XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Терлецький О. М. ВИЩА КВАЛІФІКАЦІЙНА КОМІСІЯ СУДДІВ ТА ЇЇ РОЛЬ В СИСТЕМІ СУДОУСТРОЮ УКРАЇНИ

Здобувач ступеня кандидата юридичних наук

при кафедрі кримінального права і процесу

Волинського національного університету ім. Лесі Українки

Терлецький Олександр Миколайович

м. Луцьк

ВИЩА КВАЛІФІКАЦІЙНА КОМІСІЯ СУДДІВ ТА ЇЇ РОЛЬ В СИСТЕМІ СУДОУСТРОЮ УКРАЇНИ

Згідно ст. 127 Конституції України для добору суддів створюється спеціальна кваліфікаційна комісія якій надаються рекомендаційні повноваження щодо кандидата на посаду судді.

Деталізація статусу, функцій та повноважень кваліфікаційної комісії передбачені Законом України «Про судоустрій і статус суддів» а також Регламентом затвердженого рішенням Вищої кваліфікаційної  комісії суддів України  від 27.01.2011 року № 149/4-Зп.

Законодавець у главі другій вище вказаного закону передбачив що Вища кваліфікаційна комісія суддів України (далі - ВККС) є юридичною особою та постійно діючим органом у системі судоустрою України, має власну печатку із зображенням герба України та самостійний баланс.

Основним призначенням ВККС є створення високопрофесійного суддівського корпусу, здатного кваліфіковано, неупереджено, виключно на підставі закону чинити правосуддя.

У відповідності до ст. 91 ЗУ «Про судоустрій і статус суддів» базовими завданнями ВККС є ведення обліку даних про кількість посад суддів у судах України, в тому числі і вакантних, проведення добору кандидатів на посаду судді, надання рекомендацій про обрання судді на п'ять років чи безстроково, розгляд справ про притягнення судді до дисциплінарної відповідальності та прийняття відповідних рішень.

ВККС при доборі кандидатів на посаду судді перевіряє відповідність кожного із них вимогам Конституції України та ЗУ «Про судоустрій і статус суддів», проводить іспити та кваліфікаційні іспити для перевірки глибини знань у галузі законодавства, судової практики і правової аналітики.

Вся процедура добору кандидатів на посаду судді є досить складно, і відповідно ВККС організовує даний процес, починаючи із прийому документів, перевірки даних про особу, проведення іспиту (анонімного тестування) з метою виявлення рівня знань, проведення спеціальної підготовки у спеціалізованому вищому навчальному закладі четвертого рівня акредитації, проведення кваліфікаційного іспиту після проходження спеціальної підготовки та закінчуючи внесенням рекомендації Вищій раді юстиції про призначення кандидата на посаду судді для подальшого внесення відповідного подання Президентові України.

Спеціальна підготовка включає в себе два етапи: 1) теоретична підготовка, що може здійснюватись на факультеті підготовки професійних суддів Національної юридичної академії України ім. Я. Мудрого або ж в Інституті підготовки професійних суддів при Національному університеті Національна юридична академія; 2) практична підготовка в Національній школі суддів України, що утворюється на базі Академії суддів України.

Так як при ВККС діє Національна школа суддів України, то і ВККС визначає потреби у державному замовленні на професійну підготовку кандидатів на посаду судді, що безпосередньо і передбачено ст. 69 ЗУ «Про судоустрій і статус суддів».

З метою здійснення членами ВККС належної перевірки наявності підстав для притягнення суддів до дисциплінарної відповідальності діє служба дисциплінарних інспекторів, до складу якої входять тридцять три дисциплінарних інспектори, по три з яких закріплені за кожним членом ВККС.

Фактично ново-запроваджений інститут дисциплінарних інспекторів, призначений для проведення відповідних перевірок щодо фактів порушень суддями закону та здійснює всі процедурні дії для підготовки матеріалів на розгляд комісії, в тому числі підготовка проектів висновків про наявність підстав для притягнення суддів місцевих та апеляційних судів до дисциплінарної відповідальності.

Професійність ВККС гарантується ст. 92 ЗУ «Про судоустрій і статус суддів» згідно якої комісія складається з одинадцяти членів,  які є громадянами України, мають вищу юридичну освіту і стаж роботи у галузі права не менше двадцяти років. До складу Комісії входять: 1) шість суддів, які призначаються з'їздом суддів України; 2) дві особи, які призначаються з'їздом представників юридичних вищих навчальних закладів та наукових установ; 3) одна особа, яка призначається Міністром юстиції України; 4) одна особа, яка призначається Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини; 5) одна особа, яка призначається Головою Державної судової адміністрації України.

Надзвичайно правильним, на мою думку, є те що просту більшість комісії (шість з одинадцять членів) вже складають професійні судді із значним досвідом роботи, так як лише такі особи можуть об'єктивно визначити та дати характеристику особі, яка бажає стати суддею.

Також немало важливим фактом є участь представника Уповноваженого Верховною Радою України з прав людини у складі комісії, особливо при розгляді справ про притягнення суддів до дисциплінарні відповідальності за порушення фундаментальних прав людини на судовий захист своїх порушених чи невизнаних прав та свобод.

Варто зазначити, що законодавець усунув допущені недоопрацювання у первісній редакції ст.92 ЗУ «Про судоустрій і статус суддів», коли у 2010 році було закріплено норму про строк повноважень членів ВККС в три роки та недопустимість участі особи в складі комісії більше двох строків підряд. Законом України від 09.12.2011 № 4094-VI «Про внесення змін до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» щодо удосконалення положень про статус членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів України» строк повноважень членів ВККС збільшено до шести років, а положення про обмеження кількості строків виключено.

Така позиція законодавця є зрозумілою, так як при постійному потоці членів комісії навряд чи спостерігалась би якась стабільність та правильність прийнятих рішень ВККС.

Отже, підводячи підсумки варто зазначити, що Вища кваліфікаційна комісія суддів України є тим важливим органом в системі судоустрою держави, який безпосередньо формує судоустрій, проводячи підготовку професійних суддів та нагляд за порядком здійснення правосуддя.

Література:

•1.   Конституція України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР.

•2.   Закон України «Про судоустрій і статус суддів» від 07липня 2010 №2453-VI.

•3.   Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» щодо удосконалення положень про статус членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів України» від 09.12.2011 № 4094-VI.

•4.   Регламент Вищої кваліфікаційної комісії суддів України затверджений у новій редакції рішенням Вищої кваліфікаційної  комісії суддів України  від 27.01.2011 року № 149/4-Зп.


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>