XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Тихонюк В. І. ЕСТЕТИКА ТА ТЕХНІКА КАЛІГРАФІЇ У СУЧАСНОМУ ДИЗАЙНІ ШРИФТУ

Тихонюк Валерій Іванович

Київський державний інститут декоративно-прикладного мистецтва і дизайну ім. М. Бойчука

ЕСТЕТИКА ТА ТЕХНІКА КАЛІГРАФІЇ У СУЧАСНОМУ ДИЗАЙНІ ШРИФТУ

Відношення культури письма до професійної діяльності людини потребує нових досліджень дотичних до цієї проблеми галузей науки у зв'язку із зростаючим впливом на формування особистості технологій, які побудовані на опосередкованому механізмі оперування пристроєм. Вперше серйозно цю проблему підняв канадський учений Маршал Маклюен у відомих працях «Галактика Гутенберга» та «Філософія реклами» у яких, зокрема, піднімається проблема збереження тактильних чуттів, що мали місце в епоху розвитку рукописного письма до винайдення друкарського верстату [2]. Автор, також, частково торкається проблем психології «нової людини». На сьогоднішній день є декілька фундаментальних праць у яких вивчаються питання пов'язані з формуванням навиків письма у дітей початкових класів. Радянською школою учених достатньо глибоко вивчались не лише культурологічний, естетичний аспекти, але й психологічний [3].

Сутність будь-якої людини, яка займається дизайном, полягає в опануванні проектним мисленням та певною методологією процесу творення. У свою чергу це потребує дотримування певної послідовності ведення проекту від задуму до його втілення у виробництво. Специфікою цієї професії слід вважати ту технологічну складову, яка вимагає від дизайнера формувати окрім художньо-образної складової продукту його точну геометричну та математичну модель, що потребує високої розумової та психологічної зосередженості при проектуванні. Отже, подвійна природа професії дизайнера пов'язана із гармонійним розвитком двох півкуль головного мозку. Чи дійсно можуть заняття каліграфією гармонізувати творчий процес дизайнера?

Сучасний стан речей у галузі шрифту напряму залежить від розвитку технологій та інструментів. Спосіб електронного виводу зображення літери на монітор дозволяє будь-якій людині, не залежно від рівня підготовки та володіння художнім смаком, набирати текст. Тепер більшість ділових, офіційних та побутових текстів набирається електронним способом. Різні види шрифту, які розподіляються за принципом техніки відтворення мають різну степінь затребуваності у суспільстві. На перший погляд інші види шрифту такі, як рисовані чи писані, втрачають своє значення, ставши об'єктом інтерпретації майстрів каліграфії. Проте, вникнувши в сутність процесу відтворення шрифту рукою та за допомогою електронних пристроїв,  можна помітити такий важливий аспект як міра задіяності або співучасть того хто надає візуальної форми тексту. А саме, такі поняття як накреслення шрифту та його композиція часто реалізуються, у гіршому випадку, «за умовчанням», тобто, за параметрами, які налаштовані виробником прикладних програм. В кращому випадку, професійний верстальник може  змінити параметри набору та вплинути на зовнішній вигляд цілого документу, якщо володіє хорошим смаком та знаннями щодо оперування конкретним графічним редактором.

Звичайно, художник прагне виразити свою ідею не лише композиційним рішенням, але і самим характером  вибраної ним техніки і немає жодної потреби імітувати і підміняти одну техніку іншою.  Такий підхід може сприйматися як профанація в професійній творчості. Крім того, у кожному окремому випадку дизайнер шрифту може розробляти свій оригінальний метод створення гарнітури, не дивлячись на загальні принципи проектування, що існують в дизайні.

Виникає природне питання про спосіб виконання дизайнером рукописного шрифту. Саме мистецтво каліграфії ділиться на різні напрями і кожен напрям по графічних ознаках відповідає тому або іншому вигляду друкарського шрифту що розділяється  за призначенням. Класичні прийоми каліграфії більш всього підходять для створення текстових друкарських шрифтів [1, 83-89]. Слід зазначити, що серед цілого ряду вимог користування каліграфічними інструментами, якими повинен володіти професійний дизайнер шрифту, найважливішою залишається постановка кута інструменту в роботі з плоским пером і сила натиснення в роботі із загостреним. З іншими важливими прийомами роботи каліграфічних інструментів можна ознайомитися в спеціальній методичній літературі по цій темі.

Розгляд функцій різних видів друкарського шрифту може привести до доцільності використання в його проектуванні особливостей техніки рукописного і мальованого шрифтів. Наприклад, при проектуванні акцидентного шрифту вільне малювання гарнітури простим олівцем,  ефекти і нюанси графічного сліду інструменту, як наслідок руху руки, може стати стилістичною особливістю гарнітури, що розробляється. Канони каліграфії швидше можуть бути використані в проектуванні набірного  шрифту для набору суцільних текстів. Дотримання правил постановки руки, використання плоского пера, при написанні рукописних текстів в звичайній чотирьохлінійній системі шрифтом нормальних пропорцій є хорошою підмогою в проектуванні форми текстових гарнітур.

Таким чином, по-перше, ми вважаємо обов'язковим володіння прийомами класичної каліграфії дизайнерами, які проектують друкарські шрифти, особливо коли справа стосується текстових шрифтів. По-друге, потрібно задіювати навики роботи ширококонечними і загостреними рукописними інструментами безпосередньо в процесі розробки текстових гарнітур, створюючи паралельно з малюнками знаків їх рукописні еквіваленти.

Отже, автоматизація письма ставить перед людиною цілу низку умов для якісного вирішення формально-пластичних завдань, які стосуються великої кількості складових від наявності в операційній системі бажаного рисунка шрифту до дотримання усіх норм поліграфічного відтворення. В мистецтві ж каліграфії ця сукупність передумов зводиться до особливостей роботи конкретним писчим інструментом, який знаходиться у руці художника. Людина, яка пише текст «наживо», вирішує композиційні завдання та надає форми літерам самотужки, без сторонньої допомоги. Таким чином, каліграфія безпосередньо виховує композиційне мислення та формує художній смак того, хто до неї вдається.

Література:

•1.     Брингхерст Роберт.  Основы стиля в типографике. - М.: издатель Д. Аронов, 2006. - 431с. - ил.

•2.     Маршалл Мак-Люэн. Галактика Гутенберга: створення людини друкарської культури - Киев: и-во Ника-Центр, 2003. - 420 с.

•3.     Таранов Н. Н. Рукописный шрифт. - Львів: в-во при Львівському державному університеті видавничого об'єднання '' Вища школа '', 1986. - 159 с. - іл.


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>