XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION (19-21.04.2018)

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Усенко Ю.І., Іванов В.І., Матказіна Р.Р., Моїсейко Ю.В., Болюк С.В. ПОЛІПШЕННЯ ЯКОСТІ ОБРОБКИ КАЛІБРОВАНОЇ СТАЛІ У КОВПАКОВИХ ПЕЧАХ.

Усенко Ю.І., Іванов В.І., Матказіна Р.Р., Моїсейко Ю.В., Болюк С.В.

ПОЛІПШЕННЯ ЯКОСТІ ОБРОБКИ КАЛІБРОВАНОЇ СТАЛІ У КОВПАКОВИХ ПЕЧАХ

Національна металургійна академія України, м. Дніпропетровськ,

Запорізька державна інженерна академія

 

Зневуглецювання поверхні ряду легованих і вуглецевих сталей під час нагрівання створює значні труднощі для одержання високоякісної продукції. Одним із способів зниження зневуглецювання стали під час її теплової обробки у печах є застосування контрольованої атмосфери. Завданням справжніх досліджень є вдосконалення відпалу каліброваної сталі в захисній атмосфері термічних печей.

Авторами проведено комплекс експериментів на ковпакових електропечах ВАТ «Електрометалургійний завод «Днепроспецсталь» із захисною атмосферою (92,47% N2; 1,6% СО; 1,8% Н2;  0,012% Н2О; 0,01% СО).

Досліджували відпалювання підкату у стосах сталі У10А діаметром 8,0 мм при її поверхневому зневуглецюванні на глибину 0,5...0,8 мм.

Встановлено, що в процесі експлуатації печей даного типу має місце значне підвищення вологості захисної атмосфери. Окрім того, під час роботи печей періодично виникають порушення, що спричинюють додаткове зневуглецювання відпалюваного металу.

У зв'язку з цим проводили аналіз роботи окремих пічних агрегатів, а також вивчення полів температури та тиску в робочому обсязі однієї з печей під час відпалювання каліброваної сталі. Як показали результати досліджень, нерівномірність нагрівання в обсязі стопи стосів визначається перепадом температури, спричиненим недогріванням нижнього стосу. Усунення даного недоліку було здійснено підвищенням потужності першої (нижньої) зони печі з обов'язковим розміщенням нагрівачів нижче за чашу рівня стенду.

Окрім того, під час вимірювань показали, що за тиском захисного газу на вході до печі 1,47...1,96 мПа в підмуфельному обсязі забезпечуються умови нормального продування та надмірного тиску в зоні пісочного затвора.

Додаткове зневуглецювання металу може відбуватися також внаслідок підсосу повітря та попадання вологи до робочого обсягу печі. Місцем можливого підсосу повітря є вузол приводу циркуляційного вентилятора через порушення герметичності в місцях з'єднання фланця корпусу двигуна вентилятора з нижньою плитою.

Усунення вказаних недоліків супроводжувалося значним поліпшенням захисної атмосфери в ковпакових печах. Надалі зниження вологості захисної атмосфери та створення необхідного її вуглецевого потенціалу здійснювали за допомогою додавань природного газу.

Подачу природного газу під муфель проводили по досягненні металом температури 650° С під час її підйому та відключали при цій же температурі в період охолоджування. Співвідношення природного та захисного газів (за обсягом) підтримували 1 : 8. Після відпалювання металографічний метод показав структуру зернистого перліту за всім перетином шліфа (бал 4...5). Пошаровий хімічний аналіз через 0,1 мм показав, що на глибині 0,3 мм вміст вуглецю відповідав марочному складу стали.

Подальше відпалювання проводили на такому ж металі та за вказаним режимом, але при співвідношенні природного та захисного газів, що дорівнює 1 : 10. Після відпалювання за всім перетином шліфа одержано зернистий перліт (бал 4...6) із вмістом вуглецю в поверхневому шарі в межах марочного складу сталі.


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>