XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Тріска Н.І, Лупой Л.Б., Петращак О.О. НАПРЯМИ ФОРМУВАННЯ ПРИВАБЛИВОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО КЛІМАТУ В КОНТЕКСТІ ІНСТИТУЦІОНАЛІЗМУ

Тріска Н.І, Лупой Л.Б.
Науковий керівник: Петращак О.О.
Буковинська державна фінансова академія

НАПРЯМИ ФОРМУВАННЯ ПРИВАБЛИВОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО КЛІМАТУ В КОНТЕКСТІ ІНСТИТУЦІОНАЛІЗМУ

Україна, як держава з транзитивною економікою, що перебуває у стані політичної, соціальної, економічної нестабільності, потребує залучення значних фінансових ресурсів, одним із джерел яких є іноземні інвестиції. Проте наявність зазначених проблем визначає негармонійність та несприятливість інвестиційного клімату і є значною перепоною для потенційних інвесторів, а відсутність ефективного регулювання інвестиційного процесу як на державному, так і на регіональному рівнях свідчить про неефективність функціонування інститутів, що визначають напрями формування інвестиційного клімату. Виходячи з цього, виникає необхідність розгляду інвестиційного клімату у контексті нової сучасної економічної теорії - інституціоналізму, який дає змогу більш глибоко показати зв'язки між структурними елементами досліджуваного об’єкта.
Вивченням поняття інвестиційного клімату, як категорії в рамках інституціональної теорії займались такі відомі вчені, як Б. Карпінський, С. Захарін, В. Струніна, М. Денисенко та інші. Незважаючи на значний рівень дослідження інвестиційного клімату, вивчення даної категорії в рамках інституціональної теорії досить незначні.
Загальноприйнятим є визначення інвестиційного клімату, як сукупності чинників економічного, соціального, правового характеру, які беруть до уваги власники майнових та інтелектуальних цінностей, ухвалюючи рішення про інвестування. Однак такий підхід, на наш погляд, не розкриває основних принципів розвитку і формування інвестиційного клімату в Україні. Адже інвестиційний клімат є важливим інституціональним чинником, тому потребує нового переосмислення, як складної економічної категорії. В рамках інституціональної теорії інвестиційний клімат потрібно розглядати на двох рівнях:
- зовнішньому (державному) - загальна атмосфера розуміння економічної ситуації та потреби у залученні додаткових ресурсів, яка панує у різних сферах соціально-економічного розвитку держави;
- внутрішньому (регіональному) - атмосфера, що сформована на конкретній території, виходячи з пріоритету залучення додаткових фінансових ресурсів, яка впливає на позицію інвестора щодо прийняття рішення про інвестування об'єктів певної території.
Виходячи з цього, можна визначити інвестиційний клімат як багатофакторну систему цілеспрямованих вчинків і дій, яка свідомо формується на державному та регіональному рівнях в інтересах ширшого залучення на конкретну територію додаткових ресурсів як у грошовій, так і в інноваційних, інфраструктурних елементах, які наявні на певній території та дають у своєму сумарному прояві синергетичний ефект.
Отже, беручи до уваги визначення інвестиційного клімату як складної категорії, та керуючись основними принципами інституціоналізму, шляхами вирішення проблеми формування гармонійного інвестиційного клімату в Україні є:
- формування інвестиційного клімату, виходячи не тільки з парадигми покращення економічного стану України, а й пріоритетів розвитку неекономічних інститутів (правового, соціального, культурного тощо);
- впровадження моніторингу інвестиційного клімату державними органами задля вирішення питання теоретичного обґрунтування впливу економічних та неекономічних факторів на обсяги залучених інвестицій;
- розробку методики оцінки інвестиційної привабливості об'єктів, виходячи з принципів інституціональної теорії.
Література:
1. Захарін С. Б. Поняття інвестиції та їх необхідність // Економіст. – 2007. – №8. – С. 66-71.
2. Карпінський Б.Р. Інвестиційний клімат в Україні // Актуальні проблеми економіки. –2008. – № 1. – С. 94-99.


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>