XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION (19-21.04.2018)

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Умєрова З. К. ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ

Умєрова Зарєма Кудусівна

РВНЗ «Кримський інженерно-педагогічний університет»

ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ

Позиція України щодо Євросоюзу була сформована вперше на законодавчому рівні в «Основних напрямках зовнішньої політики України», що були схвалені Верховною Радою України 2 липня 1993 р. Починаючи із цього моменту, Україна почала тяжіти до європейського інтеграційного об'єднання і від того моменту намагалась все ж таки приєднатись до ЄС, ці намагання ми можемо спостерігати і до сьогоднішнього дня.

Актуальність даної статті зумовлена тим, що сучасні тенденції світового розвитку ставлять перед Україною нові проблеми та потребують від неї активної участі в їх рішенні. Крім того, після останнього розширення ЄС Україна стала безпосереднім сусідом Євросоюзу. Це відкриває нові можливості для поглиблення співпраці між Україною та ЄС.

Метою статті є вивчення соціальних перспектив євроінтеграційної політики України та обґрунтування доцільності якомога скорішого створення єдиної національної ідеї.

Вивченням інтеграції України до Євросоюзу займалися такі вченні, як  А. Гальчинський, В. Посельський,  І. Бережнюк, М. Тонєв, С. Боротничек, О. Корнієвський, В. Опришко, С. Хантінгтон. Н. Пирець, П. Пашко, Є. Холстініна, О.Дугіна.

 Європейська інтеграція - це магістральний напрям розвитку континенту, який визначить як ситуацію в самій Європі в третьому тисячолітті, так і її місце у світі. Від часу свого заснування (1957р.) Європейський Союз поступово перетворився на один з найпотужніших фінансово-економічних і політичних центрів світу, ключовий компонент новостворюваної архітектури європейської безпеки, ядро системи європейських цінностей і стандартів [1].

Вступ до Європейського союзу передбачає ефективний захист прав людини в інституціях ЄС, відкриття кордонів для вільного пересування населення в межах країн-членів союзу, забезпечення високого рівня життя населення та інше. Політика євроінтеграції надає цілу низку перспектив: формування середнього классу; проведення реформування освіти, охорони здоров'я, соціального захисту; встановлення стабільної політичної системи; сприйняття України як важливого суб'єкта політичних відносин.

Інтеграція України до ЕС має також певні недоліки: ускладнення візового режиму із східними сусідами; поглиблення демографічного спаду; незаконна міграція та відплив кадрів; часткова втрата суверенітету.

На сучасному етапі розвитку Україна займає слабку євроінтеграційну позицію. Це викликано невідповідністю економічної, політичної та соціальної сфери вимогам Євросоюзу [2]. Однак, українській інтеграції до Європейської спільноти заважають не стільки політичні чинники, скільки чинники ментальні. Європейці не хочуть бачити в своєму союзі тих, хто не поділяє їх цінностей, насамперед у ментальному полі, адже висока самосвідомість кожного індивіда - це основа будь-якої демократичної держави.

Труднощі викликає той факт, що в Україні немає єдиної національної ідеї. Національна ідея - це концентрований вираз національних інтересів та почуттів, форма духовного самоусвідомлення, показник того, як народ усвідомлює себе, свою роль і місце у світі [3]. Відомо, що в Україні наявна низка гострих питань, що стосуються як історичних подій, так і сьогодення, щодо яких існує різка поляризація думок. Поляризація громадської думки відбувається за такими питаннями:

- ставлення  до прискореної економічної та політичної інтеграції в східному напрямку;

- ставлення до доцільності прискорення вступу в НАТО;

- ставлення до доцільності введення інших державних мов;

- оцінка радянського періоду в історії України;

- оцінка дій ОУН-УПА та доцільність надання воїнам ОУН-УПА статусу учасника бойових дій;

 - ставлення до помаранчевої революції;

Виклакане це тим, що понад 400 років Правобережна Україна існувала у складі європейських держав, всотувала в себе традиції, засновані на цінностях католицизму. Стільки ж часу жителі Лівобережної частини перебували під владою московських самодержців [4]. Ця цивілізаційна різниця між двома українськими етносами не могла проявитися в тоталітарній сталінській державі, але цілком закономірно виявилася в незалежній Україні.

Отже, для успішної євроінтеграції необхідно шукати об'єднавчі суспільно-політичні цінності Сходу та Заходу України як підґрунтя національної ідеї України в контексті її демократичного державотворення. Співробітництво України з ЄС сприятиме наближенню нашої держави до високих європейських стандартів, підвищенню рівня життя та добробуту населення.

Література:

•1.     Иванов И. Расширение Евросоюза: сценарий, проблемы, последствия / И. Иванов. - М.: МЭиМО, 2000. - 215 с.

•2.     Чалий В. Перспективы евроинтеграции Украины / В. Чалий //Аргументы и факты. - 2007 - № 25 - С. 6 - 10.

•3.     Шайгородський Ю. Проблема цінностей у контексті сучасності [Електронний ресурс] // Український центр політичного менеджменту, 2006. Режим доступу: http://www.politik.org.ua/vid/publcontent.php3?y=1&p=26

•4.     Михальченко М. Історичний аспект становлення української регіональної цивілізації / М. Михальченко, Ю. Шайгородський // Політичний менеджмент. - 2006. - № 6.


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>