XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Войцехівський О.Л. ОСОБЛИВОСТІ ЦІЛЬОВОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ОФІЦЕРІВ-ПРИКОРДОННИКІВ

Войцехівський Олексій Леонідович

кафедра прикордонного контролю Національної академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького

  ОСОБЛИВОСТІ ЦІЛЬОВОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ОФІЦЕРІВ-ПРИКОРДОННИКІВ

Для якісної організації цільової підготовки майбутніх офіцерів-прикордонників (ЦПМОП) необхідним є пакет нормативно-методичних документів. Він розробляється за певною послідовністю й складається з професіограм спеціальностей ЦПМОП, доповнень до державного освітнього стандарту, навчальних планів, навчальних програм і тематичних планів навчальних дисциплін.

Модуль фахівців - це сформована за завданням замовника група курсантів, які навчалися за певними напрямами підготовки з метою кадрового забезпечення органів охорони державного кордону для вирішення, як  правило, комплексних завдань з охорони державного кордону на сухопутних, морських (річкових) та повітряних ділянках, особливо при технічному переоснащенні, впровадженні прогресивних технологій прикордонного контролю. При цьому фахівцям, що входять до модулю, доводиться одночасно у взаємозв'язку вирішувати управлінські, транспортні, технологічні й інші проблеми. Основною умовою забезпечення на практиці цільової модульної й диференційованої підготовки майбутніх офіцерів-прикордонників є розробка індивідуальних навчальних планів.

Результати аналізу висновків із сучасних психолого-дидактичних досліджень дозволяють виділити три блоки факторів (соціологічний, психологічний і педагогічний), що впливають на підвищення навчальної успішності. Урахування цих факторів в освітньому процесі дозволяє сформувати високий рівень професійної спрямованості, навчальної активності й самоорганізації навчальної діяльності курсантів.

Результати дослідження класичної моделі психологічної структури особистості дозволяють виділити чотири категорії професійно-важливих якостей (ПВЯ) майбутніх офіцерів-прикордонників (інтелектуальні, соціально-функціональні, індивідуально-психологічні й індивідні), що визначають успішність навчальної діяльності курсантів. На основі запропонованих ПВЯ автором визначено, апробовано й адаптовано комплекс психолого-діагностичних процедур, що дозволяють оптимізувати процес відбору кандидатів до груп ЦПМОП.

Розроблена педагогічна технологія ЦПМОП включає певний порядок й оптимальну послідовність організації навчального процесу в зазначених групах на основі інтенсифікації навчання, його індивідуалізації й диференціації.

Індивідуалізацію навчання курсантів груп ЦПМОП забезпечено за рахунок навчання за індивідуальними навчальними планами і програмами, активної участі майбутніх офіцерів-прикордонників в науково-дослідних роботах, блокової системи побудови навчальних дисциплін, організацією факультативів, практикумів, удосконалення форм індивідуальної самостійної роботи й інших видів додаткових занять, розробкою нових навчально-методичних матеріалів.

Для інтенсифікації навчання ми використовували професійно спрямований навчально-методичний інструментарій, всебічно застосовували технічні засоби навчання в поєднанні з педагогічною майстерністю викладачів.

Для профільної диференціації застосовувалися результати аналізу стажування в органах охорони державного кордону, враховувалася успішність курсантів з навчальних дисциплін, безпосередньо пов'язаних з їх майбутньою професійною діяльністю, виконання курсових і дипломних проектів курсантами старших курсів.

Література:

•1. Інструкція з організації, планування та ведення навчально-виховного процесу в Нац. акад. Держ. прикордон. служби України ім. Б. Хмельницького. - Хмельницький : Нац. акад. ДПСУ, 2004. - 14 с.

•2. Кучеренко, А. А. Педагогічні основи вдосконалення професійної підготовки прикордонників в умовах службової діяльності : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / А. А. Кучеренко. - Хмельницький, 2005. - 250 с.

•3. Максименко, С. Д. Морально-психологічне забезпечення службової діяльності Прикордонних військ України : підручник / С. Д. Максименко, Б. М. Олексієнко. - Хмельницький : Вид-во Нац. акад.ПВУ, 2001. - 448 с.

•4. Райко, В. В. Високі морально-ціннісні якості офіцера-прикор­донника - запорука досконалої професійної служби / Райко В. В. // Збірник наукових праць № 23. Частина II. / гол. ред Снігерьов О. П. - Хмельницький : Вид-во НАПВУ, 2002. - С. 171-175.

 

e-mail: Alex.76_76@mail.ru

 


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>