XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Толок О.В. АНАЛІЗ РОЗПОДІЛУ ДОРОЖНЬО-ТРАНСПОРТНИХ ПРИГОД ПО ВУЛИЧНО-ДОРОЖНІЙ МЕРЕЖІ МІСТ

Толок О.В.
Автомобільно-дорожній інститут ДВНЗ «ДонНТУ»

АНАЛІЗ РОЗПОДІЛУ ДОРОЖНЬО-ТРАНСПОРТНИХ ПРИГОД ПО ВУЛИЧНО-ДОРОЖНІЙ МЕРЕЖІ МІСТ

Перш ніж приступити до аналізу розподілу дорожньо-транспортних пригод (ДТП) по вулично-дорожній мережі (ВДМ) зазначимо, що у більшості публікацій, наприклад [1,2], при проведенні аналізу ДТП у містах ураховувалися тільки облікові ДТП, що входять у державну статистичну звітність. До облікових відносять ДТП у яких загинули або одержали поранення люди. Такий підхід виправданий при розробці принципових напрямків вирішення проблеми безпеки руху (БР) у цілому для міста з метою зменшення втрат від ДТП (що повинне проводитися при проектуванні генерального плану міста), оскільки втрати від ДТП із пораненими й загиблими значно перевищують втрати від ДТП тільки з матеріальним збитком (необлікові ДТП). Якщо в Україні середнє значення втрат від однієї облікової ДТП станом на 2001 рік склали 41411 грн., то від необлікової – 695 грн. [3].
При обґрунтуванні застосування конкретних методів підвищення БР на конкретних ділянках ВДМ необхідно встановити дійсні причини й закономірності виникнення ДТП. А для цього необхідно проводити аналіз по сумарній кількості ДТП (облікові + необлікові), оскільки «… підхід, при якому проводиться аналіз тільки облікових ДТП, приводить до перекручування дійсної ситуації» [4].
Нами встановлено, що для районів міста існує відповідність по процентному розподілу сумарних і облікових ДТП. Однак при дослідженні рівня аварійності на міських магістралях установлено, що при застосуванні методів аналізу по сумарній та обліковій кількості ДТП розходження в порівняльній оцінці БР на цих магістралях є істотними. Тому не можна відкидати величезний масив інформації про необлікові ДТП і не враховувати його при розробці заходів щодо підвищення БР на конкретній ВДМ. Отже, при проектуванні комплексних схем транспорту і комплексних схем організації дорожнього руху для аналізу БР по основним магістральним вулицям і розподілу ДТП по ВДМ необхідно використовувати дані по сумарній кількості ДТП.
Аналіз розподілу ДТП по ВДМ проведений на основі вивчення статистики ДТП (облікові й необлікові) у трьох містах Донецької області: Макіївка, Горлівка й Артемівськ, за період відповідно з 2001 по 2005 рр. (1410 ДТП), з 1998 по 2006 рр. (3757 ДТП) і з 1998 по 2005 рр. (622 ДТП). Наведені нижче результати такого аналізу є усередненими значеннями для розглянутих міст.
Розподіл ДТП по ВДМ характеризується тим, що на магістральну ВДМ доводиться близько 87% всіх ДТП. З огляду на цей факт, можна стверджувати, що проблема БР це насамперед проблема магістральної ВДМ. Тому подальший аналіз буде спрямований саме на цю категорію вулиць.
Розподіл ДТП по елементах магістралей наступний (% від загальної кількості ДТП на магістральній ВДМ):
- на перехрестях магістральних вулиць . . . . . . . . . . . . . 28 %,
з них на перехрестях магістральних вулиць:
- загальноміського значення . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 %,
- загальноміського - районного значення . . . . . . 30 %,
- районного значення . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 %;
- на перегонах магістральних вулиць . . . . . . . . . . . . . . . 72 %.
з них на перегонах вулиць:
- загальноміського значення . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 %,
- районного значення . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57 %.
При аналізі аварійності на перегонах магістральних вулиць ураховували й ДТП, які були скоєні на перетинаннях цих вулиць із вулицями місцевого значення.
Розподіл ДТП за видами по елементах магістралей наступний:
- на перехрестях магістральних вулиць: зіткнення транспортних засобів – 64%, наїзди на пішоходів – 22%, наїзди на перешкоду – 4%, наїзди на велосипедистів – 4%, інші види ДТП – 6%;
- на перегонах магістральних вулиць: зіткнення транспортних засобів – 32%, наїзди на пішоходів – 38%, наїзди на перешкоду – 10%, наїзди на велосипедистів – 5%, інші види ДТП – 15%.
В цілому на перехрестя магістральних вулиць припадає 44% всіх зіткнень від загальної кількості зіткнень на магістральній ВДМ, 18% всіх наїздів на пішоходів, 13% всіх наїздів на перешкоду, 24% всіх наїздів на велосипедистів, 13% всіх інших видів ДТП. Відповідно на перегонах магістральних вулиць відбувається 56% всіх зіткнень, 82% всіх наїздів на пішоходів, 87% всіх наїздів на перешкоду, 76% всіх наїздів на велосипедистів, 87% всіх інших видів ДТП.
Література:
1. Романов А.Г. Дорожное движение в городах: закономерности и тенденции. - М.: Транспорт, 1984. - 80 с.
2. Ставничий Ю. А. Дорожно-транспортная сеть и безопасность движения пешеходов. - М.: Транспорт, 1984. - 72 с.
3. Кужильний І.Л. Методи оцінки ефективності містобудівних заходів з підвищення безпеки дорожнього руху в містах України: Дис., к.т.н., К., КНУБА. - 2005. – 147с.
4. Клинковштейн Г.И., Зырянов В.В, Сорокин Н.В. Анализ учетных и неучетных дорожно-транспортных происшествий // Комплексное решение территориальных проблем дорожного движения. – М. - 1983. – С.34-37.
e-mail: alex.v.tolok@gmail.com


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>