XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Трофименко Н.В. МЕТОДОЛОГІЧНИЙ ПІДХІД ЩОДО ПРОВЕДЕННЯ ОЦІНКИ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Трофименко Надія Василівна

Аспірант Житомирського національного агроекологічного університету

МЕТОДОЛОГІЧНИЙ ПІДХІД ЩОДО ПРОВЕДЕННЯ ОЦІНКИ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Важливою складовою формування інвестиційної привабливості аграрних підприємств є проведення об'єктивної оцінки, результати якої максимально точно віддзеркалювало б як позитивні так і негативні особливості цих підприємств як можливих об'єктів інвестування. Зважаючи на виключну потребу і зацікавленість щодо отримання необхідної інформації про інвестиційну привабливість сільськогосподарських підприємств, нами розроблено алгоритм проведення такої оцінки.

Інвестиційну привабливість аграрних підприємств ми пропонуємо оцінювати в три етапи. На першому - оцінити природно-ресурсний потенціал території, на якій функціонують аграрні підприємства з метою визначення частин регіону з різним рівнем оцінки на основі використання середньо районних показників. При цьому складові оцінки природно-ресурсного потенціалу пропонуємо ділити на дві групи: важко змінні та відносно легко змінні. До першої групи слід віднести ті складові, які у випадку необхідності їх покращання потребують значних вкладень, у порівняно з чинниками, що входять до складу другої групи [1]. На другому етапі оцінюються основні сільськогосподарські галузі, що дає змогу зацікавленим особам вже на проміжному етапі оцінки з'ясувати рівень сприяння умов виробництва окремих видів сільськогосподарської продукції підприємствами у розрізі адміністративних районів [2,3]. При оцінці інвестиційної привабливості галузей рослинництва також пропонується умовний поділ оціночних показників на дві групи: еколого-економічні та економічні. Такий підхід дає можливість виявити ступінь використання наявних внутрішніх умов виробництва та рівень продуктивності орних земель, а також оцінити вплив, переважно зовнішніх факторів, на ефективність виробництва.

При дослідженні інвестиційної привабливості галузей тваринництва оціночні показники поділяємо на дві групи, перша з яких враховує інтенсивність ведення виробництва, друга - ефективність виробництва, що дає можливість визначити за рахунок яких факторів формується привабливість - за рахунок досягнутого рівня виробництва продукції, його концентрації або ж від чинників ефективності виробництва, що у більшій мірі залежать від зовнішніх чинників.

На третьому пропонується оцінювати власне сільськогосподарські підприємства як суб'єкти господарювання. На цьому етапі запропоновано проводити поділ показників на дві групи: показники матеріально - фінансового стану підприємства, та показники ефективності виробництва та ступеня використання умов виробництва.

Результати оцінки на трьох рівнях можуть використовуватися як у випадку інвестування діючих аграрних підприємствах, так і у випадку необхідності утворення нових. У випадку прийняття рішення про створення нового підприємства вкрай важливими будуть результати оцінки наявного на даній території природно-ресурсного потенціалу та оцінки інвестиційної привабливості галузей виробництва, що розвинені на даній території. В ході оцінки пропонується використовувати нормативно-рейтинговий метод [4].

Таким чином, вищенаведений підхід щодо оцінки інвестиційної привабливості аграрних підприємств істотно підвищить її точність та дасть змогу потенційним інвесторам, органам влади та місцевого самоврядування отримати оперативну та об'єктивну інформацію про пріоритети інвестування та перспективні об'єкти щодо вкладення інвестиційних ресурсів.

Література:

•1.     Трофименко Н.В. Аналіз природно-ресурсного потенціалу регіону як важлива складова оцінки інвестиційної привабливості аграрних підприємств / Н.В.Трофименко // Вісник ХНАУ. - 2009.-№5. - С.267-276.

•2.     Трофименко Н.В. Аналіз сучасного стану та визначення інвестиційно привабливих галузей тваринництва в аграрних підприємствах / Н.В.Трофименко // Економіка: проблеми теорії та практики. - 2010.-Вип. 259, Т ІV. - С.997-1007.

•3.     Трофименко Н.В. Визначення інвестиційно привабливих галузей рослинництва аграрних підприємств / Н.В.Трофименко / Вісник ХНАУ. - 2010.-№ . - С.389-399.

•4.     Трофименко П.І. Використання нормативно-рейтингового методу при проведенні комплексних оцінок / П.І.Трофименко, Н.В.Трофименко // Фінансово-бюджетна політика в контексті соціально-економічного розвитку регіонів: матеріали між нар. наук. практ. конф., (Дніпропетровськ, 10-20 берез. 2009 р.). - Дніпропетровськ, 2009. - С.242-243.

 

 

 

 


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>