XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Терещенко Т.В. ПРОБЛЕМИ УПРАВЛІННЯ ГРОШОВИМИ ПОТОКАМИ ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Терещенко Тетяна Василівна, студентка 5 курсу спеціальності «Фінанси» обліково-фінансового факультету

ДВНЗ «Українська академія банківської справи»

ПРОБЛЕМИ УПРАВЛІННЯ ГРОШОВИМИ ПОТОКАМИ ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Прогнози спеціалізованих економічних інститутів свідчать про те, що в економіці в найближчому часі буде спостерігатися новий вид кризи під назвою «ефект витіснення». Сутність такого ефекту полягає в тому, що якщо темп росту економіки однієї країни буде високим, то обов'язково знайдеться й така країна, економіка якої буде знаходитися в рецесії в результаті таких обставин. Цей ефект є справедливим не тільки для національних економік, але й для вітчизняних підприємств. Тому необхідно приділити належну увагу управлінню грошовими потоками як самостійному питанню для того, щоб українські підприємства мали змогу зберегти та покращити свої конкурентні позиції не тільки на українському, а й на світовому ринку.

Проблематиці процесу управління грошовими потоками присвячено велику кількість статей, наукових доповідей таких авторів як Шубіна С.В., Авакян М.Ю., Барабаш Н.С., Никонович М.О., Харченко В.А., Мартякова О.В. та інші. Та ознайомившись з великою кількістю матеріалу з даної теми, можна сміливо наголосити на тому, що основна маса таких статей присвячена різноманітним теоретичним підходам щодо трактування поняття «грошовий потік» без зазначення конкретних проблем з якими стикається підприємство та шляхів їх вирішення.

Серед основних проблем управління грошовими потоками на вітчизняних підприємствах можна визначити:

•1)     управління грошовими засобами скоріше всього являє собою управління залишком грошових коштів на рахунках;

•2)     процес управління грошовими потоками не скоординований з цілями самого підприємства;

•3)     підприємствам властива неоднозначність управління грошовими потоками в розрізі операційної, фінансової та інвестиційної діяльності або повна його відсутність;

•4)     у більшості вітчизняних підприємствах відсутні посади фінансового та інвестиційного менеджера, не кажучи про посаду управляючого грошовими коштами

•5)     проблема наявності прибутку, але відсутності грошей.

Аналіз літератури дозволив визначити шляхи вирішення даних проблем:

•1)     розробити місію, цілі компанії, сформувати стратегію бізнесу і вже в рамках цієї стратегії визначитися з політикою управління грошовими потоками;

•2)     призначити особу, яка б відповідала за процес управління грошовими потоками, функціональними обов'язками якої будуть забезпечення прийнятного рівня ліквідності, оптимізація використання грошових ресурсів, складання своєчасного та точного коротко- та середньострокового прогнозу надходження та вибуття грошових коштів тощо;

•3)     розробити модель управління грошовими потоками;

•4)     автоматизувати процеси формування, використання та управління грошовими потоками.

Перші дві вищезазначених проблеми являються більше кадровими, інші ж вирішуються шляхом розробки моделі управління грошовими потоками. Враховуючи низьку активність вітчизняних підприємств в інвестиційній та фінансовій сферах, а також на основі дослідження проблем управління грошовими потоками та можливих варіантів їх вирішення можна запропонувати наступну модель формування, використання та управління грошовими потоками від операційної діяльності.

Існуюча модель управління грошовими потоками розглядає підприємство, що функціонує в умовах ринкової економіки і має проблеми з дефіцитом чи залишком грошових коштів. Модель являє собою сукупність укладених контрактів з покупцями та постачальниками, дозволить підприємству ефективно управляти дефіцитом чи залишком грошових коштів.

В моделі представлені чотири суб'єкти, які є зацікавленими в грошових надходженнях: покупці, постачальники, банківські установи - кредитори (в частині короткострокових ресурсів), власники (в частині фінансування оборотних активів).

Надходження грошових коштів складається з наступних етапів: строки платежу, пропозиція, замовлення, поставка, оформлення документів по відвантаженню, штрафні санкції, платіж. Вибуття грошових коштів складається з наступних етапів: строки платежу, пропозиція, замовлення, поставка, контроль купівлі за договором, штрафні санкції, платіж [1].

Пропонується наступне вдосконалення існуючої моделі. Нова вдосконалена модель відрізняється від існуючої тим, що процес формування грошових потоків починається з пропозиції співпраці з підприємством, а не з визначення строку платежу. Після етапу оформлення договору купівлі-продажу в удосконаленій моделі з'являється етап контролю за виконанням укладених договорів. Етап виплати штрафних санкцій за договором був виключений з існуючої моделі, оскільки даний етап не буде існувати, якщо учасники процесу управління грошовими потоками дотримуються умов договору, вчасно й в повній мірі відповідають за своїми зобов'язаннями.

Таким чином, запропонована система управління грошовими засобами є універсальною, незважаючи на те, що операційний цикл є специфічним для кожної галузі виробництва. Керівникам та спеціалістам вітчизняних підприємств не потрібно розробляти свою модель, можна взяти вже побудовану та запровадити її на власному підприємстві, що дозволить ефективно здійснювати процес управління грошовими потоками.

Література

•1.     Езерская О.,  Управление денежными средствами: непозволительная роскошь или вынужденная необходимость? [Текст] / О. Езерская // журнал "Бизнес Энтропия" - Режим доступу : http://bizentropy.biz/articles/50-upravlenie-denezhnymi-sredstvami-nepozvolitelnaya.html . - Назва з екрану.

 

e-mail: tatyana_tereschenko@mail.ru


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>