потрібно голосувати.

Der Alarmist - j-n, der in übertriebener Weise vor sich abzeichnenden Fehlentwicklung, Gefahren in der Gesellschaft warnt - той, хто поширює незадоволення в суспільстві.

Die Armutsfalle - ergebende, nahezu ausweglose durch Armut geprägte Situation - безвихідна ситуація, яка пов'язана з бідністю.

Die Arschkarte gezogen haben, die Arschkarte haben - der Benachteiligte sein, in einer ungünstigen Position sein - зазнавати збитків, знаходитися у поганій ситуації.

Das Banking - das Erledigen von Bankgeschäften insbesondere per Computer oder Telefon - здійснення грошових операцій через комп'ютер чи телефон

Der Billigjob - niedrig bezahlter, in der Regel sozialversicherungsfreier Job, vor allem im Dienstleistungsbereich - робота, що низько оплачується.

Література:

•1.     Herberg Dieter. Neologismen in der deutschen Gegenwartsprache. Probleme ihrer Erfassung und Beschreibung. In: Deutsch als Fremdsprache 39.4 Zeitschrift zur Theorie und Praxis des Deutschunterrichts für Ausländer. s. 195-200 München/Berlin:Langenscheidt, 2002

•2.     Schippan Th. Lexikologie der deutschen Gegenwartssprache. - Leipzig, 1984

•3.     Metzler Lexikon Sprache. Stuttgart-Weimar. 1993. 415

•4.     Ruth Klappenbach und Wolfgang Steinitz. Wörterbuch der deutschen Gegensprache. 6 Bande. Berlin, 1964 - 1977

•5.     Bechtel M. Die Zukunft  der Arbeit. Einsichten, Ansichten, Aussichten//Basis-Info. Sozialpolitik. № 30. Bonn, 2000

 

e-mail: tekwl@ukr.net


Один комментарий к “Телькова К.В. СПОСОБИ ПЕРЕКЛАДУ НЕОЛОГІЗМІВ”

  1. Мира:

    подскажите пожалуйста, когда именно проходила эта конференция!!))


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>