XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Вірлич Є.М. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ТА ПРОБЛЕМИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ РИНКУ ФОРЕКС В УКРАЇНІ

Вірлич Євгенія Михайлівна

Управління Державного казначейства України у м. Херсоні

ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ТА ПРОБЛЕМИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ РИНКУ ФОРЕКС В УКРАЇНІ

Термін «Форекс» (від англ. ForEx, Forex, або FOREX - скорочення від FOReign EXchange, що перекладається як «міжнародний валютний обмін») прийнято використовувати для позначення взаємного обміну валют, що вільно конвертуються, а не всієї сукупності валютообмінних операцій. Зазвичай використовується сполучення «ринок Форекс» (англ. Forex Market), чим підкреслюється саме ринковий, а не адміністративний принцип регулювання котирувань.

Для більш детального розгляду проблем державного регулювання операцій на ринку Форекс розглянемо більш детально особливості роботи на ринку.

Головна відмінність роботи на ринку Форекс від роботи на інших секторах фінансового ринку, яке і пояснює підвищений інтерес до нього, полягає в можливості купівлі і продажу іноземних валют у відсутності повної суми, необхідної для проведення операцій. Для укладення угоди клієнтові необхідно внести лише початкову маржу, після чого він має можливість укладати операції, об'єм яких може в 50-100 разів перевищувати первинний об'єм засобів. Це так зване "плече" (leverage), надає банк або інша кредитна організація, куди клієнт вносить гарантійну маржу.

Серед основних учасників ринку Форекс виділяють:

1. Комерційні банки. Вони проводять основний обсяг валютних операцій. На світових валютних ринках найбільший вплив мають великі міжнародні банки, щоденний обсяг операцій яких сягає мільярдів доларів. Це такі банки, як Deutsche Bank, Barclays Bank, Union Bank of Switzerland, Citibank, Chase Manhattan Bank, Standard Chartered Bank та інші. Їх основною відмінністю є великі обсяги угод, які можуть призвести до значних змін у котируванні або в ціні валюти. Зазвичай великі гравці поділяються на «биків» і «ведмедів». «Бики» - це учасники ринку, які зацікавлені у підвищенні вартості валюти; «ведмеді» - це учасники ринку, які зацікавлені в зниженні вартості валюти. Зазвичай ринок перебуває у стані рівноваги між «биками» і «ведмедями», і різниця котирувань валют коливається в досить вузьких межах. Однак, коли «бики» або «ведмеді» "беруть верх", котирування курсів валют змінюються досить різко і значно.

2. Фірми, що здійснюють зовнішньоторговельні операції. Компанії, що беруть участь у міжнародній торгівлі, пред'являють стійкий попит на іноземну валюту (в частині імпортерів) і пропозицію іноземної валюти (експортери), а також розміщують та залучають вільні валютні залишки в короткострокові депозити. При цьому, дані організації прямого доступу на валютний ринок, як правило, не мають і проводять конверсійні й депозитні операції через комерційні банки.

3. Компанії, що здійснюють закордонні вкладення активів  (Investment Funds, Money Market Funds, International Corporations). Дані компанії, представлені різного роду міжнародними інвестиційними фондами, здійснюють політику диверсифікованого управління портфелем активів, розміщуючи кошти в цінних паперах урядів і корпорацій різних країн. На дилерському сленгу їх називають просто фондами або funds; найбільш відомі: фонд "Quantum" Джорджа Сороса, що проводить успішні валютні спекуляції, а також фонд "Dean Witter". До даного виду фірм належать також великі міжнародні корпорації, що здійснюють іноземні виробничі інвестиції: створення філій, спільних підприємств тощо.

4. Центральні банки. Їх головним завданням є валютне регулювання на зовнішньому ринку - а саме, запобігання різких стрибків курсів національних валют, з метою недопущення економічних криз, підтримки балансу експорту-імпорту тощо. Центральні банки мають прямий вплив на валютний ринок. Їх вплив може бути як прямим - у вигляді валютної інтервенції, так і непрямим - через регулювання обсягу грошової маси і процентних ставок. Їх не можна відносити до «биків» чи до «ведмедів», так, як вони можуть грати як на підвищення, так і на зниження виходячи з конкретних завдань, що стоять перед ними в даний момент. Національний Банк може виступати на ринку в одиночку, для надання впливу на національну валюту, чи узгоджено з іншими, для проведення спільної валютної політики на міжнародному ринку або ж для спільних інтервенцій. Найбільший вплив на світові валютні ринки мають: центральний банк США - Федеральна Резервна Система (US Federal Reserve або коротко FED), центральний банк Німеччини - Бундесбанк (Deutsche Bundesbank) і Великобританії - Банк Англії (Bank of England, званий також Old Lady).

5. Валютні біржі. У ряді країн з перехідною економікою функціонують валютні біржі, у функції яких входить здійснення обміну валют для юридичних осіб та формування ринкового валютного курсу. Держава зазвичай активно регулює рівень обмінного курсу, користуючись компактністю біржового ринку.

6. Валютні брокерські фірми. В їх функцію входить зведення покупця і продавця іноземної валюти і здійснення між ними конверсійної або позичково-депозитної операції. За своє посередництво брокерські фірми стягують брокерську комісію у вигляді відсотка від суми угоди.

7. Приватні особи. Фізичні особи проводять широкий спектр неторгових операцій в частині зарубіжного туризму, переказів заробітної плати, пенсій, гонорарів, покупки і продажу готівкової валюти.

Ринок Форекс відрізняється від інших фінансових ринків світу тим, що його учасником фактично може стати хто завгодно із доволі невеликими попередніми внесками (депозитом). Для участі в ринку не вимагається ані спеціальної освіти, ані великого стартового капіталу, ані потужної матеріальної бази. Але якщо вдаватись до особливостей функціонування самого ринку і роботи трейдера на ньому, то можна дійти висновку, що без спеціальної (економічної) освіти на ринку Форекс працювати доволі важко.

Контроль за проведенням валютних операцій в Україні здійснює Національний банк України (НБУ). Однак вільного необмеженого проведення конвертацій них операцій законодавство України не передбачає. Станом на вересень 2009 року В Україні також немає законодавчої основи для маржинальної торгівлі. Через особливості валютного і податкового законодавства зареєстровані в Україні дилінгові центри зазвичай не мають юридичного права на надання фінансових послуг. Найчастіше вони існують на основі ліцензії на здійснення букмекерської діяльності. Більшість же великих дилінгових центрів мають іноземну реєстрацію, а місцеві представництва не несуть жодної юридичної відповідальності або ж у них взагалі відсутня офіційна реєстрація. Клієнт подібної компанії зазвичай не має реальної можливості яким-небудь чином оскаржити її дії та отримати юридичний захист у конфліктних ситуаціях.

Враховуючи той факт, що останнім часом торгівля на ринку Форекс стає дедалі більш популярною в Україні, доцільно було б розширити повноваження НБУ стосовно регулювання операцій на Форекс, зокрема створити відповідні органи виконавчої влади. Прикладом існування таких органів можуть бути Британське Управління з фінансового регулювання і спостереження (англ. Financial Services Authority, FSA) та Комісія із ф'ючерсної торгівлі товарами» (англ. Commodity Futures Trading Commission, CFTC) у США. Окрім того, у США велику роботу із розробки правил торгів, умов надання брокерських послуг і розв'язання конфліктних ситуацій здійснює неурядова Національна ф'ючерсна організація (англ. National Futures Association, NFA). Ця організація також збирає і аналізує спеціальну звітність, що її зобов'язані надавати брокери - члени асоціації. До вимог NFA прислухаються не тільки у США, тому що американські приватні трейдери і фонди  не будуть відкривати рахунки в компанії, яка цих вимог не виконує.

Проблема функціонування ринку Форекс в Україні полягає іще й у тому, що потенційні гравці мають дуже високий ступінь ризику не тільки незахищеності в разі виникнення спірних питань, а ще й шахрайства з боку дилінгових центрів, які фактично є посередниками між трейдером, банком і ринком. Виходить, що реального захисту не мають ані трейдери, ані ті, хто забезпечує їхню роботу на ринку.

Література:

1. Вильямс. Л. Долгосрочные секреты краткосрочной торговли. - М. - 2006.

2. NFA. Официальное сообщение об изменениях в правиле RULE 2-43 относительно обработки приказов на рынке FOREX. 13 апреля 2009 (англ.).

3. Рулетка по имени ФОРЕКС, «Зеркало недели», № 6 (635) 17 февраля 2007 г.

e-mail: jennie86@mail.ru


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>