XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION (19-21.04.2018)

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Усенко Ю.І., Іванов В.І., Сапов В.Ф., Болюк С.В., Моісейко Ю.В. ЕНЕРГЕТИЧНА ТА ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНА ОЦІНКА ЗАСТОСУВАННЯ ЕЛЕКТРИЧНОГО І ПАЛИВНОГО НАГРІВАННЯ У КОВПАКОВІЙ ПЕЧІ.

Усенко Ю.І., Іванов В.І., Сапов В.Ф., Болюк С.В., Моісейко Ю.В.

Національна металургійна академія України, м. Дніпропетровськ

Запорізька державна інженерна академія

ЕНЕРГЕТИЧНА ТА ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНА ОЦІНКА ЗАСТОСУВАННЯ ЕЛЕКТРИЧНОГО І ПАЛИВНОГО НАГРІВАННЯ У КОВПАКОВІЙ ПЕЧІ

Відомо, що під час виробництва холоднокатаних сталевих штаб стадія їхнього нагрівання у паливних ковпакових печах залишається найенергоємнішою.

Іншим недоліком паливних ковпакових печей є наявність суттєвої нерівномірності нагрівання стопи сталевих штаб радіальним напрямом рулонів, що обумовлено одностороннім (з боку зовнішньої бічної поверхні стопи) підведенням теплоти від газових пальників. Застосування ж примусової циркуляції захисної атмосфери під муфелем печей даного типу практично не усуває, а лише знижує рівень цієї нерівномірності.

Успішно експлуатуються електричні ковпакові печі типу ПСК-210, обладнані центральним нагрівачем опору, розташованим в центральній тупиковій трубі муфеля, яку розміщують у внутрішній порожнині стопи рулонів. Практика експлуатації печей даного типу свідчить про скорочення тривалості нагрівання металу на 39...41 %, коли потужність центрального нагрівача не перевищує 12,5 % потужності печі. Проте собівартість термічної обробки металу в електричних ковпакових печах є значно вищою, ніж в ковпакових печах, що опалюють газоподібним паливом.

Використовуючи відомі методики розрахунків нагрівання рулонів при одно- та двобічному розташуванні джерел теплоти відносно поверхні металу, було складено алгоритми та програми на мові TURBO-PASKAL. На ПЕОМ виконано комплекс досліджень нагрівання рулонів, розташованих в паливній ковпаковій печі циліндрової форми при постійному зовнішньому діаметрі рулонів і внутрішньому діаметрі рулонів, що збільшується, за наявності циркуляції захисної атмосфери, під муфелем. Показана ефективність двобічного розташування джерел теплоти та збільшення внутрішнього діаметру рулону.

Розроблено конструкцію електрогазової ковпакової печі, яка має звичайні газові пальники, що розміщені в нагрівальному ковпаку, та центральний електричний нагрівач, закріплений на склепінні нагрівального ковпака і розташований під час нагрівання металу у внутрішній порожнині стопи рулонів.

Запропонована конструкція є такою, що суміщає переваги паливної (одержання значної потужності з боку пальників) і електричної (одержання необхідної потужності у внутрішньому просторі стопи рулонів) печей.

Складено теплову модель і методику розрахунків роботи печі даного типу. Дослідження довели, що під час розташування у паливній ковпаковій печі циліндрової форми центрального електричного нагрівача опору спостерігається зниження величини питомої витрати теплоти (від спалювання палива та використання електроенергії) порівняно із значеннями даного показника відповідно у паливних і електричних ковпакових печах.


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>