XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Вихрущ Н.Б. ВИМОГИ ДО ІСПИТІВ ЗРІЛОСТІ У ГІМНАЗІЯХ УКРАЇНИ НА ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ

Вихрущ Наталія Богданівна
Львівський національний університет імені Івана Франка

ВИМОГИ ДО ІСПИТІВ ЗРІЛОСТІ У ГІМНАЗІЯХ УКРАЇНИ НА ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ

Вимоги щодо іспитів завжди були і залишатимуться предметом дискусій.
Мета даної розвідки полягає у аналізі та узагальненні вимог до іспитів зрілості у гімназіях України на початку ХХ століття.
Для отримання атестата чи свідоцтва зрілості до учня ставились наступні вимоги:
 З Закону Божого – певна обізнаність у Святому Письмі Нового Завіту, особливо у Святому Євангелії, ґрунтовне знання найважливіших засад догматичного і морального вчення церкви. Іспит обмежувався курсом 7 і 8 класів.
 З російської мови - у формі твору показати правильне розуміння запропонованої теми і вміння висловлювати свої думки зрозуміло, визначено, послідовно, без помилок; на усному іспиті - знання теорії словесності і вміння застосовувати правила для розбору уривків.
 З логіки – знання співвідношень між поняттями, твердженнями і висновками, головних властивостей аналітичного і синтетичного методів, доведених на прикладах.
 З латинської мови - ґрунтовні знання граматики, розуміння без використання словників та попереднього опрацювання вдома чи у класі граматики та видань з коментарями.
 З грецької мови – ґрунтовне знання етимології і основних правил синтаксису, розуміння творів Ксенофонта, Геродота, поем Гомера без використання словників та попереднього опрацювання вдома чи у класі. Для перекладу пропонувалися уривки без особливих мовних та змістових труднощів.
 З математики - навики у розв’язанні арифметичних, алгебраїчних, геометричних і тригонометричних задач, що не вимагали особливої винахідливості, навики належної уваги при обчисленнях, розуміння взаємозв’язку між усіма основними положеннями елементарної математики. У письмових роботах учні викладали не лише самі обчислення, а і міркування, за якими здійснювалися ці обчислення, щоб кожна задача була цілком пояснена якнайкоротше та з дотриманням суворої послідовності.
 З фізики і математичної географії – чітке розуміння основних положень про загальні властивості тіл, про закони рівноваги і руху, про тепло, світло, магнетизм, електрику, про головні явища сонячної системи.
 З географії – чітке уявлення про країни та їх розташування, річкові території, будову поверхні, знання основних розділів політичної географії, особливо географії Росії.
 З історії – чітке уявлення про хід загальної історії, особливо вітчизняної, грецької та римської історії.
 З нових іноземних мов – практичне знання граматики цих мов та легке розуміння німецького і французького мовлення, доказом чого був переклад неопрацьованих раніше частин німецьких і французьких прозаїчних творів розповідного і описового змісту без допоміжних матеріалів.
 З філософської пропедевтики та законознавства учням гімназій виставляли річні оцінки.
На початку ХХ століття спостерігалися певні позитивні зрушення у вимогах щодо іспитів зрілості у гімназіях України.
Література:
1. Елисеев В. Программы и правила всех классов мужских гимназий и прогимназий Министерства народного просвещения .- Одесса, 1910. –163 с
2. Маврицкий В. Правила и программы классических гимназий и прогимназий ведомства Министерства народного просвещения М. 1900, 232 с.

e-mail: v25natalka@yahoo.co.uk


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>