XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Вікирчак І.О. СЕМАНТИЧНІ ПОЛЯ У АВТОРСЬКОМУ ДИСКУРСІ МАРКА ТВЕНА

Вікирчак Ірина Олександрівна

Факультет іноземних мов ЧНУ ім. Ю. Федьковича

СЕМАНТИЧНІ ПОЛЯ У АВТОРСЬКОМУ ДИСКУРСІ МАРКА ТВЕНА

Авторський дискурс - особливе сполучення ідей, концепцій творця, відображення його світогляду, образного бачення світу та мислення, взаємодія відтвореної реальності з істинною індивідуальністю автора, хоча розбіжність між наміром, задумом митця та результатом творчості є звичайним явищем в історії літератури [1]. Критичне дослідження цілеспрямованої роботи письменника над мовою його витвору, вивченням введеного ним нового „вокабуляру", лексики відіграють не менш важливу роль, ніж висловлювання про творчість в листах, щоденниках та літературно-критичних статтях. Зміст витвору втілюється в складному комплексі його елементів, в їхній системі. Значення витвору мистецтва не може розглядатися ізольовано від тієї дійсності, в якій воно виникло [2].

В даній статті розглядаються семантичні поля та особливості їх використання автором у романі Марка Твена «Пригоди Тома Сойєра».

Розглядаючи стилістичні особливості тексту, не можна залишати без уваги такі особливості як: епоха, коли жив автор і та яка зображена у творі, варіанти мови та діалекти вжиті в тексті, етнокультурну приналежність, соціальний статус мовця і т.д. Візьмемо до уваги також стиль життя Тома Сойєра, дуже відомого персонажа у світовій літературі.

Досить поширеним у вищевказаному творі є нейтральне семантичне поле лексичних одиниць, які називають предмети, пов'язані темою домашнього господарства та дому: window, closetgarden, fence, stile і т.д. Так само як і категорія слів, які семантично об'єднуються довкола теми «школа»: Sunday-school, school, to spell, to read, to write, multiplication table, hookey, satisfactory.

У романі знаходимо численні приклади лексики, характерної для кримінальних та пригодницьких творів. Але у даному випадку більшість із них вживаються дещо з іронією, оскільки розбійницькі дії персонажів лише вигадка, лише частина дитячої гри. Серед них як іменники (robber, ambuscade, slogan, gang, spies, treasure, enemy, guns, swords), так і дієслова (to drown, to chase, to kill). Сюди також відносимо дієслово to lick з його розмовним значенням - подолати когось, взяти гору над кимось.

         Цікаво автор вводить у твір одиниці семантичного поля «релігія». Сюди належать такі слова як: to pray, deacon, Providence, cross, devil, spiritual gifts. Слово  church - «церква», хоча і належить до категорії слів, що відносяться до релігії, все ж вживається лише  у порівнянні, з метою опису іншого об'єкту, підкреслення його розміру та форми:

They were as tall as a tree and as big round as a church.

Вони були високі, як дерево, і такі ж великі й круглі, наче церква.

Також у контексті дитячої гри зустрічаємо слова та вирази, об'єднані темами «казка» та «магія». Прикладами є такі лексичні одиниці як: enchantment, magicians, genies, to tell fortune. Деякі вислови взяті з конкретних казок і є певною мірою алюзіями до них. Наприклад, вирази  to rub a lamp, to rub a ring, palace, diamonds, emperor's daughter вказують на звернення до казки «Про Аладіна та чарівну лампу».

Отже, аналіз лексики твору відіграє важливу роль у стилістичному дослідженні тексту. Розглядаючи авторський дискурс Марка Твена ми розглянули приклади та деякі особливості вживання лексичних одиниць, об'єднаних у такі семантичні групи як: «дім», «релігія», «казка», «магія», «школа».

Література:

•1.     Шевченко И.С., Морозова Е.И. Дискурс как мыслекоммуникативное образование//Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна. - 2003. - № 586. - С. 33-38.

•2.     Макаров М.Л. Основы теории дискурса. - М.: ИТДГК "Гнозис", 2003. - 280с.

e-mail: lilu5elem@ukr.net


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>