XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Цивак Ю. Ю., к. е. н., Гарбар Ж. В. ЗАПРОВАДЖЕННЯ ОВЕРСАЙТУ СИСТЕМ ЕЛЕКТРОННИХ ГРОШЕЙ В УКРАЇНІ

Цивак Юлія Юріївна

магістр обліково-фінансового факультету

Науковий керівник - Гарбар Жанна Володимирівна, к. е. н., доцент

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ

ЗАПРОВАДЖЕННЯ ОВЕРСАЙТУ СИСТЕМ ЕЛЕКТРОННИХ ГРОШЕЙ В УКРАЇНІ

Важливість оверсайту систем електронних грошей як напряму вдосконалення організації емісії та використання електронних грошей випливає із специфіки електронних грошей як платіжного засобу, яка вимагає від державних органів здійснення постійного аналізу функціонування систем електронних грошей, діяльності емітентів електронних грошей та учасників систем.

У багатьох випадках емітенти електронних грошей самі впроваджують системи електронних грошей. Водночас існують системи, в яких функції емітента та оператора системи розподілені на договірних умовах між різними особами - емітент відповідає за фінансові ризики, що притаманні операції емісії електронних грошей, а оператор - за технічні ризики, які виникають під час обслуговування обігу електронних грошей. Проте, у будь-якому випадку створення та функціонування систем електронних грошей потребує пильної уваги з боку державних органів, з яких найбільша відповідальність покладається на центральний банк.

В Україні така відповідальність центрального банку випливає із ст. 41 Закону України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні», якою встановлено, що Національний банк України здійснює контроль за діяльністю платіжних систем, що функціонують у межах України [1].

Разом з цим діяльність, яка має здійснюватися під час оверсайту систем електронних грошей, суттєво відрізняється від тієї, яку передбачає контроль за їх функціонуванням і, водночас, відрізняється від пруденційного нагляду за фінансовими установами, оскільки оверсайт передбачає активну участь регуляторного органу не тільки на етапі функціонування системи, але ще до того, як система почине надавати послуги користувачам

Центральні банки світу традиційно впливали на функціонування платіжних систем і систем розрахунків. У минулому це відбувалося головним чином завдяки тому, що у багатьох країнах центральні банки самі надавали і продовжують надавати різноманітні платіжні та розрахункові послуги. Центральні банки є зберігачами надійних розрахункових активів і не рідко - операторами систем, які дозволяють ефективно переказувати ці активи. Увага центральних банків до питань, пов'язаних з системами платежів і розрахунків, пояснюється тим, що однією з головних функцій центрального банку є підтримка довіри суспільства до грошей, яка в значній мірі залежить від здібності суб'єктів економіки своєчасно і безпечно переказувати гроші та використовувати фінансові інструменти в платіжних системах і системах розрахунків. Тому центральні банки вживають заходів задля того, щоб системи платежів і розрахунків були ефективними та надійними, здібними працювати навіть, якщо ринки навколо них потерпають від криз. Безпечність та ефективність платіжних і розрахункових систем є основою для виконання грішми ефективного засобу платежу, підґрунтям для функціонування фінансових ринків та економіки загалом.

Оверсайт платіжних систем і систем розрахунків виокремився від інших завдань центрального банку і став офіційною та систематичною діяльністю центральних банків відносно недавно. I хоча оверсайт є новим явищем, його природній стрімкий розвиток привів до того, що сьогодні у багатьох країнах це загально визнана функція центрального банку і один із його найвідповідальніших обов'язків. За останні роки концепція здійснення центральними банками оверсайту платіжних і розрахункових систем все більше викристалізовувалася як інструмент посилення державного впливу на фінансову стабільність країни загалом.

Все більша увага до оверсайту відображає відчутне зростання кількості та сум переказів, які оброблюються сучасними системами платежів і розрахунків, посилення централізації, невелику кількість ключових систем, ускладненість задіяних технологій і, як наслідок, стурбованість центральних банків, що системний ризик збільшиться, якщо розробка платіжних систем адекватно не відповідатиме різноманітним платіжним ризикам.

У документах Банку міжнародних розрахунків оверсайт визначається як функція сучасного центрального банку, спрямована на забезпечення безперервного функціонування платіжних систем і систем розрахунків, суть якої полягає в оцінюванні існуючих платіжних механізмів і тих, що плануються, та, за необхідності, ініціюванні змін до них [2].

Якщо здійснення пруденційного нагляду за фінансовими установами, у тому числі банківськими установами, в різних країнах може покладатися законодавством на різні уповноважені установи, то оверсайт є функцією саме центрального банку, незважаючи на те, ким створені і хто входить до структури платіжної системи - банки чи небанківські установи, а також статус платіжної організації або оператора платіжної системи.

Комітетом з платіжних і розрахункових систем Банку міжнародних розрахунків у 2005р. узагальнено практику діяльності центральних банків багатьох країн світу, що дало змогу сформулювати принципи ефективного оверсайту за платіжними і розрахунковими системами в документі Оверсайт центрального банку за системами платежів і розрахунків (Central bank oversight of payment and settlement systems) [2]. Протягом наступних років міжнародними європейськими інституціями було розроблено низку документів з рекомендаціями стосовно здійснення центральними банками оверсайту різних класів платіжних систем і систем розрахунків: системно важливих платіжних систем, систем роздрібних розрахунків, систем розрахунків за угодами щодо цінних паперів.

Оскільки основною сферою застосування електронних грошей сьогодні є роздрібна торгівля, системи електронних грошей є елементом класу роздрібних платіжних систем, і в найближчий перспективі залишаться в цьому класі. Таким чином, під час здійснення оверсайту систем електронних грошей можуть бути частково застосовані рекомендації Банку міжнародних розрахунків щодо оверсайту роздрібних платіжних систем [2].

Аналіз систем електронних грошей програмного типу, які сьогодні функціонують в Україні і світі, говорить про те, всі такі системи є подібними за своєю організаційною структурою. Вони є одноемітентними, і установи, які здійснюють емісію електронних грошей, одночасно виконують операційні функції в системах електронних грошей. Тому важливо виявити основні відмінності пруденційного нагляду за емітентами електронних грошей як фінансовими установами та здійснення оверсайту систем електронних грошей.

Банк міжнародних розрахунків виділив п'ять загальних принципів, за якими має здійснюватися оверсайт класичних видів платіжних систем [2], які ми пропонуємо застосовувати під час здійснення оверсайту систем електронних грошей. Розглянемо загальні принципи оверсайту щодо систем електронних грошей в Україні.

І. Загальний принцип «А» - прозорість. Центральний банк має відкрито оприлюднити політику здійснення оверсайту, у тому числі стандарти або вимоги до систем, а також критерії, згідно з якими ці стандарти або вимоги застосовуються. Досвід інших країн свідчить, що для оприлюднення політики оверсайту центральні банки інших країн, як правило ухвалюють і доводять до відома суспільства відповідні концепції.

ІІ. Загальний принцип «В» - застосування міжнародних стандартів. Центральний банк має адаптувати у відповідних випадках міжнародні стандарти для платіжних систем і систем розрахунків.

ІІІ. Загальний принцип «С» - наявність ефективних повноважень і дієздатність. Центральний банк повинен мати повноваження та бути дієздатним для ефективного виконання своїх обов'язків з оверсайту.

ІV. Загальний принцип «D» - послідовність. Стандарти та вимоги оверсайту мають застосовуватися послідовно до відповідних платіжних і розрахункових систем, у тому числі тих систем, оператором яких є центральний банк.

V. Загальний принцип «E» - співпраця з іншими державними регуляторами. Центральний банк з метою сприяння безпеці та ефективності платіжних систем та систем розрахунків має співпрацювати з іншими центральними банками та державними регуляторами.

Метою запровадження принципу є підвищення ефективності діяльності центрального банку під час оверсайту платіжних систем, уникнення дублювання зусиль державних органів і зменшення регуляторного тиску, який можуть відчувати об'єкти оверсайту. На сьогодні можна говорити про наміри Національного банку України співпрацювати в сфері оверсайту систем електронних грошей, які знайшли відображення в проекті концепції здійснення Національним банком України оверсайту платіжних систем.

Під час оверсайту систем електронних грошей, особливо програмного типу, необхідною є співпраця з Міністерством внутрішніх справ України та Службою безпеки України.

Актуальність співпраці з центральними банками інших країн з приводу оверсайту систем електронних грошей значно підвищиться у разі укладення українськими емітентами електронних грошей угод з нерезидентами України про здійснення ними операторських функцій в системах електронних грошей.

Література:

1. Про платіжні системи та переказ коштів в Україні: Закон України від 05.04.2001р.

2. http://http://www.bis.org/. - Банк міжнародних розрахунків.


Один комментарий к “Цивак Ю. Ю., к. е. н., Гарбар Ж. В. ЗАПРОВАДЖЕННЯ ОВЕРСАЙТУ СИСТЕМ ЕЛЕКТРОННИХ ГРОШЕЙ В УКРАЇНІ”

  1. Юлия:

    Уважаемый автор, системы электронных денег не являются объектом оверсайта в Украине.


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>