XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Якимчук О.А. ЗАЛЕЖНІСТЬ СТРАТЕГІЇ МАРКЕТИНГУ ВІД СТАНУ ЖИТТЄВОГО ЦИКЛУ ТОВАРУ

Якимчук О.А.

Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут»

ЗАЛЕЖНІСТЬ СТРАТЕГІЇ МАРКЕТИНГУ ВІД СТАНУ ЖИТТЄВОГО ЦИКЛУ ТОВАРУ

Кожному етапу ЖЦТ відповідає певна стратегія товаровиробника. Від моменту зародження ідеї про товар і до запуску його у виробництво величезне значення і зміст роботи маркетингової служби підприємства полягають у тому, щоб постійно підживлювати просування товару різноманітною ринковою інформацією.

Після розробки товару починається етап втілення його на ринок.
Стратегічні і тактичні завдання підприємства полягають у формуванні попиту на товар, який прямо залежить від рівня ціни. За допомогою маркетингу вирішуються проблеми, як краще повідомити потенційним покупцям про переваги товару, якими каналами збуту скористатися для його реалізації, як передбачити варіанти поведінки конкурентів.

Збільшення попиту на товар веде до росту його продажу і долі ринку, контрольованої виробником. Це означає, що всі зусилля необхідно направити на збільшення тривалості часу росту об'єму реалізації. Для того, щоб максимально розтягнути період швидкого росту ринку, підприємство може використати декілька стратегічних підходів: підвищити якість нового товару, надати йому додаткових властивостей, випустити його нові моделі; використати нові канали розподілу; своєчасно знизити ціни з метою залучення додаткового числа покупців.

Усі ці підходи можна об'єднати у три напрямки: модифікація ринку, модифікація товару, модифікація комплексу маркетингу.

Модифікація ринку полягає в пошуку нових сегментів ринку і нових користувачів з метою збільшення об'єму продажу існуючого товару. Одночасно з цим ведеться пошук способів стимулювання більш активного споживання товару існуючими клієнтами.

Суть модифікації товару полягає у тому, що товаровиробник може модифікувати характеристики свого виробу, щоб залучити нових покупців та інтенсифікувати споживання.

Модифікація комплексу маркетингу полягає у тому, щоб підприємство, окрім іншого, повинно намагатися стимулювати збут за допомогою одного або декількох елементів комплексу маркетингу.

На стадії зрілості виробник у повній мірі використовує методи цінової конкуренції, посилює рекламну діяльність, роблячи акцент на масового покупця-консерватора. Необхідний пошук додаткових ринків для нового товару і нових покупців.

Збереження у своїй номенклатурі товару, що вступив у стадію спаду може віднімати надто багато часу: він часто потребує коригування ціни і переоцінки товарно-матеріальних запасів. Вартість його виробництва висока, так як він вимагає і реклами уваги продавців, а кошти і сили, можливо, доцільніше було б направити на організацію виробництва нових, більш прибуткових товарів.

Благополуччя підприємства надійно забезпечується тільки тоді, коли життєві стадії різних товарів, що випускаються ним, перекривають один одного. Це означає, що ще до моменту насичення ринку одним товаром на нього повинен бути введений вже слідуючи й, новий товар. Поява розриву між стадіями в часі часто веде до втрати підприємством позицій на ринку, зниження його економічних показників, і навіть можливому банкрутству.

Література:

1. Маркетингова товарна політика: підручник / С. М. Ілляшенко. - Суми: ВТД "Університетська книга", 2005. - 234 с.

2. Маркетингова товарна політика: Навч.-метод. посіб. для самостійного вивчення дисципліни/ Кардаш В. Я. - К.: КНЕУ, 2003. - 250 с.

E-mail: Olya-2303@ukr.net


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>