XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Волошина М.С., Пірог І.І. МОВНА АКТУАЛІЗАЦІЯ КОНЦЕПТУ БЛАКИТНИЙ (BLAU) У НІМЕЦЬКІЙ ТА УКРАЇНСЬКІЙ МОВАХ

Студентка ІV курсу

КНУ імені Михайла Остроградського

Волошина Марія Сергіївна

Науковий керівник, доцент, зав. кафедри перекладу КНУ імені Михайла Остроградського

Пірог Інна Іванівна

МОВНА АКТУАЛІЗАЦІЯ КОНЦЕПТУ БЛАКИТНИЙ (BLAU) У НІМЕЦЬКІЙ ТА УКРАЇНСЬКІЙ МОВАХ

Феномен кольору - предмет вивчення багатьох фундаментальних наук і складова багатьох мистецтв. Однак дотепер  колір не має загальної концепції в межах однієї науки. Колір відіграє значну роль у житті суспільства. Концептами кольору в лінгвістиці займалися Жаркинбекова Ш.К., Упорова С.О., Бєлявська Є.Г., Вежбицька А., Залєвська А.А., Кульпіна В.Г. та ін.

Актуальність даного дослідження полягає в необхідності детального розгляду концептосфер носіїв різних мов на предмет втілення концепту БЛАКИТНИЙ (BLAU) для встановлення і порівняння співпадіння чи неспівпадіння мовних конотацій. Робота виконана у руслі останніх досягнень в області сучасної когнітивістики, стилістики та теорії перекладу.

Об'єкт дослідження - концепт БЛАКИТНИЙ в українській і BLAU у німецькій мовах.

Предмет дослідження - способи мовної актуалізації концепту БЛАКИТНИЙ (BLAU) у німецькій та українській культурах, дослідження яких, а також встановлення спільних і відмінних лінгвокультурологічних значень, і обумовлює мету дослідження.

Намагаючись передати певні поняття і сталі вирази засобами іншої мови, перекладачі часто стикаються з труднощами, основою яких є неспівпадіння асоціацій, пов'язаних з тим чи іншим виразом. Це пояснюється тим, що в основі понять тієї чи іншої мови лежать концепти.

Слідом за З.Д.Поповою і І.А.Стерніним вважатимемо, що концепт - це позначення одиниці національної когнітивної свідомості, що модулюється лінгвістичними засобами. Поняття концепту використовується для модулювання і опису національної концептосфери [6, с.10].

Проблеми дослідження окремих концептів у сучасній лінгвістиці є настільки складними, різноманітними й багатими, що вимагають постійного більш глибокого проникнення в їх сутності. До таких концептів можна віднести концепт БЛАКИТНИЙ (BLAU).

Ми розглядатимемо даний концепт з лінгвокультурологічної точки зору, тобто досліджуватимемо мовні одиниці концепту як елементи національної лінгвокультури у їх зв'язку з національними цінностями і національними особливостями цієї культури. Так, колір може сприйматися як об'єкт почуття (добре-погано), відображати настрій, стан, моральні якості [5, с.16].

В якості універсального прототипу блакитного кольору, що задає його концептуальний зміст, є небо. Це підтверджують матеріали асоціативних експериментів. Першою за частотністю реакцією на слово БЛАКИТНИЙ (СИНІЙ) у носіїв української та інших європейських мов є небо [2, с.257]. Це підтверджують матеріали асоціативних експериментів [3, с.35]. Асоціації з небом породжують уявлення про необмеженість, безкінечність, обумовлюють зв'язок блакитного (синього) кольору з концептами ПРОСТІР, ДАЛЬ, ГЛИБИНА.

Так, в українській мові слово БЛАКИТНИЙ означає колір з довжиною хвилі приблизно від 450 до 485 нанометрів, діапазон між зеленим і синім, ближче до синього, а також розбавлений, бляклий синій колір [8] . Але беручи до уваги його культурні та етнографічні асоціації, треба зазначити наступне:

•1.     Блаки́тна ба́рва - барва неба, одна з барв українського національного прапора, що єднає блакить неба з жовтиною достиглого збіжжя, на яке така багата українська земля.

•2.     Блакитна барва символізує справедливість, лояльність, добру славу, добре походження - світ душі:

Як небо блакитне - нема йому краю,
Так душі - почину і краю немає...
(Пантелеймон Куліш)

•3.     Блакитний - колір мрії та ідеальності. Звідси поняття «Голуба мрія» (тобто прекрасна і недосяжна), блакитний злодюжка з «Дванадцяти стільців» у І. Ільфа і Є. Петрова (тобто злодюжка, який мучився розкаяннями совісті після крадіжок), блакитне волосся Мальвіни з казки «Буратіно»

•4.     Матеріальним «втіленням» блакитного кольору вважається камінь топаз.

•5.     "Блакитне паливо" - газ. Згораючи світиться блакитним.

•6.     Біло-блакитні - традиційні кольори футбольного клубу Динамо (Київ)

•7.     Біло-голубі - прихильники В. Януковича та Партії регіонів на президентських та парламентських виборах в 2004-2006 роках

•8.     Голубий - гомосексуаліст на жаргоні - в Росії та в Україні з початку 1980-х рр.

Як стверджують результати соціологічного дослідження відомої служби "Соціс-Геллап", блакитний визнаний найбільш приємним  кольором для громадян України. Наведемо ці дані:

•1.     Блакитний -31% опитаних

•2.     Зелений -23%

•3.     Червоний -20%

•4.     Синій -10%

•5.     Фіолетовий 7%

•6.     Жовтий - 5% [7].

В українському фольклорі зустрічаємо такі вирази:

Блакитний, як небо

Блакитна кров (панська, шляхетська кров, аристократичний рід)

Блакитний день (ясний, безхмарний)

У німецькій мові:

•1)    синій; блакитний; лазурний, лазоревий

blaue Babys - синюшні діти (з вродженим тяжким пороком серця)

die blaue Blume - синя квітка (символ ідеалу, мрії у німецьких романтиків)

blaue Ferne - поет. туманна даль

ein blauer Fleck - синець

Blauer Husten - кашлюк (рос. коклюш)

Karpfen blau - карп відварний

ein blauer Lappen - розм. синенький, папірець у 100 марок

blaue Lippen - посинілі губи

blaue Milch - знежирене молоко

blaue Ringe um die Augen - синці під очами

blauer [blaues] Vitriol - хім. мідний купорос, кристалічна мідь

er hat ein blaues Auge - у нього синець під оком, у нього підбите одне око

er war blau im Gesicht vor Kälte - обличчя його посиніло від холоду

blau werden - (по)синіти

es wurde ihm grün und blau vor den Augen - в очах у нього потемніло, у нього круги пішли під очами; він зомлів

blau machen - синити

blau brennen - горіти синім полум'ям; випромінювати блакитний колір

der Stoff ist blau gestreift - матерія в синю [блакитну] полоску

2) розм. п'яний, нетверезий

blau sein - бути (абсолютно) п'яним

blau wie ein Veilchen [wie eine Strandhaubitze] - фам. п'яний в дим

blaue Bohne - розм. ружейна пуля

der blaue Brief - розм. повідомлення про звільнення (з роботи, у відставку); лист учителя батькам невстигаючого учня (того, що завинив)

blaue Jungs - розм. матроси

der Blaue Peter - мор. розм. прапор Р міжнародного зводу сигналів (такий, що дозволяє вихід з гавані)

Blauer Heinrich - воєн. жарг. густа перлова каша; розм. мучний суп; каша на знятому молоці; розм. зняте [знежирене] молоко

j-n grün [braun] und blau schlagen - розм. побити кого-н. (до синців)

j-n blau und blaß ärgern ≈ розм. розізлити, доводити кого-н. до (рос.) белого каления

er ärgerte sich grün und blau - розм. він весь позеленів від люті

na, so blau! - розм. невже (ти думаєш, що) я такий дурень?!

blau reden - брехати

blauer Zwirn - розм. горілка

j-n blau anlaufen lassen - розм. обманювати, обводити кого-н. навколо пальця

j-m blauen Dunst vormachen - розм. (рос.) втирать очки кому-л.

sein blaues Wunder erleben [sehen] - розм. надивитися див, наслухатися казок

blauer Montag - розм. вільний від роботи понеділок [день тижня]; відгул

blauen Montag machen - розм. прогулювати, не виходити на роботу

vom blauen Affen gebissen sein - розм. бути не в своєму розумі

Таким чином, концепти БЛАКИТНИЙ (BLAU) як компоненти національної лінгвокультури в українській мові часто зустрічаються у позитивних виразах,  не беручи до уваги поодинокі випадки, що можуть викликати негативні асоціації, тоді як у німецькій мові майже половина досліджених виразів несуть негативне забарвлення.

         Отже, даний концепт є досить поширеним і часто вживаним в обох мовах і може бути досліджений з точки зору інших аспектів.

Література:

•1.     Бусел В.Т. Великий тлумачний словник сучасної української мови / Бусел В.Т. - К.: Ірпінь: ВТФ «Перун», 2004. - 1440 с.

•2.     Вежбицкая А. Обозначения цвета и универсалии зрительного восприятия / Вежбицкая А. - М.: Познание, Русские словари, 1997. - 290с.

•3.     Кульпина В.Г. Теоретические аспекты лингвистики цвета как научного направления сопоставительного языкознания / Кульпина В.Г. - М.: Автореф. дис., 2002.- 31с.

•4.     Лепинг Е.И. Большой немецко-русский словарь по общей лексике /  Лепинг Е.И., Страхова Н.П., Филичева Н.И. - М.: Русский язык-Медиа, 2004.

•5.     Попова З.Д.  Лингвистика и межкультурная коммуникация. Золотая серия / Попова З.Д., Стернин И.А. - М.: АСТ: Восток-Запад, 2007. - 314с.

•6.     Попова З.Д. Введение в когнитивную лингвистику / Попова З.Д., Стернин И.А. - Кемерово: Графика, 2005. - 146с.

•7.     Попова З.Д. Язык как национальная картина мира /  Попова З.Д., Стернин И.А. - Воронеж: Истоки, 2000. - 59 с.

•8.     Блакитний колір. Вікіпедія. http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%80&oldid=5692226.

 

e-mail: voloshinaM17@yandex.ru

 


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>