XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Ульяніч О.Б. ОСОБЛИВОСТІ СПІВПРАЦІ СОЦІАЛЬНИХ ПЕДАГОГІВ ЗОШ З КРИМІНАЛЬНОЮ МІЛІЦІЄЮ У СПРАВАХ ДІТЕЙ ЩОДО РОБОТИ З ДІТЬМИ, СХИЛЬНИМИ ДОПРАВОПОРУШЕНЬ

Ульяніч Олена Борисівна

Житомирський державний університет ім. Івана Франка

ОСОБЛИВОСТІ СПІВПРАЦІ СОЦІАЛЬНИХ ПЕДАГОГІВ ЗОШ З КРИМІНАЛЬНОЮ МІЛІЦІЄЮ У СПРАВАХ ДІТЕЙ ЩОДО РОБОТИ З ДІТЬМИ, СХИЛЬНИМИ ДОПРАВОПОРУШЕНЬ

Однією з найактуальніших проблем сьогодення є зростання кількості правопорушень, вчинених дітьми, підлітками, молоддю.

Саме діти перебувають нині чи не в найскладнішому становищі внаслідок не сформованості власної системи стійких моральних переконань, ціннісних орієнтацій, що не дає їм змоги адекватно реагувати на події, факти, навколишнього життя. Вже в молодшому шкільному віці можна спостерігати досить чіткі симптоми неблагополуччя у формуванні особистості, констатувати появу дітей, схильних до правопорушень, які за відсутності відповідної роботи поступово перетворюються на неповнолітніх правопорушників або ж злочинців.

Серед причин та умов, які сприяють здійсненню злочинів і правопорушень неповнолітніми учнями є послаблення виховних функцій сім'ї та відповідальності батьків за виховання дітей, показ по телебаченню фільмів, в яких культивується жорстокість та насильство; пошуки «красивого життя» через спроби швидкого збагачення, незайнятість більшості підлітків в позаурочний час тощо.  [3, 8]

Робота соціальних педагогів загальноосвітніх шкіл з дітьми, схильними до правопорушень ставить собі за мету дібрати ефективні методи діагностики цієї проблеми, проаналізувати і визначити зміст і методи роботи з даною категорією учнів, що передбачає  безпосередній вплив на учня, його батьків. [4, 59].

Але дуже часто виникає необхідність опосередкованого впливу, тобто участі різних соціальних інститутів  у зміні  умов навчання та виховання  з метою корекції особистісного розвитку учнів.

Соціальні педагоги працюють у тісній співпраці з кримінальною міліцією у справах дітей. Чому саме із ними? Бо саме в роботі соціальних  педагогів загальноосвітніх шкіл і кримінальної міліції у справах дітей є багато спільного.

•1.     Учні, схильні до правопорушень - спільна проблема кримінальної міліції та соціальних педагогів навчальних закладів, тому при плануванні роботи соціальному педагогові важливо запропонувати  спеціалістам кримінальної міліції у справах дітей долучитись до  тих заходів, які ви можете провести спільно в тому чи іншому напрямі роботи.

•2.     Планування та здійснення роботи з учнями, які скоїли правопорушення чи злочини.

•3.     Соціальний педагог спільно з працівниками кримінальної міліції у справах дітей здійснюють соціальний супровід дітей, схильних до правопорушень та дітей, які вчинили правопорушення або злочини. [5, 49-50 ]

У багатьох школах на сьогодні вже склалася певна система співпраці, яка включає діяльність як з дітьми та підлітками, які схильні до правопорушень так і з усіма учнями навчального закладу. Однак найчастіше ця робота здійснюється здебільшого спонтанно, безсистемно. Саме тому сьогодні гостро постає питання про необхідність створення цілісної і чітко структурованої системи супроводу  дітей та підлітків, схильних до правопорушень. Важливо вибудувати модель безперервного впливу соціальних педагогів та представників кримінальної міліції на особистість дитини, дібрати ефективні засоби та прийоми впливу через організацію дорослими спільних заходів. [4, 59]

Практика роботи соціальних педагогів у навчальних закладах свідчить, що ефективними формами роботи соціальних педагогів спільно з працівниками кримінальної міліції у справах дітей є просвітницька діяльність (проведення семінарів, круглих столів, батьківських зборів, профілактично-виховних бесід на правову тематику з учнями та їх батьками); індивідуальна та групова консультативна робота, корекційна, профілактична та реабілітаційна робота.

Отже, пріоритетними завданнями співпраці соціальних педагогів загальноосвітніх шкіл та кримінальної міліції у справах дітей щодо роботи з дітьми, схильними до правопорушень є:

•-  застосування системи ранньої профілактики відхилень у поведінці школярів;

•-  індивідуальна робота з неповнолітніми, схильними до правопорушень;

•-  підвищення правової освіти всіх учасників навчально-виховного процесу: учнів, батьків, педагогів як через системну правову пропаганду так і через дотримання правових норм дисципліни;

•-  забезпечення взаємодії, спільної діяльності школи і кримінальної міліції.

Підбиваючи підсумок, слід зазначити, що оптимальні умови для попередження та подолання відхилень у поведінці дітей, формування в них мотивації до самовиховання можуть бути створені лише там, де сім'я,        школа і соціальні інститути виступають як єдине ціле, спільно дбають про кінце­вий наслідок своїх зусиль, керуються єдиними критеріями щодо оцінювання дій школярів. [2, 45]

Література:

•1.        Підліток і як йому допомогти. - К.: Ред. заг. пед. газет; 2004 - 120с. -(Б-ка «Шкільного світу»)

•2.        Психологічне здоров'я дитини - К.: Ред. заг. пед. газет; 2003 - 112с. -(Б-ка «Шкільного світу»)

•3.        О.Пересунчак. Важкі діти та їхня поведінка // Психолог.  - 2006.  - №9 (201)  - с.8

•4.        Т.И. Бессонова. З досвіду організації підготовки практичних психологів освітніх закладів м. Севастополя до впровадження системи психолого-педагогічного захисту соціально занедбаних дітей та підлітків // Практична психологія та соціальна робота. 2007. -  №5. - с. 49-50

•5.        Соціальний педагог/ Упоряд.: Т.Шаповал, Т.Гончаренко. -  К.: Вид. дім «Шкіл. світ»: Вид. Л.Галіцина, 2006. - 80с.

E-mail: Elena.uljanich@yandex.ru


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>