XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION (19-21.04.2018)

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

В.О.Скачков, В.І.Іванов, Г.В.Карпенко, С.В.Болюк, Ю.В.Моісейко ПРО ОСОБЛИВОСТІ ДЕФОРМУВАННЯ ПЛАСТИНЧАСТОГО ПІРОЛІТІЧНОГО ГРАФІТУ.

В.О.Скачков, В.І.Іванов, Г.В.Карпенко, С.В.Болюк, Ю.В.Моісейко

Запорізька державна інженерна академія

ПРО ОСОБЛИВОСТІ ДЕФОРМУВАННЯ ПЛАСТИНЧАСТОГО ПІРОЛІТІЧНОГО ГРАФІТУ

Процес одержання пластинчастого піролітичного графіту характеризується схильністю даного матеріалу до розшаровувань і появи тріщин, що спричинює необхідність розробки технологічних методів, які виключають наявність таких дефектів.

Під час одержання піролітичного графіту можлива поява поверхневих дефектів у вигляді тонких відшаровувань або тріщин, паралельних поверхні, які за термохімічною усадкою втрачають стійкість та обломлюються.

У шаруватій структурі піролітичного графіту виникає напружений стан з високим рівнем напружень міжшарового зрушення, які є джерелом утворення дефектів вільних поверхонь.

Утворення дефектів у піролітичному графіті залежить від досконалості мікроструктури, яка, в свою чергу, визначається чистотою реакторного газу, стабільністю його концентрації та геометричної форми поверхні осадження. Піролітичний графіт відтворює рельєф поверхні та має фізико-механічний зв'язок з її структурою. Рівень міцності зчеплення даного матеріалу з підкладкою і її термічна стабільність мають вирішальне значення для процесу створення дефектів під час охолоджування піролітичного графіту після його осадження.

Для перевірки впливу типу підкладки проведено комплекс експериментів, в якому осадження піролітичного графіту реалізоване на різних типах вуглеграфітових матеріалів (МПГ-7, ЕГ, УКПМ-К, УКПМ-Е, низькощільний високопоруватий ТІБ). Кращої якості піролітичного графіту сягають на підкладках із МПГ, УКПМ-Е та ТІБ. Проте всі зразки мали неплощинність, значення якої збільшувалося у 1,5...3,0 рази після відділення від підкладки.

Механізм формування неплощинності піролітичного графіту можна подати таким чином. За температури його осадження (більше ніж 1800° С) підкладка знаходиться у стані об'ємного поширення. Під час осадження піролітичного графіту він міцно зв'язується з підкладкою та наростає на неї, знаходячись у структурно-напруженому стані. Піролітичний графіт осідає на всіх вільних поверхнях підкладки, охоплюючи її жорстким панциром. Під час охолоджування відбувається усадка підкладки та пірографітової оболонки із зменшенням об'єму та лінійних розмірів. Якщо усадка підкладки є меншою ніж усадка піролітичного графіту, то охолоджений піролітичний графіт знаходиться у стані розтягування, яке після його зрізання з підкладки додатково посилюється та приводить до викривлення пластин. Якщо усадка підкладки є більшою ніж усадка піролітичного графіту, то під час охолоджування у локальних зонах підкладки відбувається відривання від неї піролітичного графіту та реалізація процесу утворення тріщин.

Встановлено, що пластини піролітичного графіту, осаджені на ТІБ, мали найменші викривлення поверхні, яке обумовлене низькими пружними характеристиками та характеристиками міцності зазначеного вуглеграфітового матеріалу.

Таким чином, проведеним дослідженням встановлено вплив швидкості осадження піролітичного графіту, тиску усередині термохімічного реактора, витрати реакторного газу та рівня стабільності температури на характеристики зазначеного матеріалу.

 


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>