XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Вечурко С.І. ЗАРОДЖЕННЯ ТА РОЗВИТК МОБІЛЬНИХ ЗАСОБІВ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ МАШИНИ НАФТОПРОДУКТАМИ В ПОЛЬОВИХ УМОВАХ.

Світлана Іванівна Вечурко

Національний аграрний університет (м.Київ)

ЗАРОДЖЕННЯ ТА РОЗВИТК МОБІЛЬНИХ ЗАСОБІВ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ МАШИНИ НАФТОПРОДУКТАМИ В ПОЛЬОВИХ УМОВАХ

Система технічного обслуговування машино-тракторного парку - це сукупність взаємодіючих об'єктів, призначених для повного і самостійного задоволення потоку заяв на технічне обслуговування і усунення несправностей, що виникають у машинах в процесі їх експлуатації [1].

Поряд з виробництвом сільськогосподарської техніки виникали не лише автопересувні майстерні, які виконували технічний огляд, технічне обслуговування машин, а й авто пересувні агрегати для заправлення тракторів і комбайнів нафтопродуктами.

Значний обсяг робіт у технічному сервісі сільськогосподарської техніки займає заправка паливо-мастильними матеріалами і водою. У 1939 році польова механізована заправка тракторів і двигунів комбайнів, яка пересувалась на кінній тязі, виконувала заправлення не лише пальним, а й водою та оливою, ємкість  дерев'яна бочка[2].

У Києві у 1940 р. був збудований заправочний візок, призначений для механізованої заправки тракторів однієї тракторної бригади нафтопродуктами, заправка тракторів проводилась у борозні[3].

На початку 1950-х років номенклатура засобів для перенесення та змішування мастила та оливи була така: бідони та відра, а також пересувні візки: пересувний візок з мірним насосом, пересувний візок з мірними балонами (Тут витрати оливи здійснювалися непорційним насосом, а лічильником і мірним балоном) [4].

Протягом 1960-1964 рр. ГОСНИТИ разом з філіями і опорними пунктами інституту створили обладнання і механізовані засоби для технічного обслуговування машино-тракторного парку АТУ-С, АТУ-А, , МЗ-3905Т[6], [7] , ГАРО[5].

АТУ-С- дозволяє механізувати найбільш трудоємкі операції технічного обслуговування і зовнішню мийку, заправлення мастильними матеріалами, мащення вузлів і агрегатів, промивання системи мащення і продування радіаторів двигуна, накачування шин, а також нанесення розігрітого захисного мастила на робочі органи машини при встановленні їх на зберігання.

АТУ-А змонтований на шасі автомобіля ГАЗ-63 чи ГАЗ-51. Центральна цистерна агрегату розділена на ємності: для дизельного масла, води, дизельного палива, веретенної оливи, відпрацьованих нафтопродуктів. На бічних сторонах агрегату розміщені відсіки, в яких знаходиться обладнання, пристрої, інструмент, деталі обмінного пункту.

Пересувний механізований заправочний агрегат МЗ-3905Т на тракторному причепі 2ПТС-4 призначений для заправки нафтопродуктами і водою тракторів та інших машин в польових умовах. Він агрегатується з тракторами "Білорусь" всіх моделей. Агрегат складається з компресора, насосу, фильтру ФДГ-30Т, солідоло-нагнітача ОЗ-1153, розподільних кранів, шлангів, лічильника дизельного палива 2СВШС-25 і  ємкостей для дизельного палива, оливи, бензину, автолу, солідолу і води.

Тиск і форму струмення води під час мийки регулювалась миючим пістолетом пересувної миючої машини ГАРО. Насос пересувної миючої установки міг живитись водою з водопровідної магістралі, резервуару чи колодця.

В 1965 році агрегат АТУ-ПМ був удосконалений. Розроблений спеціально нагрівальний пристрій, який дозволяв напротязі 50 хвилин нагрівати воду до температури 30-50°. Використання агрегату дозволяє виконання операцій технічного обслуговування за машинами в холодну пору року[8].

Впродовж 1970 р. було створено МЗ-3904, АТУ-ПД[9]. МЗ-3904 змонтована на шасі автомобіля ГАЗ-51 чи ГАЗ-63. Складається з трансмісії для приводу робочих органів, самовсмоктуючого центробіжного насосу, компресора від автомобіля ЗИЛ-164, шестирінчатого оливного насосу, нагнітача консистентної оливи ОЗ-1153 з механічним приводом, фільтру ФДГ-30Т для дизельного палива, барабана з роздавальним шлангом, електричного дистанційного показника рівня рідини в ємностях, лічильника метрометра 2-СВШС-25 для дизельного палива, роздавального крану.

АТУ-ПД вмонтований на авто причепі 2ПТС-4М, на ньому встановлене слідуюче обладнання: двигун внутрішнього згорання Д-300; компресор М-155-2; повітряний ресивер для зниження пульсації тиску; вакуумний ресивер з поплавковим клапаном механізму для запобігання попадання рідини в компресор при заправленні використанням вакууму; ємність для води; секційна цистерна для нафтопродуктів; бункер пневматичного нагнітача консистентного мастила; щит управління; рідинний нагрівач з пультом управління; ніша з відсіками для роздавальних рукавів і ніша для розміщення інструменту, пристроїв і знарядь; монтажний станок з лещатами. Секційна цистерна розділена на ємкості: промивна рідина, дизельне мастило, вода, трансмісії, автотракторного мастила, відпрацьованої промивної рідини.

Починаючи з 1995 року розроблені були  такі мобільні засоби: установка ОЗ-16350-ГОСНИТИ оливозаправляюча, вона призначена для механізованої видачі свіжої оливи двох сортів і збирання відпрацьованого, продування серцевин радіаторів і інших складових частин машин при очищенні і промиванні, для підкачування шин, нанесення рідких антикорозійних мастил, підкрашування поверхонь, змащування підшипникових вузлів, видача свіжої або збирання відпрацьованої оливи проводиться за допомогою насоса; установка ОЗ-9902А-ГОСНИТИ для змащування і заправлення техніки, видача нафтопродуктів проводилась під тиском повітря, а заправка місткостей - вакуумом[10].Із створенням нової сільськогосподарської техніки паралельно створюються нові методи технічного обслуговування. Вдосконалюються мобільні засоби, їх комплектація, а такох компактність інструменту, засобів, механізмів машин, якими здійснюється: ремонт, технічне обслуговування, діагностика.

 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Ленский А.В. Основные принципы системного подхода к проектированию системы технического обслужывания машинно-тракторного парка //Труды ГОСНИТИ.- 1977.- №54 С.3-5.

2. Андрианов К. Полевая механизованая заправка тракторов и двигателей комбайнов // Тракторист комбайнер.- 1939.- №12 С. 14-15

3. Порядок експлуатацыъ //Заправочний візок.-К.: Держ. видав. колгоспної і радгоспної літератури УРСР, 1940.- С. 1-10

4. Доброзракова Н. И. Інвентар для разноски масел и смазок // Смазочно-заправочный інвентар.- М-Ленинград.: 1951.- С. 157-174.

5. Цветков В.С. Автопередвижные ремонтние мастерские // Справочник по ремонту машинно-тракторного парка.‑М.: 1962.‑ №-2 С. 141-147

6. Оборудование и средства механизации для технического обслуживания машинно-тракторного парка колхозов и совхозов // Труды ГОСНИТИ .-1967.- №10 С. 114-125

7. Техническое обслуживание машинно-тракторного парка //Труды ГОСНИТИ .-1967.- №10 С. 110-114

8. Кузьмин П.И. Целинный филиал ГОСНИТИ к 50-летию октября // Труды ГОСНИТИ .-1967.- №12 С.156-157

9. Неткачев Г.М. Передвижные средства технического обслуживания // Организация технического обслуживания машин в хозяйстве.- М.: "Колос", 1971.- С. 58-66

10. Шмат К.І., Диневич Г.Ю., Карманов В.В. Засоби і обладнання загального призначення для ТО і ремонту машин // Технічне обслуговування і ремонт сільськогосподарської техніки.‑ Херсон.: 2004.- С. 24-34

 


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>