XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Волошинович В.М. ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ДИСТАЛЬНИХ ФАЛАНГ КІСТОК СТОПИ ДІВЧАТОК У ВІЦІ ВІД 1 ДО 16 РОКІВ

Волошинович В.М.
асистент кафедри судової медицини та медичного законодавства
Івано-Франківського державного медичного університету

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ДИСТАЛЬНИХ ФАЛАНГ КІСТОК СТОПИ ДІВЧАТОК У ВІЦІ ВІД 1 ДО 16 РОКІВ

Визначення віку особи при дослідженні жертв терористичних актів, техногенних катастроф, природних катаклізмів є важливим завданням в судово-медичній експертній практиці [1]. З метою визначення загальних фенотипічних ознак людини використовується широкий комплекс досліджень, серед яких найбільшого поширення набув рентгенографічний метод [2].
Тому метою нашого дослідження було оцінити сучасні терміни появи точок скостеніння, час початку синостозування, розвиток синостозування у вигляді зрощення епіфіза з діафізом і завершення синостозування епіфіза з утворенням повного синостозу кісток дистальних фаланг пальців стопи в дітей, які проживають на території України.
Було вивчено 166 рентгенограм стоп практично здорових дітей жіночої статі в період від 1 до 16 років. На рентгенограмах вивчались терміни появи точок скостеніння в проксимальних епіфізах дистальних фаланг І, ІІ, ІІІ, IV та V пальців стопи, час початку, розвитку та завершення синостозування епіфіза з утворенням повного синостозу.
Аналіз рентгенограм проводився по кожному році життя. Встановлено, що ядро скостеніння в дистальній фаланзі І пальця стопи вперше виявляють у віці одного року в 55% дівчаток, ІІ пальця - 9% у віці 2 роки, ІІІ пальця - 13% у віці 3 років, ІV пальця - 40% у віці 4 роки, V пальця стопи - 40% у віці 4 роки.
Початок синостозування вперше спостерігається в проксимальному кінці дистальної фаланги І пальця стопи в 25% дівчаток у віці 7 років, ІІ пальця стопи - 33% у віці 7 років, ІІІ пальця стопи - 29% у віці 7 років, ІV пальця стопи - 14% у віці 7 років, а V пальця стопи - 10% у віці 8 років.
Розвиток синостозування у вигляді зрощення епіфіза з діафізом у проксимальному кінці дистальної фаланги І пальця стопи визначається в 11% дівчаток у віці 4 роки, ІІ пальця стопи - 10% у віці 5 років, ІІІ пальця стопи - 13% у віці 4 роки, ІV пальця стопи - 11% у віці 4 роки, а V пальця стопи - 14% у віці 7 років.
Завершення синостозування епіфіза з утворенням повного синостозу виявлено в проксимальному епіфізі дистальних фаланг І, ІІ, ІІІ, ІV, V пальців стопи в усіх дівчаток у віці 15 років.
Отже, дистальні фаланги в сучасних умовах завершують своє формування у віці 15 років у дівчаток, що, згідно даних Н. С. Косинської [3], відбувається у віці 11 років. Фаланги, формування яких відбувається швидше, будуть коротші від тих, які формуються в більш пізні терміни, що, ймовірно, підтверджує теорію акселерації.
Література:
1. Михальчук Н. М. Особливості старіння під’язикової кістки за даними рентгенологічного дослідження / Н. М. Михальчук // Проблеми остеології.- 2001.- Т. 4, № 1-2.- С. 106-108.
2. Значение общих и специфических признаков при судебно-медицинской идентификации личности морфологическим методом / А. Х. Аманмурадов, Ю. И. Пиголкин, Д. В. Богомолов [и др.] // Судебно-медицинская экспертиза.– 2003.– № 1.– С. 33–37.
3. Косинская Н. С. Развитие скелета стопы и голеностопного сустава (рентгеноанатомическое исследование) / Н. С. Косинская // Вестник рентгенологии и радиологии.– 1958.– № 1.– С. 27–38.

e-mail: v_voloshyn@go.com


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>