XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Цибрік М.А. СУЧАСНИЙ СТАН МІЖНАРОДНИХ ТРАНСПОРТНИХ ПОСЛУГ В УКРАЇНІ

Цибрік Микола Артурович

Кримський Економічний Інститут ДВНЗ «Київський національний економічний інститут імені Вадима Гетьмана»

СУЧАСНИЙ СТАН МІЖНАРОДНИХ ТРАНСПОРТНИХ ПОСЛУГ В УКРАЇНІ

Розвиток транзитного потенціалу України є|з'являється| одним з пріоритетних питань|задач| економіки, оскільки це необхідна умова економічного зростання|зросту| і підвищення конкурентоспроможності не тільки|не лише| транспорту, але і всієї економіки України.

Особливе географічне положення України визначає її високий транзитний потенціал як держави, що об'єктивно має відігравати роль геополітичного мосту у транспортних зв'язках, що формуються на провідних напрямах міжнародної торгівлі Європа - Азія, Північна Європа - Близький Схід, країни африканського континенту.

Основні фактори, що стримують розвиток транзитно-транспортної системи України: слабкість розвитку матеріально-технічної бази всіх видів транспорту, недосконалість системи управління внутрішніми і зовнішніми перевезеннями, невідповідність правової бази міжнародним нормам і стандартам.

Транспортний комплекс України за обсягами й тоннажем пасажирських і вантажних перевезень, пропускною спроможністю та оформленням транзитних вантажів, наявністю потужних магістральних газо- та нафтопроводів, міжнародних енергосистем посідає одне з провідних місць у Європі.

Загальними пріоритетними напрямами розвитку транзитно-транспортної системи мають бути: розвиток міждержавних транспортних зв'язків; інтеграція транспорту України у міжнародну транспортну систему на основі створення національної нормативної бази галузі, приведеної у відповідність з міжнародними документами; впровадження нової техніки та сучасних технологій організації перевезень; розвиток ринкового конкурентного середовища в галузі та ін.

Основними причинами, які стримують розвиток міжнародного транзиту в Україні, є: неузгодженість українського законодавства із законодавством західноєвропейських країн; несумісність національної нормативно-правової бази з міжнародним транспортним правом; відсутність єдиної державної транзитної політики; недостатня якість транзитних перевезень; відставання розвитку сучасної мережі автомобільних шляхів, терміналів і рухомого складу, їх невідповідність технічним параметрам і техніко-експлуатаційним вимогам до транспортних комунікацій міжнародного значення, рухомого складу та інших об'єктів;  недостатній розвиток інформатизації;  технологічне відставання, зокрема, у впровадженні систем логістики міжнародних перевезень, комбінованого транспорту; недостатньо зважена тарифна політика, відсутність інтегрованого підходу з метою забезпечення загального економічного ефекту;  неблагополучна кримінальна ситуація, побори з учасників транзиту при переміщенні через кордони і на шляху перетину.

Для того, щоб зробити Україну привабливою для іноземних перевізників, необхідно створити правові, економічні, технічні, організаційно-технологічні, екологічні умови, максимально наближені до європейських. Необхідно впровадити комплексні заходи, спрямовані на утвердження України як транзитної держави, та на нормативно-правове забезпечення транзиту територією України. З цією метою потрібно провести:  адаптацію національної нормативної бази до вимог Євросоюзу, міжнародного транспортного права;

 техніко-технологічну модернізацію транспортної інфраструктури міжнародного значення й пунктів перетину вантажів через державний кордон; удосконалення тарифно-цінової й податкової політики у сфері міжнародного транзиту; упровадження технологій логістики в організацію транзитних вантажних та інформаційних і фінансових потоків, які їх супроводжують; державне стимулювання залучення додаткових транзитних вантажів до проходження через територію України; спрощення митних процедур для учасників транзитного ринку.

Отже, підвищення якісних та кількісних показників транзитності країни, посилення її ваги на європейському транзитному ринку має сприяти зміцненню конкурентоспроможності України.

Збільшення надходжень до бюджету країни від транзитних перевезень стане додатковим стимулом для удосконалення якості транспортної інфраструктури.

Література:

•1. Перспективы развития транзитного потенциала Украины. [Електронный ресурс]/ під ред. Хрусталева В. // Режим доступа: http://pravda.tis.ua/pravda/?p=2144

•2.  Терещенко С.С. Міжнародне перевезення товарів автомобільним транспортом: теорія та практика/ С.С. Терещенко. - К., 2010. - 174с.

•3.  Транзитный потенциал Украины: проблемы и перспективы. [Електронный ресурс]/ під ред. Киселев В.В.// Режим доступа: http://firearticles.com/mejdunarodnaya-economika/122-tranzitnyj-potencial-ukrainy-problemy-i-perspektivy-kiselev-v-v.html

•4. Украинские и сирийские предприниматели договорились о расширении сотрудничества [Електронный ресурс]// Режим доступа: http://www.transport-journal.com/index2.php

•5.  http://www.plaske.ua/about_us/partnership/del/mer/exp/ex2.php

  

e-mail: kolan_cybrik@mail.ru


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>