XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Вимоги до оформлення


ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТТІ:

До публікації приймаються статті проблемного, узагальнюючого, методичного характеру, оригінальних наукових, практичних досліджень, які раніше ніде не друкувались. Статті приймаються українською, російською або англійською мовами.

Обсяг тексту:
· від 7 до 24 сторінок формату А4, включаючи ілюстрації та таблиці

Обсяг публікації для оглядових статей не повинен перевищувати 1 друк. арк. (40 000 знаків, 24 сторінки), а для експериментальних - 0,5 друк. арк. (20 000 знаків, 12 сторінок). Статті загальним обсягом менше 7-ми сторінок редакцією розглядатися не будуть.

Міжрядковий інтервал - 1,5;
Поля тексту - 20 мм з усіх боків;
Абзац - 10 мм;
текст - шрифт Times New Roman;
розмір шрифту 14;
НЕ ДОЗВОЛЯЄТЬСЯ: підкреслювання в заголовках, підписах і надписах, автоматичні перенесення, література у вигляді кінцевих виносок, абзац пробілами, використання кольорових малюнків.

ЗАВАНТАЖИТИ ВСІ ВИМОГИ ОДНИМ ФАЙЛОМ НА НОВОМУ САЙТІ ЗА ПОСИЛАННЯМ http://int-konf.org/vimogi-do-oformlennya.html

ПО РЯДКАХ:

-перший рядок сторінки тексту (верхній правий кут сторінки, шрифт Times New Roman, розмір шрифту 14) - Секція, підсекція

-другий рядок сторінки тексту (по лівому краю сторінки, шрифт Times New Roman, розмір шрифту 14, напівжирний) - УДК (обов'язково); Посилання для визначення коду http://teacode.com/online/udc/index.html
-третій рядок сторінки тексту порожній

-четвертий рядок сторінки тексту (по центру сторінки, шрифт Times New Roman, розмір шрифту 14, напівжирний, всі прописні) - назва тексту;

- п'ятий рядок сторінки тексту (по лівому краю сторінки, шрифт Times New Roman, розмір шрифту 14, напівжирний) - ПІБ авторів (ТІЛЬКИ: прізвище + ініціали), науковий ступінь

-шостий рядок сторінки тексту (по лівому краю сторінки, шрифт Times New Roman, розмір шрифту 14) - місце роботи / навчання, країна, місто;

-сьомий рядок сторінки тексту - порожній;

- перед основним текстом - анотація мовою тексту (не менше 70 слів), а також ключові слова через «,» без « »; (вирівнювання по ширині сторінки, шрифт Times New Roman (Cyr), розмір шрифту 14, курсив)

- анотація та ключові слова повторюються також нижче російською та англійською мовами. Перед кожною анотацією подається прізвище авторів +ініціали, назва статті, назва ВУЗу, назва країни, назва міста (дивіться зразок оформлення тексту статті)

-основний текст - по ширині, шрифт Times New Roman, розмір шрифту 14;

-основний текст повинен містити Введення і Висновок;

-після основного тексту доповіді - порожній рядок;
- стандарт набору прізвищ та ініціалів: Петренко пробіл І. пробіл А.

-cписок літератури - «Література:» - вирівнювання по лівому краю, нижче сам список літератури - вирівнювання по ширині, шрифт Times New Roman (Cyr), розмір шрифту 14 (посилання на літературу оформляються: [1, с.1], (згідно вимог ВАК). Зразок оформлення списку літератури: Zrazok

-«References:» - повторюється нижче «Література» англійською мовою (якщо джерело було видано англійською мовою) або в транслітерації (якщо джерело було видано тільки українською чи російською мовою; Для транслітерації україномовного тексту рекомендуємо використовувати сайт http://translit.kh.ua/#passport 

Для транслітерації російськомовного тексту сайт http://shub123.ucoz.ru/Sistema_transliterazii.html


 


ОФОРМЛЕННЯ МАЛЮНКІВ, ТАБЛИЦЬ, ФОРМУЛ:
-Обтікання Малюнка повинно бути «В тексті»: (в меню MSWord: Формат малюнка / Положення / Обтікання / У тексті).

-Блок-схеми повинні бути єдиним малюнком або об'єкти схеми - об'єднані: (у меню MSWord: виділити Малювання / Групувати)- Рис.1 «назва»

- під малюнком, по центру, шрифт Times New Roman, розмір шрифту 14, напівжирний- посилання по тексту - (рис.1)

- «Таблиця» - по правому краю, шрифт Times New Roman, розмір шрифту 14, напівжирний.

-Назва таблиці - по центру, шрифт Times New Roman, розмір шрифту 14, напівжирний - посилання по тексту

- (табл.1);
- формули можуть бути оформлені у MS Equation 3.0

- по центру, праворуч номер формули (1)- посилання по тексту - (1)

- розмір шрифту в малюнках, графіках, діаграмах,таблицях - 12 або 14 Times New Roman
-кількість табличного матеріалу повинна бути доречною
- рисунки, виконані у MS Word, потрібно згрупувати, вони повинні бути єдиним графічним об"єктом
- статті з кольоровими рисунками не приймаються!!!

ЗАВАНТАЖИТИ ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ СТАТТІ

ЗАВАНТАЖИТИ ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ ЗАЯВКИ

ЗАВАНТАЖИТИ ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ СПИСКУ ЛІТЕРАТУРИ


ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ЗАЯВКИ НА УЧАСТЬ У КОНФЕРЕНЦІЇ:

•1. Прізвище, ім'я, по-батькові (українською, російською та англійською мовами)


•2. Вчений ступінь, звання (якщо є, українською мовою)

•3. Повна назва заклада - місце роботи або навчання кожного автора в називному відмінку, країна, місто (російською та англійською мовами). Якщо всі автори статті працюють в одному закладі, можна не вказувати місце роботи кожного автора окремо.

•4. E-mail кожного з авторів

•5. Кореспондентська поштова адреса з ПІБ отримувача для відправки матеріалів (одна на всіх авторів)

Формат адреси:
ПІБ отримувача
(якщо відправляється на ВУЗ, то назва ВУЗу та кафедри)
вулиця, номер будинку, номер квартири
місто, (селище), область
поштовий індекс

•6. Телефон в міжнародному форматі набора (один на всіх авторів)

•7. Кількість збірників

•8. Розділ наук

•9. Назва статті

УМОВИ УЧАСТІ

1. Матеріали направляються в електронному вигляді

2. Робочі мови конференції - українська, російська, англійська.

3. На електронну адресу: intkonf@gmail.com; необхідно надіслати:

1.Текст статті. (з виконанням всіх вимог до оформлення) (файл з розширенням doc)
2. Заявка, окремим файлом (дивіться розділ сайту Вимоги до оформлення) (файл з розширенням doc)
3. Відскановану копію документа про сплату оргвнеску (файл з розширенням pdf, jpg, png, gif)

4. Файли мають бути названі за прикладом: Стаття_Петренко; Заявка_Петренко; Чек_Петренко.

5. Після надсилання матеріалів оргкомітет обов'язково відповідає на Ваш лист підтвердженням про отримання матеріалів.

6. Вартість публікації у збірнику для учасників з України складає:

7 стор. - 350 грн., 8 стор. - 380 грн., 9 стор. -410 грн. і т. д. (30 грн. за кожну наступну сторінку).

Оплата за видання збірників надсилається: на р/р 26003052747067 у ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК",

м. Київ, МФО 300711, ЗКПО 2766510047, одержувач: ФОП Савченко Вікторія Анатоліївна. Призначення платежу: оргвнесок. Без ПДВ.