XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION (19-21.04.2018)

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Воробйова А. І., Дзюба Т. А. ПРОБЛЕМА ЕКОЛОГІЧНОГО ВИХОВАННЯ МОЛОДІ

Воробйова Анастасія Ігорівна
Науковий керівник: Дзюба Тетяна Анатоліївна
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ

ПРОБЛЕМА ЕКОЛОГІЧНОГО ВИХОВАННЯ МОЛОДІ

Людина з'явилася на світ, як частинка природи, і тому її існування повністю від природи й залежить. Споконвіку, беручи дари, люди розуміли, що отримають значно більше, якщо берегтимуть природу. У наш час постала гостра екологічна проблема через те, що люди не замислюючись над наслідками своїх вчинків, вирішили підкорити природу собі, стати господарями всього, що вона створила. [1]

Тому питання захисту довкілля стало актуальним і потребує негайного вирішення шляхом екологічного виховання всього населення, а особливо підростаючого покоління, адже саме вони отримають екологічну проблему у спадок.
Занепокоєні ситуацією, що склалася на планеті, провідні вчені, письменники, мислителі докладають величезних зусиль у пошуках заходів для екологічного виховання сучасної молоді, яка живе в період бурхливого розвитку науки і техніки та демографічного вибуху. Проблемою підвищення екологічної культури молоді займаються такі вчені, як : Абалкіна І.Л., Моткін І.О., Куркуленко С.С., Курняк Л.Д., Науменко Н.В.
Український педагог, публіцист, письменник В.Сухомлинський писав: « гадаю, що школа майбутнього повинна найповніше використовувати для гармонійного розвитку людини все, що дає природа і що зможе зробити людина для того, щоб природа служила їй. Уже через це ми повинні берегти і поновлювати природні багатства, які маємо». І дійсно, ми повинні не тільки використовувати всі дари природи, а й поновлювати їх, адже тільки таким чином ми зможемо віддати те, що ми постійно забираємо в рідної землі.
 Особливу роль в екологічному вихованні, основи якого закладаються з раннього віку, відіграє родина. У дитини поступово формується бережливе ставлення до природи. Цей процес поширюється спочатку у школі,а потім у вищому навчальному закладі. Одними з базових завдань, що стоять перед вихователями та викладачами усіх рівнів, є виховання любові дитини до Вітчизни і, як наслідок, бережливе ставлення до рідної природи. [2]

Неперервна екологічна освіта організовує виховання від дитинства до глибокої старості. Відповідальне ставлення молоді до природи передусім залежить від тих знань з екології, які вони набули протягом навчання. Звісно, теоретичні знання мають бути закріплені практичною діяльністю у формі дебатів, рольових ігор, дискусій. Але проблема екологічного виховання молоді полягає не тільки в недостатній кількості екологічних знань, а й у вихованні любові до природи, бажанні зберегти і примножувати її. Для цього потрібно не тільки відчувати співпереживання до всього живого, а й постійно формувати в собі такі моральні якості у ставленні до природи, як доброта, піклування.

З метою екологічного виховання молоді у вищих навчальних закладах повинно бути присутнім поєднання аудиторних занять з безпосереднім спілкуванням з природою (екскурсії, трудові екологічні практикуми, польові табори тощо). Ефективними формами виховання студентів також є: проведення екологічних фестивалів, охорона природних об'єктів, парків, проведення природоохоронних акцій, фестивалів, виставок, що допоможуть їм усвідомити всю необхідність та важливість захисту навколишнього середовища; проведення власної дослідницької роботи студентів, коли вони самостійно розв'язуватимуть проблеми, знаходитимуть відповіді на питання і, таким чином, міцно закріплюватимуть знання. Це дасть змогу студентам розв'язувати різні життєві ситуації, самостійно приймати рішення та нести за них відповідальність. Адже рівень екологічної вихованості визначається не тільки тим, що знає молодь про правила поведінки в природному середовищі, а також тим, наскільки її емоційні хвилювання пов'язані з навколишнім середовищем, різноманітною діяльністю в ньому.

Екологічне виховання підростаючих поколінь в сучасних умовах мають бути спрямоване, в першу чергу, на зміну ставлення самої людини до свого здоров'я, а потім і до навколишнього середовища як необхідної умови його збереження. [3]

Тобто, якщо людина бажає зберегти своє здоров'я як найдовше, вона повинна з повагою ставитися до навколишнього середовища, тим самим проявляючи екологічне виховання.

Отже, у юному віці через спілкування з природою молодь повинна бути готовою захищати її від негативних навколишніх факторів . Природні багатства небезмежні, тому сучасна молодь має усвідомлювати необхідність екологічного виховання, освіти та бережливого ставлення до тих надзвичайно великих дарів, які дарує нам природа.

Література:

•1.     Бойчук Л Д., Соломенно Е.М., Бугай О.В. Екологія і охорона навколишнього середовища: Навч. посіб. - Суми: Університетська книга, 2003. - С. 284

•2.     Федоренко О.І., Тимочко Т.В., Ткач В.Н. Питання екологічного виховання та освіти населення// Екологічний вісник. - 2005. -  №3. - С.16.

•3.     Морозова Л. Виховання екологічної культури особистості /Л.Морозова// Вища освіта України. - 2001. - №2. - С. 88-92.


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>