XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Возгрін С.Ю. ЩОДО ПИТАННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ РІШЕНЬ КОНСТИТУЦІЙНОГО СУДУ УКРАЇНИ

Возгрін Святослав Юрійович

Національний університет «Юридична академія України ім. Ярослава Мудрого»

ЩОДО ПИТАННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ РІШЕНЬ КОНСТИТУЦІЙНОГО СУДУ УКРАЇНИ

          Конституційний Суд України, як єдиний орган конституційної юрисдикції, посідає особливе місце в системі органів державної влади. Здійснюючи офіційне тлумачення Конституії України та даючи виновки щодо конституційності законів та інших правових актів, він забезпечує дотримання верховенства права та інших конституційних принципів, згідно з якими функціонує держава та суспільство. Конституційний Суд України, через свій високий моральний авторитет та фахову компетентність універсалізує розуміння правових положень та шляхом прийняття актів надає цьому праворозумінню обов'язкову силу, здійснюючи таким чином контроль за легітимністю актів органів державної влади. В цьому аспекті "болючим питанням" постає  реалізаціїя рішень Конституційного Суду України.

         Обов'язок виконання рішень Конституційного Суду закріплений Конституцією України (ч. 2 ст. 150). Відповідно до ст. 69 Закону України "Про Конституційний Суд України" рівною мірою обов'язковими до виконання є рішення і висновки Конституційного Суду України. Правова регламентація порядку реалізації актів органу конституційної юрисдикції вичерпується ст. 70 Закону України "Про Конституційний Суд України". На жаль вона не містить чіткого механізма реалізації актів Конституційного Суду України. Частина перша цієї статті передбачає, що копії рішень і висновків Конституційного Суду України надсилаються  наступного робочого дня після їх офіційного оприлюднення суб'єкту права на  конституційне подання чи конституційне звернення,  з ініціативи якого розглядалася  справа, до Міністерства юстиції України, а також до органу влади, що прийняв правовий акт, який був предметом розгляду в Конституційному Суді України.

         Додаткові заходи, пов'язані з порядком виконання актів Конституційного Суду визначені у ч. 2 ст. 70 Закону україни "Про Конституційний Суд України", а саме, що у разі необхідності, він може визначити у своєму рішенні,  висновку порядок і строки їх виконання, а також покласти на відповідні державні органи обов'язки щодо забезпечення виконання рішення, додержання висновку. Сам Конституційний Суд України у своєму рішенні від 14.12.2000р. N 15-рп/2000 (справа про порядок виконання рішень Конституційного Суду України) так тлумачить данне положення: «Положення  частини  другої  статті 70 Закону України "Про Конституційний  Суд  України"  щодо порядку виконання рішень,  висновків  Конституційного Суду України треба розуміти як право Конституційного Суду України у разі необхідності визначити у своєму рішенні, висновку порядок і строки  його  виконання та покласти обов'язок на відповідні державні органи забезпечити це виконання.  При  цьому незалежно від того, чи визначено в рішенні, висновку Конституційного  Суду  України  порядок  його виконання, відповідні  державні  органи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України». На жаль у цьому рішенні не зазначено конкретний орган, який би відповідав за виконання рішень Конституційного Суду України.

         Конституційний Суд на сьогодні не володіє реальним механізмом притягнення до відповідальності вищих посадових осіб держави, за винятком опосередкованої участі в процедурі імпічменту Президенту України. Хоча в конституційному праві зарубіжних країн персональний характер відповідальності часто застосовується, і це стосується не лише президента, а й інших вищих посадових осіб держави. Так, в Австрії, Болгарії, Греції, Чехії, Франції орган конституційної юрисдикції вирішує питання позбавлення депутатського мандата, зокрема у зв'язку з порушенням вимоги щодо несумісності (незважаючи на те, що в Україні є три рішення Конституційного Суду, які стосуються сумісництва депутатів, непоодинокими є випадки їхнього порушення). У Туреччині Конституційний Суд уповноважений позбавити члена парламенту недоторканості. Федеральний Конституційний Суд Німеччини наділений компетенцією розглядати звинувачення щодо федеральних та земельних суддів у випадку порушення одним із них положень Основного закону чи конституційного устрою землі при виконанні своїх повноважень чи незалежно від них. Така персональна відповідальність була б особливо ефективною щодо тих посадових осіб держави, які ігнорують чи порушують акти Конституційного Суду України.       

         На жаль, правове регулювання відповідальності за невиконання рішень  та недодержання висновків Конституційного Суду України вичерпується положенням ч. 4 ст. 70 Закону «Про Конституційний Суд України», відповідно до яких, такі порушення тягнуть за собою відповідальність згідно із законом. По суті, така норма залишається декларативною через відсутність у законодавстві норм, які б передбачали притягнення до відповідальності винних в ігноруванні чи порушенні актів Конституційного Суду України. Виходячи з того, що більшість рішень Конституційного Суду України адресується вищим органам державної влади, важко уявити можливість впливати на виконання рішень і висновків Конституційного Суду України іншими засобами, крім політичної та конституційної відповідальності. Серед дослідників цього питання небезпідставно висловлюється думка про те, що джерелом такої відповідальності мав би стати Закон «Про забезпечення виконання рішень Конституційного Суду України», в якому було б чітко визначено юридичні підстави відповідальності та процедурні питання припинення повноважень відповідних органів та посадових осіб.

         Таким чином, відсутність у законодавстві переліку санкцій за невиконання рішень Конституційного Суду України, невизначеність у строках їх виконання, непередбачення спеціальних інституцій, на яких був би покладений обов'язок щодо виконання цих рішень та ряд інших проблем, повинні бути вирішені шляхом створення ефективного механізму забезпечення виконання рішень Конституційного Суду України.


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>