XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Цобенко О.В. ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ЛЕКСИКО- СЕМАНТИЧНОГО ПОЛЯ «ЮВЕЛІРНІ ПРИКРАСИ» У ТВОРАХ О.УАЙЛЬДА

Цобенко О.В.

Одеська національна морська академія

ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ЛЕКСИКО- СЕМАНТИЧНОГО ПОЛЯ «ЮВЕЛІРНІ ПРИКРАСИ» У ТВОРАХ О.УАЙЛЬДА

Мета даного дослідження полягає у аналізові особливостей функціонування  лексико-семантичного поля «ювелірні прикраси» у художньому мовленні.

Матеріалом дослідження слугували казки відомого британського письменника О. Уайльда, творчу манеру якого часто визначають як «декоративний (орнаментальний) стиль», характерними рисами якого є зображення розкішного інтер'єру, коштовностей, ефектність, оригінальність образних засобів вираження [2, с. 77].

Як відзначають дослідники, літературна казка постає з фольклорної в основному двома шляхами: через вільну інтерпретацію її сталих фабульних схем або на основі оригінальної фабули, в яку широко вводяться чарівно-фантастичні елементи [1, с. 283]. Зазначимо, що проаналізовані літературні казки відносяться до останнього із зазначених типів казок.

Проведене дослідження показало, що номінації ювелірних прикрас зустрічаються у 6 творах, а саме: The Happy Prince, The Devoted Friend, The Young King, The Birthday of the Infanta, The Fisherman and his Soul, The Star-Child. Загалом було зафіксовано 10 найменувань, що вживаються у зазначених творах 50 разів. Найбільш частотними є номінативні одиниці crown та ring, які вживаються у 35 та 28 % всіх випадків відповідно.

Слід зазначити, що номінація crown найчастіше виступає в ролі атрибута королівської влади: "But what had occupied him most was the robe he was to wear at his coronation, the robe of tissued gold, and the ruby-studded crown, and the scepter with its rows and rings of pearls" (3, с. 93). Цікавим є те, що автор відступає від традиційного стереотипу щодо матеріалу, з яких може бути виготовлена корона (коштовності). Так, у казці The Young King зустрічаємо: "And the young King plucked a spray of wild briar that was climbing over the balcony, and bent it, and made a circlet of it, and set it on his own head. "This shall be my crown", he answered" (3, с. 103). Молодий король зробив цей дивний на думку придворних вчинок, оскільки дізнався, якою ціною дістаються коштовності для його королівських регалій. Подібне вживання бачимо і в наступному прикладі: "He would make her a necklace of red bryony berries" (3, с. 125).

Номінація ring у казках О. Уайльда виступає у ролі не тільки коштовної прикраси: "A short cloak lined with sables hung from his shoulder, and his delicate white hands were gemmed with rings" (3, с. 145), але й має певні магічні властивості: "And the old man touched the door with a ring of graved jasper and it opened" (3, с. 191).

Слід також зазначити, що автор використовує номінації ювелірних прикрас для змалювання «див» чужоземних культур та відтворення їх особливої атмосфери, наприклад: "Behind him stood a brass-turbaned Nubian, naked down to the waist, and with heavy earrings in his split ears" (3, с. 161).

Таким чином, проаналізовані літературні казки характеризуються використанням номінацій ювелірних прикрас у портретних описах головних героїв, яскраво вираженою функціональною спрямованістю даних назв та їх роллю невід'ємного атрибуту світу багатих вельмож і королів.

 Література:

1. Ганич Д.І., Олійник І.С. Словник лінгвістичних термінів. - К.: Вища школа, 1985. - 360 с.

2. Потницева Т.Н., Мельникова О.Ю. Функция выразительных средств в стиле сказок О. Уайльда // Лингвостилистические проблемы организации речевого сообщения: Сборник научных трудов. - Днепропетровск: ДГУ, 1985. - С. 77-80.

3. Wilde O. Fairy Tales. - Moscow: Progress Publishers, 1979. - 212 p.

e-mail: Lemiel@bigmir.net


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>