XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Токар О.Є., Шукатка М.Б. КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ЗОВНІШНЬОЇ ПОЛІТИКИ США У ПОСТБІПОЛЯРНОМУ СВІТІ

Токар О.Є., Шукатка М.Б.

Національний університет "Львівська політехніка", м. Львів

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ЗОВНІШНЬОЇ ПОЛІТИКИ США У ПОСТБІПОЛЯРНОМУ СВІТІ

У сучасній постбіполярній системі міжнародних відносин концептуальні засади зовнішньої політики США  виступають об'єктом перманентних дискусій та обговорень вчених-політологів, оскільки після завершення «холодної війни», в якій перемогу здобули США, видозмінилася сама структура міжнародних відносин та характер взаємодій і впливів між ключовими суб'єктами світової системи.

Відомо, що в часи «холодної війни» американо-російська боротьба зводилась до протистояння між капіталізмом і соціалізмом як двома протилежними способами господарювання у світі. Після здобуття перемоги США, виконуючи свою «священну місію» глобальної демократизації, трансформувалися в державу-гегемона, яка намагається впровадити єдині спільні механізми та цінності для усіх гравців на міжнародній арені, при цьому зберігаючи власне провідне становище в ієрархії міжнародних відносин.

Ключовими концептуальними засадами зовнішньої політики США останніх десятиліть є американська доктрина демократизації та концепція гегемонії США. Ці дві ідеї відображають основні тенденції в сучасній зовнішній політиці США, оскільки вони реалізовуються не лише на внутрішньому рівні держави, а й мають значний вплив на міжнародне становище в цілому. Так, наприклад, американський політолог Р. Дж. Раммель вказує, що демократизація - це процес політичної реформації направлений на впровадження елементів демократії у державі, в результаті якого політична система стає демократичною [7].

Концепція гегемонії США нерозривно пов'язана зі світовими процесами глобалізації, які передбачають тісне переплетення економіки, культури та науки в цілях міжнародного співробітництва. Відомо, що усі світові глобалізаційні процеси зародилися безпосередньо у США, а це тією чи іншою мірою сприяло зростанню тенденції гегемонії цієї країни.

Теоретик міжнародних відносин Н. Арурі стверджує, що основою концепції гегемонії США зажди виступала боротьба із загрозами світовій безпеці. Так, наприклад, після Другої світової війни такою загрозою був комунізм, а на сучасному етапі  це - поширення небезпечних ісламістських ідей [5]. Сучасні прихильники американської гегемонії також зазначають, що стратегічно важливим центром, над яким США слід зберігати контроль, є регіон Євразії, тобто Росія, країни Близького і Далекого Сходу. Впроваджуючи таку політику, США повинні бути готовими відвернути виникнення нового супротивника та зберігати першість у військово-технологічній сфері задля збереження статусу лідера на міжнародній арені [2, с.168].

Підтвердженням вищепереліченого є Стратегія національної безпеки США на XXI, у якій сказано, що Америка прагне до «прийняття дедалі більшою кількістю країн норм демократії та поваги до прав людини, створення умов для зростання світової економіки і поширення вільної торгівлі» [4, с.105]. Проблема полягає в тому, що не всі актори на міжнародній арені сучасності приймають та готові змиритися з тими умовами, які нав'язують їм США. Зокрема, йдеться про давнього суперника - наслідувача СРСР - Російську Федерацію, Китай, Бразилію, Індію та окремі мусульманські країни. Це пов'язано насамперед з тим, що навіть після завершення «холодної війни» зберігається боротьба різних світових світоглядів, ідеологій і конфесій. На зміну недавній боротьбі соціалізму і капіталізму приходить протистояння демократії і шовінізму; боротьби суспільних сил, які сповідують верховенство права і свобод людини, з партіями і рухами, що сповідують расизм  [3, с.99]. Своє завдання США вбачає у здійсненні  глобальної політики таким чином, щоб не загострювати існуючі суперечності між самими США та іншими великими геополітичними гравцями, в той же час зберігаючи свою панівну позицію.

Американський дослідник Дж. Чейс вважає, що в умовах формування постбіполярного світу пріоритетними у зовнішній політиці США стали три підходи:

•·       неоізоляціонізм - формування зовнішньої політики з урахуванням внутрішніх потреб та інтересів американського суспільства;

•·       тріумфалізм - надання США статусу єдиної суперпотуги з необмеженими повноваженнями однобічного інтервенціонізму;

•·       «новий світовий порядок» - офіційна позиція Дж. Буша-старшого щодо взаємної відповідальності націй за свободу і справедливість.

З. Бжезинський вказує, що США досить вдало використали «новий світовий порядок» у вимірі створення міжнародних союзів та коаліцій, які забезпечують тотальний контроль США за світовими подіями. Це стосується союзів з економічної співпраці та колективної безпеки (НАТО, НАФТА, МВФ, СОТ) [1, с.98-99].

З приходом до влади Дж.Буша-молодшого орієнтири щодо реалізації зовнішньої політики США  у контексті світового лідерства зазнали деяких змін. Так, після терористичних актів 11 вересня 2011р. основними постулатами зовнішньої політики США стали: боротьба з міжнародним тероризмом та орієнтація на захист національної безпеки, які також спрямовані на збереження домінуючого становища США на міжнародній арені.

Теперішній президент США Б. Обама на початку свого президентства запропонував нову концепцію зовнішньої політики країни, а саме - боротьбу з розповсюдженням ядерної зброї, яка втілилась у новій ядерній доктрині від 6 квітня 2010 р. [6]. Цей документ декларує відмову США від застосування ядерної зброї у випадку виникнення конфлікту з неядерною державою, хоча не заперечується збереження міжконтинентальних балістичних ракет та інших засобів небезпосереднього застосування ядерної зброї. Такий підхід наводить на думку про те, що незважаючи на пропагування світового ядерного роззброєння, США все-таки не поспішають позбутися такого потужного чинника впливу, що знову підсилює гегемоністські амбіції даної країни.

На сучасному етапі головними засадами геополітичної стратегії США стали:

•·       концепція неоізоляціонізму - спрямована на збереження власних ресурсів та енергії задля подальшого процвітання;

•·       створення в центральному геополітичному балансі сил переважаючих коаліцій за «правилом Бісмарка» - «намагайтеся бути серед тих у світі, хто править балансом п'яти»;

•·       покращення оборонної могутності - започаткування ПРО стратегічного масштабу, що захищатиме не лише США, а й тих учасників світсистеми, котрі підтримують гегемоністичний вплив даної країни (Західна Європа, Перська затока, Східна Азія).

Отже, сучасні концепції зовнішньої політики США переважно спрямовані на ефективне забезпечення власних «імперських» впливів на міжнародній арені, поширення демократичних цінностей, забезпечення верховенства права та свобод людини у світовому співтоваристві. З однієї точки зору, гегемоністські амбіції та претендування на формування однополярної структури міжнародних відносин може викликати обурення та опір з боку інших країн, але з іншої - функціонування продуктивної системи забезпечення миру, стабільності і свободи вибору в усьому світі, має позитивні впливи на зміну характеру взаємовідносин  між державами і може призвести до якісного покращення розвитку світових цивілізацій.

Література:

1. Дудко І.Д. Національні інтереси США у постбіполярному світі: Монографія.- К.: КНЕУ, 2003.- 208 с.2. Погорська І.І. США: місія здійснима? Праксеологія творення глобального світу.- К.: Грамота, 2009.- 504 с.

3. Рижков М.М. Grand  Strategies. Американський  досвід  стратегічного планування: Монографія.- К.: Алькор, 2006.- 247 с.

4. Худолій А.О.  Америка в постбіполярному світі:  інерція політичних стереотипів: Монографія. - Острог: Острозька академія, 2010.- 128 с.

5. Aruri N. It is globalization, or a global hegemony? The United States versus the world. Інтернет-ресурс:

http://www.uneassd.edu/specialprograms/mideastaffairs/global/htm.

6. Bridge R. Behind the shine of Obama's new nuclear doctrine. Інтернет-ресурс: http://rt.com/usa/news/obamad-new-nuclear-doctrine/html.

7. Rummel R.J. Democratization. Інтернет-ресурс:

http://www.hawaii.edu/powekills/DEMOC.HTM.

 


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>