XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Томашевська Ю.А. СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНА НЕОБХІДНІСТЬ СТВОРЕННЯ ПРОФЕСІЙНИХ НЕДЕРЖАВНИХ ПЕНСІЙНИХ ФОНДІВ

Аспірант Томашевська Ю.А.

Хмельницький національний університет

  СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНА НЕОБХІДНІСТЬ СТВОРЕННЯ ПРОФЕСІЙНИХ НЕДЕРЖАВНИХ ПЕНСІЙНИХ ФОНДІВ

В умовах фінансової кризи особливого значення набуває соціальна політика держави.  Поєднання розвитку ринкових відносин із посиленням уваги до соціальних питань створює необхідні передумови для економічного оздоровлення, підвищення добробуту людини в процесі трудової діяльності і після припинення останньої.

Незважаючи на те що з 1 січня 2004 року набрали чинності Закони України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування» [1] та «Про недержавне пенсійне забезпечення» [2], матеріальне забезпечення пенсіонерів не поліпшилось і не стало набагато кращим.

Ситуація з кожним роком загострюється і вимагає якнайшвидшого вирішення проблеми.  

Жодна державна солідарна пенсійна система не спроможна забезпечити високий рівень пенсій при низьких розмірах обов'язкових пенсійних відрахувань у  несприятливих демографічних умовах. Тому Закон України  «Про недержавне пенсійне забезпечення» [2] створив законодавчу базу для розвитку системи добровільного пенсійного забезпечення і надав можливість громадянам робити  додаткові добровільні накопичення на старість.

Система недержавного пенсійного забезпечення, базується на засадах добровільної участі громадян, роботодавців та їх об'єднань у формуванні пенсійних накопичень з метою отримання громадянами пенсійних виплат. [2]

Відповідно до Закону «Про недержавне пенсійне забезпечення» в Україні можуть створюватися недержавні пенсійні фонди трьох типів: відкриті, корпоративні та професійні [2].

Впровадження професійної накопичувальної систем сприятиме зростанню ринку недержавних пенсійних фондів.

Професійний пенсійний фонд - це недержавний пенсійний фонд, засновником (засновниками) якого можуть бути об'єднання юридичних осіб-роботодавців, об'єднання фізичних осіб, включаючи професійні спілки (об'єднання професійних спілок), або фізичні особи, пов'язані за родом їх професійної діяльності (занять); учасниками такого фонду можуть бути виключно фізичні особи, пов'язані за родом їх професійної діяльності (занять), визначеної у статуті фонду.

Вкладниками професійного пенсійного фонду можуть бути засновники, юридичні або фізичні особи, пов'язані за родом їх професійної діяльності, визначеної в статуті професійного пенсійного фонду.

Учасниками професійного пенсійного фонду можуть бути виключно фізичні особи, пов'язані за родом їх професійної діяльності, визначеної в статуті фонду.

Особливості професійного пенсійного фонду:

•·                          підприємство не може стати вкладником професійного пенсійного фонду, якщо рід діяльності потенційних учасників не відповідає формулюванню, прописаному в статуті фонду;

•·                          засновники професійного пенсійного фонду не можуть бути зберігачем, аудитором, компанією з управління активами та адміністратором фонду, крім випадків, передбачених Законом України «Про недержавне пенсійне забезпечення».

Слід зазначити, що законодавцем планується впровадження обов'язкової сплати роботодавцями пенсійних внесків за працівників, зайнятих на роботах з важкими чи шкідливими умовами праці, як у професійні, так і в корпоративні НПФ.

Одна із переваг таких фондів - це те, що недержавна пенсія буде з роками приростати завдяки інвестиційному доходу і її можна заповідати спадкоємцям або перевести в більш прибутковий фонд.

Пенсійні накопичення - це не спосіб заробити гроші. Це спосіб зберегти гроші на старість: прибутковість НПФ має бути на три-чотири процентних пункти вище інфляції. За рахунок довгострокового накопичення і щомісячного нарахування доходу за методом складних відсотків прибутку можуть бути дуже привабливими. Пенсійні накопичення захищені від знецінення та інфляції тим, що вони вкладені в різні активи (цінні папери підприємств, банківські метали, банківські депозити, нерухомість), які дорожчають у випадку інфляції.

Поки що держава забезпечує гідні доходи лише пенсіонерам - пільговикам. Проте погіршення демографічної ситуації приведе до часткової скасування пільг. Тому про своєї фінансової незалежності на схилі років майбутнім пенсіонерам варто подбати самим.

Фінансисти закликають робити це ще в молодому віці. Адже сьогодні необхідно щомісячно відраховувати по сто гривень протягом двадцяти років, щоб отримувати пенсію в розмірі ста доларів протягом десятиліття. Можливостей створити собі заділ на старість в Україні не так вже й багато [3].

Література:

  •1.     Закону України від 09.07.2003 «Про недержавне пенсійне забезпечення»

•2.     Закон України від 09.07.2003 "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування"

•3.     За матеріалами  FINANCE.UA

 


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>