XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Верблюд Я. М. ПРАВОВА ПРИРОДА АДМІНІСТРАТИВНО-ГОСПОДАРСЬКОГО ШТРАФУ

Верблюд Я. М., студентка 4 курсу

Національної юридичної академії України ім. Ярослава Мудрого

ПРАВОВА ПРИРОДА АДМІНІСТРАТИВНО-ГОСПОДАРСЬКОГО ШТРАФУ

Останнім часом в України склалася ситуація за якої в науковій та публіцистичній літературі адміністративно-господарські штрафи розглядаються як начебто реакція держави на вчинення адміністративних правопорушень, хоча даний вид  відповідальності відноситься до адміністративно господарської, має специфічний механізм застосування, який не має нічого спільного з процесуальним режимом застосування адміністративних штрафів. Так в ст..27 КпАП України прямо передбачено, що на громадян і посадових осіб за вчинення адміністративних правопорушень накладається штраф як вид адміністративного стягнення[1].

Потреба з'ясування правової природи адміністративно-господарського штрафу зумовлена насамперед соціально-правовим значенням, оскільки чітке обґрунтування віднесення цих санкцій до певного виду юридичної відповідальності дасть змогу визначити й особливості процесуального порядку їх накладення, що у свою чергу запобігатиме зловживанням та забезпечить захист прав громадян на здійснення підприємницької діяльності.

У ст.. 239 ГК України серед видів адміністративно-господарських санкцій названо адміністративно-господарський штраф. Основні положення щодо штрафу як адміністративно-господарської санкції закріплено у ст. 241 ГК. У ч. 1 ст. 241 ГК адміністративно-господарський штраф визначено як грошову суму, що сплачується суб'єктом господарювання до відповідного бюджету у разі порушення ним встановлених правил здійснення господарської діяльності.

Дискусії, щодо правової природи адміністративно-господарських штрафів певною мірою породжені їх деякими спільними ознаками з адміністративними штрафами, а саме: публічним державно-обов'язковим характером, надходженням до державного бюджету, наявністю органів адміністративної юрисдикції (застосовуються уповноваженими органами державної влади або місцевого самоврядування), особливим порядком притягнення до відповідальносі, встановленням переліку діянь, за які накладаються стягнення, та відповідальність за них[2].

Порівняльний аналіз деяких матеріальних і процесуально-правових властивостей адміністративного та фінансового штрафів дає можливість виділити чимало суттєвих відмінностей, що підтверджують самостійний характер кожного з них.

По-перше, до адміністративної відповідальності притягують тільки фізичних осіб, а суб'єктами до яких застосовуються   адміністративно-господарські штрафи є  суб'єкти господарювання, визначення і перелік яких міститься у ст. 55 ГК.

По-друге, адміністративний штраф застосовується лише за вчинення винного адміністративного проступку, а адміністративно-господарський штраф може застосовуватися і без врахування вини порушника. Про винуватість суб'єкта господарювання свідчить сам факт вчинення діяння.

По-третє, метою застосування адміністративно-господарських штрафів є припинення правопорушення суб'єкта господарювання та ліквідація його наслідків, а відповідно Ст. 23 КУпАП адміністративне стягнення є мірою відповідальності і застосовується з метою виховання особи, яка вчинила адміністративне правопорушення

Підсумовуюче викладене, можемо зробити висновок, що адміністративно-господарські штрафи є заходами адміністративно-господарської відповідальності, правова природа яких зумовлена сферою господарювання та господарськими правовідносинами.

Література:

•1.     Коломлєць Т. Адміністративні та фінансові штрафи за законодавством України // Підприємництво, господарство і право. - 2001.  - № 8. - С.76.

•2.     Шевченко Н. Адміністративно-господарські штрафи як вид адміністративно-господарських санкцій// Підприємництво, господарство і право. - 2006.  - № 4. - С.75.


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>