XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Трипольська М.І. ДЕТЕРМІНАНТИ НАСИЛЬНИЦЬКОЇ ЗЛОЧИННОСТІ В УКРАЇНІ (ВИЗНАЧЕННЯ ОСНОВНИХ ПРИЧИН ТА УМОВ).

Трипольська Маргарита Ігорівна

Національна юридична академія України

імені Ярослава Мудрого

ДЕТЕРМІНАНТИ НАСИЛЬНИЦЬКОЇ ЗЛОЧИННОСТІ В УКРАЇНІ (ВИЗНАЧЕННЯ ОСНОВНИХ ПРИЧИН ТА УМОВ)

Серед багатьох проблем, що постають перед юридичною наукою на сучасному етапі державотворення, складних економічних та політичних перетворень, особливе місце займає вирішення питань, пов'язаних з захистом та охороною життя людини, забезпечення її основних прав та свобод.

Аналізуючи розвиток сучасного українського суспільства можна зробити висновок, що, нажаль, відбулося певне знецінювання людського життя, міцно і надовго серед усіх верств населення закріпилася орієнтація на насильство, як засіб реалізації своїх інтересів та задоволення потреб (в 2005 році в Україні було зареєстровано 3315 умисних вбивств, в 2006 - 3220; умисних тяжких тілесних ушкоджень: в 2005 році - 5698, в 2006 - 5283).

Вирішуючи досить складне питання розробки ефективних засобів подолання та протидії насильницької злочинності проти життя та здоров'я особи, важливо приділити належну увагу дослідженню її причин (органічної сукупності соціальних явищ та процесів, які у взаємодії з обставинами, що відіграють роль умов, детермінують існування злочинності як соціального явища).

Тож серед основних причин та умов насильницької злочинності проти життя та здоров'я особи можна виділити такі:

1. Докорінна переоцінка колишніх цінностей і моральних принципів, все більше визнання масовою свідомістю влади грошей, матеріального фактору як єдиної цінності; знецінювання людського життя, якщо воно не підкріплено високими матеріальними показниками; культ жорстокості;

2. Правовий нігілізм, зневажливе ставлення до діяльності правоохоронних органів, вплив кримінальної субкультури;

3. Криміногенний вплив негативних умов у мікросередовищі (тривалий і цілеспрямований вплив на молодь з боку деморалізованих, часто судимих осіб, лідерів з антисуспільною спрямованістю); сімейне криміногенне неблагополуччя, що характеризується проявами агресивності;

4. Безробіття, алкоголізм (в стані алкогольного сп'яніння в Україні в 2005 році скоєно 32532 злочини, в 2006 - 30516), наркоманія, культ розпусти;

5. Несприятливі житлові умови: зростання цін на житло, що унеможливлює придбання власного житла (криміногенні конфлікти, а згодом і злочини  проти життя і здоров'я, нерідко виникають між мешканцями комунальних квартир, розлученими, проте, проживаючими на одній житловій площі членами подружжя). Зрештою, велика кількість вбивств здійснюється з метою заволодіння чужим житлом, наприклад, пенсіонерів, про яких нема кому попіклуватись;

6. Зневажливе ставлення правоохоронних органів до фактів знущання над тваринами, нівелювання того факту, що майже всі маніяки та серійні вбивці починали свою «діяльність» саме з знущання над тваринами. За роки існування в Кримінальному кодексі України статті 299 «Жорстоке поводження з тваринами», незважаючи на величезну кількість фактів скоєння даного злочину, зареєстровані лічені з них;

7. Неналежне реагування органів внутрішніх справ на факти погроз вбивством, переслідування жертви, а також підготовку до вчинення злочину;

8. Зрештою, високий рівень озброєності населення, що зумовлена неналежною роботою правоохоронних органів з виявлення фактів незаконного виготовлення, зберігання і носіння холодної і вогнепальної зброї.

Даний перелік не слід вважати закритим, адже окрім наведених причин та умов насильницької злочинності існує безліч інших не менш важливих, не менш фатальних, проте врахування навіть частини з них в організації профілактичної роботи сприятиме покращенню боротьби з насильницькою злочинністю.


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>