XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Вольська В.В. Особливості мотивації праці фермерів.

Рубрика: Економіка

Вольська Вікторія Валентинівна, аспірант

Державний агроекологічний університет м.Житомир

Особливості мотивації праці фермерів

 

Підвищення ефективності функціонування фермерських господарств в сучасних ринкових умовах, в першу чергу, залежить від праці й здібностей фермера. При цьому ефективність праці фермера, тобто вміння його забезпечити високі показники виробничої діяльності фермерського господарства значною мірою залежить від його мотивації.

Дану проблему вивчають українські вчені-економісти О.Бугуцький, В.Дієсперов, 3.Кирпаль, О.Ковалюк, М.Малік, М.Поліщук, П.Саблук та інші. Як вважає О.Ковалюк, кожен українець ментально, психологічно є підприємцем і готовий братися за справу [1]. Надання можливості фермерам на практиці реалізувати свій підприємницький потенціал набуває важливе значення в формуванні мотиваційного механізму.

До системи мотивів, які активізують трудову діяльність фермерів відносимо почуття господаря, власника. М.Поліщук [2] у своїх наукових працях розкриває проблему відродження селянина як повноправного господаря, власника, вільного підприємця та громадянина. Саме від господаря, який є власником майна, землі та результатів праці, а не від машини, залежить ефективність та прибутковість господарської діяльності.

За даними соціологічного опитування 96,2% фермерів Житомирської області працюють на перспективу подальшого розвитку фермерського господарства, що є позитивним в мотивації праці. Для 93% респондентів фермерство є основним джерелом доходів. 82% фермерів вважають фермерство основним заняттям свого життя, 18% опитаних займаються фермерським підприємництвом за сумісництвом. Майже половина фермерів (47%) дали відповідь, що частково задоволені роботою в фермерських господарствах, 35% - повністю задоволені, 18% - не задоволені. Фермери до своєї роботи ставляться з великою відповідальністю, про це свідчать результати опитування, фактор відповідальності має рівень 84%. Необхідно зазначити, що основна частина фермерів працює із задоволенням, натхненням, відповідальністю; результати від такої праці будуть набагато вищими порівняно з примусом. Оскільки, робота, що задовольняє - внутрішньо мотивує фермерів.

Поняття важливості праці тісно пов'язано із системою цінностей виконавця. Робота може бути цікавою і захоплюючою, але люди будуть залишатися незадоволеними доти, поки вони не відчують, що їхня робота представляє важливість і її необхідно виконати. На запитання: "Чи відчуваєте Ви важливість своєї праці?", - позитивну відповідь дали 72% фермерів. Тобто, більшість фермерів відчувають важливість власної праці, що є важливим мотивом до якнайшвидшого виконання роботи при гарній її якості.

Отже, мотивація праці фермерів - проблема невідкладна й потребує якнайшвидшого вдосконалення й пристосування до об'єктивних умов сучасності. Підвищення рівня мотивації в фермерських господарствах призведе до підвищення ефективності трудової діяльності фермера, а як наслідок, до підвищення кінцевих результатів господарювання. Необхідно організувати допомогу фермерам в створенні іміджу фермерського укладу, створити ефективну систему мотивації з допомогою об'єднання зусиль науки, освіти і державної підтримки.

 

Література:

1. Ковалюк О.М., Лех Г.А., Реверчук С.К. Сімейні господарства України: принципи, механізми, перспективи. Навч. посіб. / За ред. С.К. Реверчука. - К.: Атіка, 2002. - 176с.

2. Поліщук М.П., Гуменюк А.О. Матеріальне стимулювання праці - важливий фактор ефективної діяльності сільськогосподарських підприємств // Реформування економіки і управління в умовах ринкових відносин: сутність, проблеми, перспективи. - Рівне: „Тесіс", 1998. - С. 55-56.

e-mail: v_volska@mail.ru


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>