XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Вороной К.В. ОЦІНКА ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ МИКОЛАІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ ДЛЯ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТОРІВ

магістр, Вороной Кирило Валерійович

Миколаївський державний аграрний університет

ОЦІНКА ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ МИКОЛАІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ ДЛЯ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТОРІВ

У сучасних умовах розвитку економіки іноземні інвестиції відіграють особливу роль серед форм міжнародного руху капіталу, оскільки вони є найважливішим засобом забезпечення структурних зрушень у народному господарстві, технічного прогресу, підвищення якісних показників господарської діяльності на мікро- і макрорівнях. Активізація інвестування є одним із найдійовіших механізмів соціально-економічних перетворень, визначає процес розширеного відтворення. Сьогодні від ефективності інвестиційної політики залежить стан виробництва, положення та рівень технічного оснащення основних фондів підприємств народного господарства, можливості структурної перебудови економіки, рішення соціальних та екологічних проблем.

Ефективність сучасного економічного розвитку будь-якого суб'єкта господарювання нерозривно пов'язана із підвищенням інвестиційної привабливості підприємств як для залучення іноземних інвестицій, так і для міжрегіонального перерозподілу інвестиційних ресурсів.

Аналіз вітчизняних та іноземних публікацій дає змогу зробити висновок, що в науковій літературі не сформовано єдиного трактування поняття «інвестиційна привабливість підприємства».

Пилитяк А. В.  визначає інвестиційну привабливість як інтегральну характеристику окремих підприємств як об'єктів майбутнього інвестування з позиції перспективності розвитку виробництва й обсягів збуту продукції, ефективності використання активів, їх ліквідності, стану платоспроможності та фінансової стійкості. Дане трактування є більш суттєвим, тому що інтегральна характеристика підприємства дає змогу інвестору зіставити її із власними інвестиційними цілями та зробити висновок про доцільність вкладання коштів.

Миколаївська область є привабливим для інвестування регіоном на півдні України завдяки значному промисловому і науково-технічному потенціалу, вигідному географічному положенню, розвинутій транспортній інфраструктурі, високому освітньому рівню населення, висококваліфікованим трудовим ресурсам, наявності природних багатств, доступності до ринків країн СНД, Європи, Азії й Африки.

Промисловий комплекс Миколаївщини має великий потенціал, свідченням чого є виробництво на підприємствах області майже 40% продукції суднобудування України, понад 70% державного виробництва газових турбін, більше 80% обсягів виробництва глинозему (сировини для виробництва алюмінію), близько 10% електроенергії України (в тому числі близько 21,5% електроенергії виробленої атомними станціями України), 7% цементу, близько 17% шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів та понад 45% фруктових соків вироблених на території України.

Родючі південні чорноземи Миколаївської області сприяють вирощуванню великих врожаїв зернових культур, винограду, овочів, соняшнику та інших сільськогосподарських культур. Питома вага зернових та зернобобових культур області у загальнодержавному обсязі становить 5,4%, соняшнику - 8,6%, овочів - 4%.

Туристично-рекреаційний комплекс Миколаївщини представлений національним археологічним заповідником «Ольвія»,  чорноморськими  курортними зонами  Коблева та Очакова,  регіональними  ландшафтними парками «Гранітно-степове Побужжя» і  «Кінбурнська коса», в яких щорічно відпочивають сотні тисяч гостей з усіх регіонів України та багатьох країн світу.

 Інвестиційній привабливості  Миколаївського регіону сприяє розвинута транспортна інфраструктура, науково-технічний потенціал та сучасні інформаційні та енергетичні мережі.

 Однією із стратегічних задач соціально-економічного розвитку регіону є розвиток транспортного потенціалу Миколаївської області. Географічне розташування області на вході до внутрішніх водних шляхів, розгалужена потужна транспортна система, до складу якої входять всі види транспорту (залізничний, морський, річковий, автомобільний, авіаційний та  трубопровідний), наявність судноплавних водних артерій - все це відіграє провідну роль для розвитку Миколаївського транспортного (інтермодального) вузла.

Науковий комплекс Миколаївської області представлений 16 вищими навчальними закладами, які щорічно випускають більш ніж 12 тисяч фахівців.

На сьогодні в області успішно реалізують інвестиційні проекти компанії зі світовим ім'ям: PepsiCo, Dyckerhoff, SunInterbrew, РусАл.

На початок 2010 року загальний обсяг прямих іноземних інвестицій в економіці області становив 172,9 млн дол., що у розрахунку на одну особу населення складає 145,1 доларів США.

Переважна більшість інвестицій сконцентрована в обласному центрі (близько 88%), решта надходжень - у містах Вознесенську, Очакові, Первомайську, Березанському, Вознесенському, Жовтневому, Кривоозерському, Миколаївському, Первомайському та Снігурівському районах (від 0,1% до 8% загального обсягу інвестицій).

В умовах постійного підвищення цін на енергоресурси промислові підприємства поновлюють виробничі фонди та вводять енергозберігаючі технології у виробництво, що є стимулом для збільшення обсягів інвестицій. Цьому сприятиме прийнятий Закон України "Про внесення змін до Закону України "Про спеціальні режими інноваційної діяльності технологічних парків" та інших законів України, що стимулюватиме імпорт інвестиційної продукції шляхом фінансової підтримки та надання цільових субсидій для реалізації проектів технологічних парків у вигляді безвідсоткового кредитування, звільнення від ввізного мита при ввезенні нового устаткування, обладнання, комплектуючих, матеріалів тощо.

Література:

•1. http://invest.mk-oda.gov.ua/

•2. Статистичний збірник "Інвестиції зовнішньоекономічної діяльності" / Державний комітет статистики України; За ред. Л.М. Овденко. - Київ, 2010. - 62 с.


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>