XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Товпеко Я.К. СУДОВА СИСТЕМА США: ІСТОРИКО-ПРАВОВІ ПОГЛЯДИ

Товпеко Яна Костянтинівна

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

           СУДОВА СИСТЕМА США: ІСТОРИКО-ПРАВОВІ ПОГЛЯДИ

Кожен з п'ятдесяти штатів, з'єднаних у Союз північноамериканських штатів (США), має свою власну конституцію, яка фіксує принцип поділу влади. У деяких штатах конституція створює судову систему повністю, причому як на рівні загальної юрисдикції, так і на рівні апеляційних судів, в інших конституція обмежується тим, що уповноважує законодавчу владу створювати судову структуру. Судові системи нагадують одна одну в загальних рисах. Однак у своїх деталях вони, як і решта аспектів діяльності урядів штатів, також відрізняються одна від одної [4].

В США функціонують паралельно єдина федеральна система судів і самостійні судові системи кожного з 50 штатів, округу Колумбія і чотирьох федеральних територій [2]. У федеральну систему судів входять Верховний суд США, апеляційні і окружні, а також спеціальні суди [1].

Всю систему очолює Верховний суд США, який одночасно займає виключно важливе положення в структурі вищих державних установ разом з Конгресом і Президентом США. Верховний суд США - єдина судова установа, згадувана в Конституції США. Верховний суд розглядає по першій інстанції справи за зверненнями між двома або більш штатами, по позовах, в яких однією із сторін є посли іноземних держав, і деякі інші. Основна його функція - розгляд скарг на рішення вищестоящих федеральних судів і судів штатів, якщо в них торкнулося „федеральне питання", а також прохань про відміну ухвали будь-якого суду, який визнає, що суперечить закон якого-небудь штату або акт Конгресу США Конституції США [2].

Апеляційні суди були створені в 1891 р. як проміжна інстанція між Верховним судом США і окружними судами. В даний час є 13 апеляційних судів: один у федеральному окрузі Колумбія, 11 - в кожному з апеляційних округів, що охоплюють територію від 3 до 10 штатів і мають свій офіційний номер, і, нарешті, встановлений в 1982 р. Апеляційний суд федеральної юрисдикції, який розглядає скарги по митних і патентних справах і скарги на рішення Претензійного суду. Перші 12 апеляційних судів розглядають скарги на вироки і рішення окружних судів, на ухвали ряду адміністративних органів, якщо в них убачається порушення правових норм, а також видають накази з деяких питань як суд першої інстанції. У зв'язку з істотним збільшенням числа справ, що розглядаються апеляційними судами (майже в 10 разів за період 1960- 1980 рр.), в них були різко обмежені або зовсім відмінені виступи сторін і приймаються інші заходи для прискорення процедури [2].

Окружні суди - основна ланка федеральної судової системи. Вся територія країни поділена на округи з урахуванням меж між штатами, так що в одному штаті є від 1 до 4 округів. Відповідні окружні суди створені також в 4 інших територіях США. Всього в даний час налічується 95 окружних судів. Вони розглядають по першій інстанції цивільні і кримінальні справи, що входять в компетенцію федеральної юстиції, а також скарги на дії адміністративних відомств. Кримінальні справи і цивільні позови по більшості категорій справ з сумою позову понад 20 доларів слухаються з участю присяжних, якщо на цьому наполягає обвинувачений або позивач. При окружних судах функціонують федеральні магістрати (ця посада встановлена в 1968 р.). Вони займаються в основному підготовкою справ до слухання і контролем за виконанням присуджень. Магістрати мають право самостійно розглядати кримінальні справи по звинуваченню в малозначних злочинах, якщо ті караються позбавленням волі на строк до одного року і штрафом до 1000 доларів, проте за умови, що обвинувачений не наполягає на розгляді його справи суддею окружного суду. В 1978 р. при кожному з окружних судів (як їх додаткові органи) були встановлені суди у справах про банкрутства, яким доручений розгляд цієї вельми численної категорії справ. Скарги на їх рішення можуть бути принесений, як правило, в окружний суд [2].

Разом з системою загальних судів існує декілька спеціалізованих федеральних судів. Їх система піддалася значним перетворенням в 1982 р. Важливе місце в ній займає Претензійний суд, що розглядає цивільні позови приватних осіб і корпорацій до уряду США на суму понад 10 тис. доларів з вимогою про відшкодування збитку, заподіяного порушенням договорів, і по ряду інших підстав [2].

Здебільшого особливості судів США пояснюються історичними умовами формування судової системи даного штату. Інколи штати запозичили схему судової організації у сусідніх. Частіше всього в штатах використовуються двох- і трьохступенева системи загальних судів, а також різноманітні суди обмеженої або спеціальної юрисдикції.

Призначення на всі суддівські посади у федеральних судах проводяться Президентом США з відома Сенату, який має право відкинути запропоновану Президентом кандидатуру. Судді верховних судів і апеляційних інстанцій в більшості штатів призначаються губернаторами з відома Сенату або іншого законодавчого органу. Проте більшість суддів вибирається населенням в ході виборчих кампаній. Така система при всій її зовнішній демократичності давно вже стала в США предметом критики, бо на перший план тут нерідко виступають інтереси протиборчих політичних партій, що стоять за кандидатами, а не професійні і особисті якості. В результаті в багатьох штатах почали розробляти нові варіанти системи заняття посад. В основі цих варіантів звичайно лежить так званий міссурійський план (вперше введений в 1940 р. в штаті Міссурі): губернатор штату призначає на посаду судді одного з 3 кандидатів, запропонованих йому спеціальною кваліфікаційною комісією експертів, а після року його перебування на посаді проводяться вибори, в ході яких населення може або схвалити, або відмінити це призначення.

Невід'ємною частиною судової системи є інститут суду присяжних. Він з'явився в Англії понад 600 років тому і вважався великим досягненням системи визначення вини і судового розгляду. До складу суду присяжних входить 12 осіб. Конституція гарантує обвинуваченим участь присяжних у судових процесах у всіх кримінальних справах. Присяжні, від вердикту яких залежить результат судового розгляду, добираються як представниками захисту, так й обвинувачення. В американській юридичній літературі цей процес визначається терміном „скирдування присяжних". Такий підхід гарантує добір тільки „надійних" громадян для роботи в суді присяжних. За свідченням правознавців Дж.Ейзенштейна і Г.Джекоба, „ця практика, безумовно, неконституційна, але вона повсюдно застосовується, бо її слушність не піддається сумніву".

Проте, допускаючи добір присяжних тільки за соціальною ознакою, ігноруючи інші їх характеристики, суспільство суттєво обмежувало конституційне право громадян на рівний захист. Симптоматичним було рішення Верховного суду США, винесене в 1880 р., яким був визнаний незаконним добір присяжних на процесі, де підсудними були афроамериканці. Тоді зі складу присяжних виключили всіх афроамериканців і тим самим, на думку Верховного суду, позбавили підсудних права на рівний захист. Між тим, в останні роки спостерігається деяке послаблення значення інституту суду присяжних. Це відбувається у зв'язку з поширенням практики так званих „судових угод", тобто домовленостей між сторонами процесу в присутності судді. Якщо під час зустрічі сторони досягають компромісу, то суддя виносить вердикт без участі присяжних [5].

Таким чином, судова система США перебуває на стадії змін, а деякі з її інститутів хоча і є традиційними для даної системи, але визнаються вченими та практиками як такі, що потребують ліквідації, або суттєвого реформування.

Література:

 1. Молдован В.В. Судоустрій: Україна, Велика Британія, Російська Федерація, США, ФРН, Франція. Судові органи ООН: Навч. Посіб. - К.: Кондор, 2003.

2. Правовые системы стран мира. Энциклопедический справочник /Под ред. Сухарева. - М.: 2003.: Издательство «Норма».

3. Шишкін В. Спеціальні федеральні суди США // Право України. - 1995. - №5-6. - С.59-61.

4. Шишкін В. Судова система штатів у США // Право України. - 1995. - №7. - С.33-35.

5. Барабаш Б. Судова система штатів у США та її функціонування // Право України. - 2001. - №8. - С.117-120.


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>