XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Вербовський О.В., Качан Х.П. ШЛЯХИ УТИЛІЗАЦІЇ ОСАДІВ МІСЬКИХ СТІЧНИХ ВОД

Вербовський О.В., Качан Х.П.

Національний університет

ШЛЯХИ УТИЛІЗАЦІЇ ОСАДІВ МІСЬКИХ СТІЧНИХ ВОД

Проблема знешкодження та утилізації осадів стічних вод, які утворюються на каналізаційних очисних спорудах, посідає важливе місце в комплексі проблем захисту довкілля. Значна кількість осадів, висока їх вологість, наявність органічних сполук, здатність швидко загнивати, неоднорідний склад та змінювані властивості ускладнює утилізацію осадів.

При використанні сучасних технологій та обладнання можна утилізувати осади стічних вод, які містять цінні органічні і мінеральні речовини [1,2].

Внаслідок наявності у складі основної маси осадів токсичних хімічних речовин, головним чином, важких металів, їх утилізація в даний час не здійснюється. Це зумовлено тим, що стічні води надходять у міську каналізаційну мережу після недостатнього або взагалі без будь-якого очищення. Насамперед це відноситься до стічних вод гальванічних виробництв машинобудівних заводів.

Аналіз літературних джерел [3] показує, що раціональним шляхом утилізації осадів стічних вод є їх використання в зонах сільської місцевості та малих населених пунктів як добриво в сільському господарстві, якщо осади не містять в своєму складі токсичних речовин та іонів важких металів. Цінність осаду як добрива являється присутністю в його складі фосфору, азоту, калію. У співвідношенні з технічними умовами на осади для їх використання в сільському господарстві «старі» осади за вмістом важких металів є непридатними для використання на відміну від «молодих», бо вміст важких металів в них є у 2 - 16 меншим, ніж в «старих». Нешкідливе і широкомасштабне використання осадів стічних вод можливе при строгому контролю за якістю, дозами, умовами введення осадів у ґрунт. Польські дослідники утилізували високотоксичні осади міських стічних вод в підстилаючий шар дорожнього покриття [4].

Також запропоновано утилізувати осади стічних вод як наповнювач в асфальтобетон [5]. При приготуванні асфальтобетонної суміші мінеральний порошок замінюють наповнювачем з висушеного осаду стічних вод. Як наповнювачі в асфальтобетон можуть бути рекомендовані так звані «старі» осади стічних вод, віком не менше 10 років.

Вже багато років в країнах Європи та Америки практикують технологію обробки органічних відходів в так званих біогазових установках, основою яких являється метантенк. Для ефективної дії сирий осад має завантажуватися вже попередньо підігрітим і змішаним із забродженим осадом. Співвідношення суміші сирого осаду та забродженого осаду повинно складати приблизно 1:10. Біогазова технологія - це один з найефективніших способів знезараження та переробки органічних відходів різного походження, з одночасним отриманням біогазу, електроенергії та екологічно чистих добрив. В залежності від класу органічних речовин, що містяться в стічних водах, змінюється склад біогазу і частка метану в ньому.

Пропонуються також технології утилізації осадів стічних вод гальванічних виробництв. Основним завданням при утилізації шляхом, що утворюється при очищенні стічних вод гальванічного виробництва являється їх зневоднення. Також після застосування цієї технології, шлами  можна використовувати під час виробництва будівельних матеріалів, для виготовлення цегли, бетону та інших будівельних матеріалів [6].

У розвинених країнах дедалі більшу перевагу надається застосуванню осадів як добрив при озелененні міст, парків, автострад.

Разом з тим, необхідно замислитись над доцільністю та обережному використанні осадів міських стічних вод як добрив, оскільки наявність в них солей важких металів (кадмію, свинцю, міді та ін.), які здатні нагромаджуватись у ґрунті та рослинах, небезпечна, бо може призвести до вірусного та бактеріального зараження ґрунтів. 

З наведеного вище можна зробити такі висновки:

- розробка нових ефективних методів утилізації осадів міських стічних є екологічною проблемою, яка вимагає невідкладного рішення;

- для реалізації розроблених технологій слід застосовувати зневоднення осадів; - з токсикологічної точки зору, допускається використання осаду стічних вод як добрива в сільському господарстві, вміст важких металів в яких не перевищує допустимого рівня [7];

- використання осадів міських стічних вод вважається вигідним не тільки з екологічної точки зору, але й з економічної;

- обробку, знешкодження та утилізацію осадів стічних вод суттєво спрощують варіанти комплексного вирішення проблеми утилізації осадів стічних вод.

Література:

1. Полетаева. Т.Н.  Утилизация осадков сточных вод малых очистных сооружений // Вісник Харківської академії комунального господарства.-Харків: ХНАМГ,  2006.-№72.-С.151-154.                                       

2.  Евилевич А.З., Евилевич М.А. Утилизация осадков сточных вод. - Л.: Стройиздат, 1988. -248 с.

3. Ковальчук В.А. Очистка сточных вод. - Рівне: ВАТ « Рівненська друкарня», 2002. - 662 с.

4.  Обезвреживание отходов гальванических процессов // Мир науки. - 1990.- №2. - С.31-32.

5. Матвеева И.В., Дрозд Г.Я. Дифференцированный подход к утилизации накопления осадков сточных вод// Вісник Харківської академії комунального господарства.-Харків: ХНАМГ, 2003.-№51.-С.106-111.

6.Мовчан С.И., Бунин Н.И. Технология утилизации осадков гальванических производств// Вісник Харківської академії комунального господарства. - Харків: ХНАМГ, 2004.-№60.-С.148-151.

7. Добриво з осадів стічних вод : ТУ 204 України 76 -93 / Держ. комітет

  України з житл .- комун. господарства.- Харків, 1994. - С. 16.  

E-mail: hristinakachan@mail.ru,

            owerbow@polynet.lviv.ua.


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>