XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Усенко Ю.І., к.т.н., доц., Іванов В.І., Каюков Ю.М.,Моісейко Ю.В., Болюк С.В. ДОСЛІДЖЕННЯ ОКСИДУВАННЯ ДЕЯКИХ СТАЛЕЙ В АТМОСФЕРІ НАГРІВАЛЬНИХ І ТЕРМІЧНИХ ПЕЧЕЙ.

Усенко Ю.І., к.т.н., доц., Іванов В.І., Каюков Ю.М.,

Моісейко Ю.В., Болюк С.В.

Національна металургійна академія України, м. Дніпропетровськ,

Запорізька державна інженерна академія

ДОСЛІДЖЕННЯ ОКСИДУВАННЯ ДЕЯКИХ СТАЛЕЙ В АТМОСФЕРІ НАГРІВАЛЬНИХ І ТЕРМІЧНИХ ПЕЧЕЙ

 

Відомо, що під час теплової обробки вуглецевих і легованих сталей в печах з окислювальною атмосферою ступінь зневуглецювання поверхневого шару металу залежить від швидкості його оксидування [1].

У роботі розглянуто вплив попередньої обробки сталей 55СМ5ФА і ШХ15 водяним розчином сульфіду заліза та сірчаної кислоти на інтенсивність їхнього оксидування. Експерименти проводили на установці з автоматичним зважуванням зразків за методикою, наведеною у роботі [2].

Зразки діаметром 10 мм і товщиною 50 мм із початковою поверхнею, що не є зневуглецьованою, піддавали оксидуванню як в атмосфері продуктів спалювання газів, що містять вуглець, так і в атмосфері повітря за температури 800° С. За результатами експериментів одержували інформацію про змінювання маси зразків на одиницю їхньої поверхні.

Встановлено, що оксидування зразків сталі з попередньою обробкою поверхні здійснюється значно швидше, ніж оксидування зразків сталі з необробленою поверхнею. Наявність на поверхні зразків сульфіду заліза сприяє розпушуванню оксидної плівки та доступу кисню або двооксиду вуглецю до поверхні, що піддають оксидуванню. Оксидування зразків в атмосфері продуктів спалювання протікає інтенсивніше, ніж в атмосфері повітря, що свідчить про вищу термодинамічну активність двооксиду вуглецю та водяної пари за цієї температури, ніж кисню повітря. Наявність значного стрибка значень змінювання маси для зразків із попередньою обробкою поверхні в атмосфері повітря можна пояснити розтріскуванням оксидної плівки та появою відкритої поверхні, до якої вільно прямує кисень.

Як свідчать результати металографічних досліджень, на поверхні попередньо оброблених зразків, що піддавали оксидуванню в атмосфері продуктів спалювання, зневуглецювання не виявлене. На поверхні зразків, що нагрівали в атмосфері повітря, спостерігали наявність місцевого зневуглецьованого шару товщиною 0,1...0,2 мм.

Проведені дослідження показали, що під час оксидування зразків із обробленою поверхнею в атмосфері продуктів спалювання зневуглецьований шар металу повністю переходить у пухлу оксидну плівку, яка легко віддаляється від поверхні металу. Це дозволяє виключити проміжну операцію попередньої механічної обробки поверхні сталі перед калібруванням.

Література:

1. Окисление и обезуглероживание стали / Под ред. А.И.Ващенко. - М.: Металлургия, 1972. - 336 с.

2. Гузов П.А., Ольшанский В.М., Тайц Н.Ю., Шкиндер М.М. Об одном приближенном решении задачи нагрева массивных тел излучением // Известия Вузов. Черная металлургия. - 1970. - № 12. - С.145-146.


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>