XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION (19-21.04.2018)

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Цимбаліст О. О. ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РУБРИКАЦІЙНОГО КОМПЛЕКСУ МОЛОДІЖНИХ ЖУРНАЛІВ ВОЛИНІ (НА ПРИКЛАДІ ВИДАНЬ «ТВІЙ СТИЛЬ» ТА «ЛИШЕ НАСОЛОДА»)

Цимбаліст Оксана Олександрівна -

студентка Інституту філології та журналістики

Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки

ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РУБРИКАЦІЙНОГО КОМПЛЕКСУ МОЛОДІЖНИХ ЖУРНАЛІВ ВОЛИНІ
(НА ПРИКЛАДІ ВИДАНЬ «ТВІЙ СТИЛЬ» ТА «ЛИШЕ НАСОЛОДА»)

Актуальність дослідження. Рубрики - це обов'язковий елемент оформлення будь-якого періодичного видання. Вони виконують пошукову функцію, об'єднуючи між собою спільні за певними ознаками тексти. Читач, узявши до рук нович часопис, передусім звертає увагу на рубрики, виділяючи найважливіші та найцікавіші для себе. Саме тому редакторам необхідно прискіпливо опрацьовувати рубрикаційний комплекс.

Рубрики як елемент видання досліджували фахівці у сфері редакторського аналізу А. Мільчин [1], Л. Чельцова [2] та ін. Але особливості подання рубрикаційних комплексів у молодіжних журналах досі не були предметом наукового зацікавлення.

Мета дослідження - з'ясувати особливості групування текстів у рубрикацій них комплексах у сучасних молодіжних журналах Волині «Твій стиль» та «Лише насолода» (в порівняльному аспекті). На основі проведеного аналізу подамо методичні рекомендації редакторам щодо підготовки рубрик.

Виклад результатів дослідження. Рубрикаційний комплекс - це система взаємозв'язку і підпорядкованості рубрик видання [2, с. 9]. Функції рубрики різноманітні. Зокрема, вони організують, полегшують та скеровують читання; створюють умови для вибіркового читання. Переходячи до наступної рубрики, читач може зробити паузу і ще раз осмислити прочитане.

Важливим етапом редакторського опрацювання видання є формування рубрик. Так, редактору молодіжного журналу необхідно поділити тексти на рубрики, інколи й на підрубрики. Наступний крок - обов'язкова перевірка відповідності змісту тексту назві заданих рубрик. Рубрикаційний поділ залежить від змістового наповнення видання. Формуючи рубрики, варто враховувати вік та соціальний статус читача. Також редактор простежує, чи достатня кількість рубрик, чи текст не перенасичений таким поділом, чи такий поділ зручний.

Зауважимо, що рубрикаційний комплекс молодіжного видання має бути цікавим, оригінальним, адже увагу сучасного покоління зазвичай привертає яскраве, неординарне, несподіване оформлення журналів.

Порівняльна характеристика молодіжних видань Волині «Твій стиль» [4] та «Лише насолода» [3] дала можливість простежити  особливості підготовки рубрикаційних блоків обох видань. Оскільки журнали розраховані на аудиторію віком від 16 до 35 років, то рубрики мають на меті, передусім, привернення уваги вибагливого читача. У виданні «Твій стиль» фіксуємо 19 рубрик: Твій зміст, Твої новини, Твій митець, Твій успіх, Твоя зірка, Твоя мода, Твоя краса, Твоє здоров'я, Твій відпочинок, Твій смак, Твій вояж, Твоє авто, Твоя техніка, Твій дім, Твої рекорди, Твій експерт, Твій інтим, Різне. Кількість рубрик обумовлена обсягом журналу (72 с.). Зміст усіх текстів відповідає назві рубрик. Наприклад, під рубрикою Твої новини розміщено новини молодіжного світу: «В Україну приїдуть Red Hot Chili Peppers», «У Луцьку презентували автоновинку» та ін. [4, с. 2]. Реклама, фотоілюстрації увиразнюють, доповнюють тематику рубрик: Твоя мода - реклама студій краси, косметичних послуг та ін. [4, с. 28],  Твій дім - реклама вікон, гардин тощо [4, с. 60]. У назві всіх рубрик щоразу використовують займенник твій, що відповідає заголовку журналу: Твої новини, Твій митець, Твій успіх та ін. У цьому вбачаємо оригінальний підхід редакторів до рубрикаційного комплексу видання.

Художнє оформлення рубрик аналізованого видання (білий текст на чорно-червоному фоні у верхньому куті сторінки) вирізняє їх з-поміж основного тексту. Рубрику Твоє здоров'я фіксуємо в журналі двічі [3, c. 30, 58]. Ймовірно, це зумовлено значною кількістю матеріалів, об'єднаних під вищеназваною рубрикою. Вважаємо, що таке подання ускладнює пошук текстів за рубриками.

Випуски молодіжного журналу «Лише насолода» за 2011 рік вміщують близько 13 рубрик: Від редактора, Подія, PRO KINO, Консультант, Мода, Краса, Меню, Техно, Дім, Авто, Астрологія, Подарунки, Довідник. Кількість рубрик, ймовірно, обумовлена меншим, порівняно із попереднім аналізованим виданням, обсягом журналу (47 ст.). Зміст усіх текстів відповідає рубрикам. Наприклад, під рубрикою Подія уміщено статтю «Travel Professional Awards 2011», в якій йдеться про всеукраїнську туристичну церемонію, присвячену визначенню лідера серед туристичних компаній  [3, c. 12]. У рубриці PRO KINO подано підбірку кумедних крилатих фраз із радянських кінофільмів [3, c. 15]. У рубриці Консультант вміщено статтю «Як виконувати рішення суду» [3, c. 16]. Реклама, як і в попередньому журналі, також розподілена за рубриками. Наприклад, під рубрикою Краса рекламують ювелірний дім «Смарагд» [3, c. 24], під рубрикою Мода - магазин «West moda» та ін. [3, c. 19]. Назви рубрик - стандартні. Оформлені різним кольором на у верхньому куті сторінки. Читач, навіть не розгортаючи журнал, помітить кольорове позиціонування рубрик. Основний недолік - одна і так ж рубрика, яка займає декілька сторінок, на кожній наступній сторінці виділена різним кольором. Наприклад, рубрика Краса, яка займає три сторінки, спочатку виділена чорним кольором, потім червоним та світло-коричневим [3, с. 24]. Ще один приклад невдалого кольорового виділення рубрик - їх послідовне оформлення одним кольором (чорним): Подія, PRO KINO, Консультант [3, c. 12]. Це погіршує орієнтацію читача в текстовому наповненні журналу та ускладнює пошук необхідних рубрик. Зауважимо, що в 2012 році рубрикаційний комплекс видання «Лише насолода» доповнили новими рубриками: VIP-інтерв'ю, Малеча, Таке життя, Меню, Пізнай світ та ін. Деякі з них є постійними, інші - змінними. Збільшення кількості рубрик, а отже, інформаційного наповнення журналу є позитивним моментом для розвитку рекламного видання. Проте основним недоліком залишається оформлення рубрик. Їх заверстано дуже малим кеглем, у правому та лівому нижньому краї, поряд з колонцифрами. У такому вигляді рубрики вяжко помітити [4; 5; 6]. 

Висновки. Отже, наше дослідження сприяє глибшому розумінню того, що рубрика - це один із найважливіших елементів сучасного молодіжного журналу. Врахування основних функцій, завдань, особливостей, правильності подання та оформлення - важливі аспекти підготовки рубрикаційного комплексу, на які повинні звертати увагу редактори. На прикладі молодіжних журналів «Твій стиль» та «Лише насолода» ми простежили специфіку використання та оформлення рубрик. У редакторів цього сегмента видань є можливість зафіксувати помилки у рубрикаційному поділі з метою їх подальшого уникнення.

Література:

•1.   Мильчин А. Э. Методика редактирования текста [изд. 3-е, перераб. и доп.] / А. Э. Мильчин. - М. : Логос, 2005. - 524 с.

•2.   Мильчин А. Э., Чельцова Л. К. Справочник издателя и автора : редакционно-издательское оформление издания / А. Э. Мильчин, Л. К. Чельцова. - М. : Олимп : ООО «Фирма «Изд-во ACT», 1999. - 688 с.

•3.   Лише насолода : рекламно-інформаційний журнал. - Луцьк, 2011. - № 6 (16).

•4.   Лише насолода : рекламно-інформаційний журнал. - Луцьк, 2012. - № 2 (18).

•5.   Лише насолода : рекламно-інформаційний журнал. - Луцьк, 2012. - № 3 (19).

•6.  Лише насолода : рекламно-інформаційний журнал. - Луцьк, 2012. - № 4 (20).

•7.  Твій стиль : рекламно-інформаційний журнал. - Луцьк, 2011. - № 6 (32).


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>