XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Вовк О.М. ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ПІДПРИЄМСТВ АВІАЦІЙНОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ

Магістр, Вовк Ольга Миколаївна
Національний авіаційний університет

ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ПІДПРИЄМСТВ АВІАЦІЙНОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ

Інвестиційний потенціал авіапідприємства (ІПА)— це організована сукупність внутрішніх та зовнішніх економічних можливостей та ресурсів, які створюють умови для розвитку та забезпечують реалізацію стратегічних і тактичних цілей підприємства в сфері інвестиційної діяльності. В цьому визначенні відображено найбільш характерні ознаки ІПА, а саме:
- охоплює сукупність економічних можливостей та ресурсів (фінансових, трудових), які можуть бути в наявності у підприємства, або можуть бути мобілізовані на зовнішньому ринку в залежності від макроекономічної ситуації, яка склалася на ринку капіталу в країні, регіоні, окремій галузі;
- ІПА не можна ототожнювати з інвестиціями через те, що потенціал характеризує певний стан, який реалізується через механізм інвестицій на підприємстві;
- використання інвестиційного потенціалу передбачає наявність у авіапідприємства системи стратегічних і тактичних цілей, де в першу чергу пріоритет повинен надаватися цілям розвитку.
В основі аналізу ІПА лежить аналіз власних інвестиційних можливостей та можливостей залучення зовнішніх інвестицій, які визначається інвестиційною привабливістю. В процесі прийняття управлінських рішень щодо джерел фінансування проектів розвитку авіапідприємства у випадку забезпеченості власним ІПА необхідність залучення зовнішніх інвестицій відпадає.
Авіаційна галузь в Україні має досить великий потенціал, який дістався нам у спадок ще з часів СССР. Його складають не лише авіаційні заводи, а й наявність кадрів та високорозвиненої наукової бази для галузі. Задіяти їх та максимально ефективно використати – мета яка допоможе підняти не лише галузь, а й численні дослідницькі установи, фундаментальну науку[15,16,17]. На сьогоднішній день необхідно провести модернізацію обладнання та існуючих методів управління. Значну частку галузі зайняли авіаперевізники, що за часи незалежності налагодили міжнародні зв’язки та мають доступ до закордонних та вітчизняних фінансових активів та конкурентні переваги на українському ринку.
Умови здійснення виробничо-господарської діяльності підприємствами авіаційної галузі визначаються загальними тенденціями, що наведені в таб. 1.
Таблиця 1.

Аналіз стану авіаційної галузі

Існуючі проблеми

Заходи для їх вирішення

Перспективи розвитку

Потенціал галузі складають не лише авіаційні заводи, а й наявність кадрів та високорозвиненої наукової бази для галузі. Задіяти їх та максимально ефективно використати – мета яка допоможе підняти не лише галузь, а й численні дослідницькі установи, фундаментальну науку. Заводи-гіганти, хоча і не є досить ефективними за сучасними стандартами, проте можуть стати осередками розвитку не лише інвестиційного ринку, а й науково-дослідницького потенціалу країни, міжнародних зв’язків, тощо.
Крім того, при здійсненні інвестиційної діяльності авіапідприємствами необхідно пам’ятати про певні особливості, а саме:
- великі масштаби виробництва та необхідність залучення значних коштів,
- довгостроковий характер інвестиційних вкладень,
- значні амортизаційні відрахування і, поряд з тим, високий рівень зносу основних фондів,
- значна частка підприємств державної форми власності, що є перешкодою для приватного інвестування,
- залежність від національного розвитку та обсягів ВВП,
- низьку конкуренцію всередині країни та конкурентоспрожність на закордонних ринках.
Отже, авіаційна галузь на сьогоднішній день, не дивлячись на певні перешкоди, динамічно розвивається та потребує інвестицій для модернізації та оновлення. Таким чином, можна стверджувати, що авіапідприємства досить привабливі для інвестицій, а деякі з них мають високий інвестиційний потенціал.
Література:
1. Краснокутська Н.С. Потенціал підприємства: формування та оцінка: Навчальний посібник. – Київ: Центр навчальної літератури, 2005. – 352 с.
2. Ростислав Мараев “Шаг вперёд, два на месте (Серийное производство авиатехники в Украине сегодня) – Авиация и время
3. Виктор Беляев «Гражданская авиация на рубеже столетий» – Авиация и время.


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>