XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Власенко К.В., Лимар О.Ф. РИНОК СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ В УКРАЇНІ: СУЧАСНИЙ СТАН, ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

Власенко Катерина Владиленівна

Науковий керівник Лимар Олена Федорівна

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ

РИНОК СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ В УКРАЇНІ: СУЧАСНИЙ СТАН, ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

Сучасний етап розвитку світової економіки та міжнародник відносин, процеси ринкової трансформації національної економіки, входження України до системи світових господарських зв'язків зумовлюють необхідність розвитку страхового ринку з урахуванням світового досвіду та національних особливостей. [1] Існуюча в Україні система соціального захисту населення викликає справедливі нарікання. Адже незабезпечені верстви населення, на сьогодні, фактично позбавлені права на страховий захист життя та здоров'я. Загострюються протиріччя між обсягами державних гарантій щодо системи соціального забезпечення й страхування населення та можливостями їх бюджетного фінансування Зростання ризику в усіх сферах людського життя та господарської діяльності зумовлює необхідність захисту громадян від можливих втрат та розподілу збитків серед широкого загалу. Закономірність тут така: чим більше суб'єктів охоплено страхуванням, тим менше воно коштує окремій особі. Страхування у ринковій економіці ґрунтується на попередньому створенні страхових фондів із страхових внесків та на відшкодуванні збитків потерпілим-учасникам.

Страхування життя є підгалуззю особистого страхування, також різновидом як добровільного, так і обов'язкового страхування. Сьогодні в Україні практикуються три основні програми страхування життя:

•·      ризикове страхування життя, тобто страхування на випадок смерті, страхування від нещасних випадків, захворювань та інвалідності;

•·      змішане страхування життя: накопичувальне страхування з одночасним страховим захистом на випадок смерті з метою забезпечити певний капітал до потрібної дати (приміром, для придбання будинку, навчання у вузі, весілля тощо);

•·      пенсійне страхування: накопичувальне страхування для забезпечення додаткового періодичного (приміром, щомісячного) доходу протягом певного терміну чи довічно, після виходу на пенсію або досягнення певного віку .

Договори змішаного страхування життя укладаються з громадянами віком від 16 до 75 років строком на 3, 5, 10, 15 або 20 років. Розмір страхової суми визначає страхувальник.

Отже, згідно з Законом України  „Про страхування" (в редакції Закону № 2745-ІІІ (2745-14 ) від 04.10.2001р.) страхування життя - це вид особистого страхування, який передбачає обов'язок страховика здійснити страхову виплату згідно з договором страхування у разі смерті застрахованої особи, а також, якщо це передбачено договором страхування, у разі дожиття застрахованої особи до закінчення строку дії договору страхування та (або) досягнення застрахованою особою визначеного договором віку. Умови договору страхування життя можуть також передбачати обов'язок страховика здійснити страхову виплату у разі нещасного випадку, що стався із застрахованою особою, та (або) хвороби застрахованої особи.

Аналізуючи показники можна помітити, що валові страхові платежі (премії, внески) при страхуванні життя за 2010 рік становили 906,5 млн. грн., що на 9,6% більше, ніж за 2009 рік (2009 р. - 827,3 млн. грн. Станом на 31.12.10 застраховано 2 890 205  фізичних осіб. Розмір валових страхових виплат із страхування життя за 2010 рік  становив 52,6 млн. грн., що на 16,1% менше в порівнянні з 2009 роком. [2] Успішний розвиток страхування життя визначається багатьма умовами, головною з яких є наявність страхового інтересу серед потенційних клієнтів страхових компаній. Саме цей інтерес визначається кількістю матеріальної зацікавленості при покупці тієї чи іншої страхової послуги, що може задовольнити потреби людини.  В той же час,  незважаючи на те, що українські споживачі страхових послуг віддають перевагу страхуванню у вітчизняних компаніях, а українські страховики вже мають солідний практичний доробок, достатні страхові резерви, надійних перестраховиків в особі провідних компаній світу, все-таки домінують на ринку страхування життя України страхові компанії, які є представниками іноземних страховиків або інвесторів. Для того, щоб страхування життя в Україні отримало додатковий імпульс розвитку, необхідно дозволити страховим компаніям укладати договори страхування у вільноконвертованій валюті, що забезпечило б надійніше зберігання коштів страхувальників і дозволило б виплачувати гарантований інвестиційний дохід. Необхідно також удосконалити методику формування резервів зі страхування життя, запровадити податкові пільги для страхових компаній при інвестуванні коштів страхувальників. Страхувачі повинні працювати в таких же умовах, як і державний Пенсійний фонд.

Отже, страхування життя є одним з найважливіших видів соціального захисту та важливим джерелом інвестування в економіку країни. Тривала економічна криза в Україні призвела до різкого падіння рівня життя більшості населення.  У людей практично немає вільних коштів для того, щоб скористатися послугами страхових компаній, які здійснюють страхування життя. Крім того, потрібно відновити довіру до страхової галузі як інституту соціально-економічного захисту, інформуючи населення про стан страхового ринку і рівень державного контролю за його діяльністю, проводити роз'яснювальну роботу про необхідність і економічну доцільність страхування. Щоб хоча б частково змінити ситуацію, яка склалася на ринку страхування життя терміново необхідно вжити ряд рішучих заходів, основними серед яких є: розробити прозорі засади діяльності страховиків України; прийняти законодавчі акти, які б змінили діючу систему оподаткування та дозволили підприємствам включати витрати на страхування життя своїх працівників до валових витрат, що забезпечить соціальний захист працюючих; законодавчо врегулювати питання захисту заощаджень громадян за довгостроковим страхуванням життя, здоров'я та пенсійним страхуванням. Саме держава перш за все повинна бути зацікавлена в розвитку страхування життя. По-перше, тому що страхування життя є джерелом довгострокових інвестиційних ресурсів, яких так бракує для підйому вітчизняної економіки. По-друге, тому що страхові компанії із страхування життя доповнюють систему захисту та підтримки рівня життя громадян за рахунок самих громадян, і, таким чином, тягар соціального забезпечення населення перерозподіляється між державою та ринком страхування. По-третє, значущим фактором ролі держави щодо розвитку страхування життя є створення нових робочих місць, бо страхування життя є основою договорів страхування, що укладаються лише при наявності страхового посередника, який проводить з клієнтом персональну і довготривалу роботу, за що отримує від страхової компанії комісійну винагороду. [3]

Література:

•1.  Ляшенко Н. В. Ринок страхування життя в Україні: тенденції та європейський досвід / Ляшенко Н. В. // Збірник наукових праць Кіровоградського Національного Технічного Університету. - 2010. - №18(2). - С. 45 - 52.

•2.   Ісайкіна О. Д. Сучасний стан і перспективи розвитку ринку страхування життя в Україні / Ісайкіна О. Д. // Економіка і держава. - 2010. - №3. - С. 30 - 38.

•3.   Татаріна Т. В. Ринок страхування життя в Україні: проблеми та перспективи розвитку / Татаріна Т. В. // Наука й економіка. - 2010. - №2. - С. 93 - 99.

e-mail: katerinavlasenko@rambler.ru


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>