XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION (19-21.04.2018)

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Товкун Л.П. НАУКОВА СПАДЩИНА О. В. КОРЧАКА-ЧЕПУРКІВСЬКОГО ЗА КОСТЯНТИНОГРАДСЬКИЙ ПЕРІОД ДІЯЛЬНОСТІ (1883-1889 рр.)

Товкун Лідія Павлівна, аспірантка
ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»

НАУКОВА СПАДЩИНА О. В. КОРЧАКА-ЧЕПУРКІВСЬКОГО ЗА КОСТЯНТИНОГРАДСЬКИЙ ПЕРІОД ДІЯЛЬНОСТІ (1883-1889 рр.)

Закінчивши навчання в Харківському університеті на медичному факультеті, з 24 грудня 1883 р., Овксентій Васильович Корчак-Чепурківський розпочав свою практичну діяльність у рідному Константинограді на посаді земського лікаря, завідуючого Константиноградською міською земською лікарнею [1].
Титулярний радник О. В. Корчак-Чепурківський, будучи завідуючим місцевою земською лікарнею, не обмежувався тільки організаційною та практичною діяльністю. Він проявляв глибоку зацікавленість до медичних статистичних досліджень і узагальнень статистичних даних. Наслідком цього стали перші друковані наукові праці молодого лікаря: «Сулема при перемежающейся лихорадке» [2] та «Организация земско-медицинской помощи в Константиноградском уезде в 1884 г.» [3]. Ці статті започаткували накопичення наукових праць вченого у царині громадської гігієни і терапії [2] та організації земської медичної допомоги [3].
У цей початковий період діяльності О. В. Корчак-Чепурківський стає активним членом Пироговських з’їздів. Так, у січні 1887 року, на засіданні секцій судової медицини, він мав доповідь: «К вопросу о судебно-медицинской и медико-полицейской деятельности врачей вообще и земских в частности». У цій доповіді було, вперше від земських лікарів, підняте питання про реформу судової медицини в Росії та запропоновані деякі положення про відношення лікарів до судово-медичних та медико-поліцейських справ. Саме на цьому з’їзді, в засіданні об’єданих секцій гігієни та громадської медицини, відбулось особисте знайомство провінційного лікаря з відомим завідуючим медико-санітарним бюро в Херсонській губернії М. С. Уваровим і не менш відомим професором-гігієністом Ф. Ф. Ерісманом. Вони втрьох підтримували лікаря С. Ф. Бубнова у необхідності введення в країні санітарних станцій для нагляду за харчовими продуктами та продовольчими товарами [4].
У січні 1889 р. лікар знову брав участь у ІІІ з’їзді російських лікарів у Санкт-Петербурзі, зокрема, у секціях з питань побуту лікарів [5], земської медицини [6] та об’єданих секціях гігієни та громадської медицини [7].
Працюючи в Костянтинограді, завідуючий лікарнею продовжував підвищувати рівень своєї кваліфікації – у 1888-1889 рр. склав іспити на доктора медицини в Імператорському університеті святого Володимира в Києві [8].
Таким чином, період діяльності О. В. Корчака-Чепурківського на посаді завідуючого міською лікарнею Костянтинограду (1883-1889 рр.) визначається початком становлення молодого лікаря, як дослідника, науковця та активного члена Товариства російських лікарів у пам'ять Н.І.Пирогова.
Література:
1. Приказы по Медицинскому Департаменту // Вестник судебной медицины и общественной гигиены, 1884, Т. 4. – С. 4.
2. Корчак-Чепурковский А. В. Сулема при перемежающейся лихорадке // Земская Медицина. – Москва. – 1885. - № 25.
3. Корчак-Чепурковский А. В. Организация земско-медицинской помощи в Константиноградском уезде в 1884 г.// Земская Медицина. – Москва. – 1886. - №№ 33-50.
4. Деятельность ІІ съезда русских врачей // Врач, 1887, № 6. – С. 147-148.
5. С ІІІ съезда русских врачей // Врач, 1889, № 2. – С. 54.
6. С ІІІ съезда русских врачей // Врач, 1889, № 3. – С. 83.
7. С ІІІ съезда русских врачей // Врач, 1889, № 4. – С. 108.
8. Державний архів м. Києва. – Ф. 18 (Київський політехнічний інститут). – Оп. 1. – Спр. 1027. – Арк. 10-12: Автобіографія О. В. Корчака-Чепурківського.

e-mail:rjabuha1@mail.ru


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>