XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Вічева О.М. ПРОБЛЕМА СТАТЕВОГО ВИХОВАННЯ ШКОЛЯРІВ: КОМПЛЕКСНИЙ ПІДХІД

Вічева Ольга Михайлівна

Бердянський державний педагогічний університет

ПРОБЛЕМА СТАТЕВОГО ВИХОВАННЯ ШКОЛЯРІВ: КОМПЛЕКСНИЙ ПІДХІД

Проблема статевого виховання є однією з найбільш актуальних у загальному контексті основних напрямів виховної роботи. Загальнонауковий рівень методології передбачає орієнтацію в теоретичних основах статевого виховання з боку системно-структурного, діяльнісного та комплексного підходу.

Сутність комплексного підходу до статевого виховання полягає у взаємозв'язку всіх напрямів виховання дітей. А.С. Макаренко писав, що „ в питаннях статевого виховання вирішальними є не будь-які окремі засоби, а вся виховна робота, її картина в цілому "[1, с.409].

Статеве виховання пов'язане з моральним, фізичним, розумовим і трудовим. Цей зв'язок націлений на формування у дітей свідомості, почуттів та навичок поведінки.

У першу чергу статеве виховання пов'язане з моральним, тому що міжособистісні стосунки мають відповідати моральним вимогам нашого суспільства. У взаємовідносинах статей вирішальною є моральна основа: чесність, щирість, гуманізм, взаємоповага партнерів та ін. Зв'язок статевого виховання з моральним виявляється в ознайомленні дітей з елементарними поняттями моралі, роллю у суспільстві людей різної статі та орієнтації дітей на майбутню соціальну функцію.

Статеве виховання пов'язане з естетичним, наприклад, під час організації дозвілля слід враховувати переваги дітей залежно від статевих відмінностей. Цей зв'язок виявляється в ознайомленні дітей з етикетом, нормами поведінки, поняттями про красу. Естетичне виховання засобами мистецтва підвищує рівень культури міжособистісних стосунків.

Велике значення для правильного статевого виховання має його тісний зв'язок з трудовим. Слід мати на увазі, що надмірну сексуальність дітей можна зняти посильною працею. Також у процесі трудового виховання ми формуємо уявлення дітей про те, що праця людей різної статі має свою специфіку, яка пов'язана з фізіологічними особливостями й історичним аспектом розвитку людини: праця чоловіків традиційно припускає більш важке фізичне навантаження, ніж праця жінок.

Зв'язок статевого виховання з фізичним аналогічний: на заняттях фізкультури необхідний облік навантаження для дівчаток і хлопчиків, а також вибір вправ, що розвивають різні фізичні якості (статура, хода, динаміка рухів) та формують певне ставлення до стилю поведінки. Фізкультура та спорт зміцнюють нервову систему, сприяють формуванню режимних моментів, правильному фізичному розвитку, підсилюють увагу до особистої гігієни. Крім того, заняття фізкультурою послаблюють передчасний статевий потяг, переключають гормональну активність статевого дозрівання на іншу діяльність, що поліпшує фізичний і розумовий розвиток школярів.

У процесі формування системи знань зі статевого виховання виявляється його зв'язок з розумовим. В.О. Сухомлинський зазначав, що без розумового пізнання світу людини породжується емоційна убогість і спустошеність [2, с.330]. К.Д. Ушинський підкреслював, що в школі діти повинні постійно займатися серйозною розумовою працею, яка збагачуватиме їх інтелект [3, с.101]. Ці висловлювання вказують на те, що розумовий розвиток та інтелект удосконалюють духовний світ дитини та дають можливість контролювати статевий інстинкт.

Отже, статеве виховання школярів є невід'ємною частиною цілісного виховного процесу. Пов'язане з іншими напрямами виховного впливу, воно сприяє досягненню мети виховання в національній школі: психічному, фізичному, духовному та соціальному розвитку особистості учня.

Література:

1. Макаренко А.С. Педагогические сочинения: В 8 т. - М.: Педагогика,

1983. -Т.3: Педагогическая поэма. - 511 с.

2. Сухомлинский В.А. Избранные педагогические сочинения: В 3 т. - М.: Педагогика, 1981. - Т. 3. - 639 с.

3. Ушинский К.Д. Избранные педагогические произведения / Сост. Н.А.Сундуков. - М.: Просвещение, 1968. - 557 с.

e-mail: bajena_O@mail.ru


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>